DATA SUSȚINERII
14/02/2019

ORA SUSȚINERII
14:00

LOCUL SUSȚINERII
Facultatea de Biologie

DOMENIUL


 Autorul tezei de doctorat: MARINESCU George Cătălin CV
 Conducătorul științific: Prof.dr.Anca DINISCHIOTU CV
 Președinte comisie: Prof. dr. Otilia ZĂRNESCU CV
 Referenți oficiali: Prof.dr. Marieta COSTACHE CV
Prof. dr. Florentina Israel ROMING CV
Prof.dr. Octavian POPESCU CV
 Titlul şi rezumatul tezei de doctorat: OBȚINEREA BIOTEHNOLOGICĂ A NICOTINAMID-MONONUCLEOTIDULUI ÎN ESCHERICHIA COLI ȘI STUDIUL POTENȚIALULUI ANTIDIABETIC AL ACESTUIA
Locul susținerii: Amfiteatrul Voinov al  Facultăţii de Biologie