DATA SUSȚINERII
21/01/2019

ORA SUSȚINERII
14:00

LOCUL SUSȚINERII
Facultatea de Biologie

DOMENIUL


 Autorul tezei de doctorat: MĂRGINEAN Georgiana (CREȚU) CV
 Conducătorul științific: CSI.dr. Dumitru MURARIU CV
 Președinte comisie: Prof. dr. Otilia ZĂRNESCU CV
 Referenți oficiali: Conf.dr.Carmen GACHE CV
Conf. dr. Ioan COROIU CV
Conf.dr.Ioan SÎRBU CV
 Titlul şi rezumatul tezei de doctorat: STUDIUL MECANISMELOR BIOCHIMICE INDUSE DE NANOPARTICULE DE TIO2 LA NIVEL DERMAL ŞI PULMONAR
Locul susținerii: Amfiteatrul Voinov al  Facultăţii de Biologie