DATA SUSȚINERII
18/05/2021

ORA SUSȚINERII
13:00

LOCUL SUSȚINERII
Facultatea de Teologie Ortodoxă

DOMENIUL


 Autorul tezei de doctorat: MANEA Emil-Marian CV
 Conducătorul științific: Pr.prof. dr. Constantin PĂTULEANU CV
 Președinte comisie: Conf. dr. Adrian-Nicolae LEMENI CV
 Referenți oficiali: Pr.Prof. dr. Mihail-Simion SĂSĂUJAN CV

Pr.Prof. dr. Nicolae CHIFĂR CV

Pr.Prof. dr. Gabriel GÂRDAN  CV

 Titlul şi rezumatul tezei de doctorat: BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ DIN PRINCIPATELE DUNĂRENE ÎN CONTEXTUL EUROPEAN AL SECOLULUI AL XIX LEA (1803-1859)
Locul susținerii:
Amfiteatrul I.G. Coman al Facultăţii de Teologie Ortodoxă