DATA SUSȚINERII
17/03/2023

ORA SUSȚINERII
14:30

LOCUL SUSȚINERII
Facultatea de Limbi și Literaturi Străine

DOMENIUL


 Autorul tezei de doctorat: MAMBET Leyla (CHEAMIL) CV
 Conducătorul științific: Prof. dr. Gheorghe GRIGORE CV
 Președinte comisie: Conf. dr. Laura SITARU CV
 Referenți oficiali: Prof. dr. Andrei AVRAM CV

Conf. dr. Neriman HASAN  CV

C.Ș. II Adriana CUPCEA  CV

 Titlul tezei de doctorat: VARIETATEA NOGAI DOBROGEANA  – FONETICA, MORFOLOGIE, SINTAXA
 Locul susținerii:
Sala de Consiliu a Facultății de Limbi și Literaturi Străine