DATA SUSȚINERII
18/06/2019

ORA SUSȚINERII
14:00

LOCUL SUSȚINERII
Facultatea de Limbi și Literaturi Străine

DOMENIUL


 Autorul tezei de doctorat: GÎRLICEL  Adriana-Cristina (VULPE) CV
 Conducătorul științific: Prof. dr. Monica BOTTEZ CV
 Președinte comisie: Prof. dr. habil. Ileana MIHĂILĂ CV
 Referenți oficiali: Prof. dr. Mădălina NICOLAESCU CV
Prof. dr. Adrian RADU CV
Prof. dr. Victor OLARU CV
 Titlul şi rezumatul tezei de doctorat: THE IMPACT OF THE CULTURAL CONTEXT ON CHARLES DICKENS’ FILM/TELEVISION SERIES ADAPTATIONS
Locul susținerii: Sala de Consiliu, a Facultății de Limbi și Literaturi Străine