DATA SUSȚINERII
03/04/2019

ORA SUSȚINERII
12:00

LOCUL SUSȚINERII
Facultatea de Psihologie și Științele Educației

DOMENIUL


 Autorul tezei de doctorat: GET WASIM CV
 Conducătorul științific: Prof.dr. Nicolae MITROFAN CV
 Președinte comisie: Prof. dr. Eugen AVRAM CV
 Referenți oficiali: Conf. dr. Florinda GOLU CV
Prof. dr. Anca MUNTEANU CV
Prof.dr. Ion DUMITRU CV
 Titlul tezei de doctorat: IMPLICAȚIILE STILURILOR DE LEADERSHIP ASUPRA CLIMATULUI ORGANIZAȚIONAL
 Locul susținerii:

Sala de Consiliu a Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei