DATA SUSȚINERII
27/06/2019

ORA SUSȚINERII
12:00

LOCUL SUSȚINERII
Facultatea de Limbi și Literaturi Străine

DOMENIUL


 Autorul tezei de doctorat: GĂINĂ Ala CV
 Conducătorul științific: Prof. dr. Antoaneta OLTEANU CV
 Președinte comisie: Prof. dr. habil. Ileana MIHĂILĂ CV
 Referenți oficiali: Prof. dr. Constantin GEAMBAȘU CV
Conf. dr. Marina VRACIU  CV
Conf. dr. Adriana ULIU CV
 Titlul şi rezumatul tezei de doctorat: ACTIVITATEA CULTURALĂ A EMIGRAȚIEI RUSE ÎN ROMÂNIA INTERBELICĂ
Locul susținerii: Sala de Consiliu, a Facultății de Limbi și Literaturi Străine