DATA SUSȚINERII
19/02/2021

ORA SUSȚINERII
10:00

LOCUL SUSȚINERII
Facultatea de Filosofie

DOMENIUL


 Autorul tezei de doctorat: FLOREA Anca Maria Ioana  CV
 Conducătorul științific: Prof. dr. Mihaela POP CV
 Președinte comisie: Prof. dr. Viorel VIZUREANU CV
 Referenți oficiali: Prof. dr. Vasile Romlus BRÂNCOVEANU CV

Prof. dr. Andrei MARGA CV

Prof. dr. Vasile MACOVICIUC  CV

 Titlul şi rezumatul tezei de doctorat: FUNDAMENTE AXIOLOGICE ȘI SEMIOTICE ÎN ABORDAREA PARADIGMELOR ȘI POLITICILOR EDUCAȚIONALE
Locul susținerii:
Amf. Titu Maiorescu al Facultăţii de Filosofie