DATA SUSȚINERII
09/11/2021

ORA SUSȚINERII
10:00

LOCUL SUSȚINERII
ONLINE - Facultatea de Teologie Romano Catolică

DOMENIUL


 Autorul tezei de doctorat: DIACONU Iosif CV
 Conducătorul științific: Pr.conf.dr. Lucian DÎNCĂ  CV
 Președinte comisie: Pr.prof.dr. Wilhelm DANCĂ CV
 Referenți oficiali: Conf.dr. Laurențiu MOȚ  CV
Pr.conf.dr. Fabian DOBOȘ  CV
Pr.conf.dr. Alexandru BUZALÎC  CV
 Titlul şi rezumatul tezei de doctorat: TEOLOGIE ȘI ESHATOLOGIE ÎN SCRIERILE ESHATOLOGICE ALE LUI HIPOLIT
Locul susținerii: LINK SUSȚIUNERE ONLINE