DATA SUSȚINERII
04/12/2020

ORA SUSȚINERII
12:00

LOCUL SUSȚINERII
Facultatea de Litere

DOMENIUL


 Autorul tezei de doctorat: CHIȚA Doina-Cristina (MAZĂRE)  CV
 Conducătorul științific: Prof. univ. dr. Silviu ANGELESCU  CV
 Președinte comisie: Prof. univ. dr. Ion Bogdan LEFTER  CV
 Referenți oficiali: Prof. univ. dr. Nicu PANEA  CV

C.s.I dr. Emil ȚÂRCOMNICU CV

Conf. univ. dr. Ioana FRUNTELATĂ CV

 Titlul şi rezumatul tezei de doctorat: APA – DE LA ORDINEA PRACTICĂ LA ORDINEA METAFIZICĂ
Locul susținerii:
Sala de Consiliu a Facultăţii de Litere