DATA SUSȚINERII
07/12/2020

ORA SUSȚINERII
12:00

LOCUL SUSȚINERII
Facultatea de Teologie Ortodoxă

DOMENIUL


 Autorul tezei de doctorat: CHIRU Cristian-Ștefăniță  CV
 Conducătorul științific: Pr.conf. dr. David PESTROIU CV
 Președinte comisie: Conf. dr. Adrian-Nicolae LEMENI CV
 Referenți oficiali: Pr.prof. dr. Gheorghe PETRARU  CV

Pr.prof. dr. Mihai HIMCINSCHI  CV

Pr.conf. dr. Radu Petre MUREȘAN  CV

 Titlul şi rezumatul tezei de doctorat: FENOMENUL MIGRAȚIEI ȘI CONSECINȚELE LUI RELIGIOASE ȘI CULTURALE ÎN EUROPA DE ASTĂZI
Locul susținerii: Amfiteatrul Teodor M. Popescu al Facultăţii de Teologie Ortodoxă