DATA SUSȚINERII
30/09/2020

ORA SUSȚINERII
14:00

LOCUL SUSȚINERII
Facultatea de Filosofie

DOMENIUL


 Autorul tezei de doctorat: CĂLBOREAN Marian CV
 Conducătorul științific: Prof. dr. Mircea DUMITRU CV
 Președinte comisie: Prof. dr. Constantin STOENESCU CV
 Referenți oficiali: Prof. dr. Adrian MIROIU CV

Prof. dr. Dumitru GHEORGHIU CV

Conf. dr. Gheorghe ȘTEFANOV CV

 Titlul şi rezumatul tezei de doctorat: THE NATURE AND LOGIC OF VAGUENESS
Locul susținerii: Sala de Consiliu a Facultăţii de Filosofie