DATA SUSȚINERII
15/07/2020

ORA SUSȚINERII
14:00

LOCUL SUSȚINERII
Facultatea de Litere

DOMENIUL


 Autorul tezei de doctorat: BUZATU Alina Andreea CV
 Conducătorul științific: Prof. univ. dr. Ion Bogdan LEFTER CV
 Președinte comisie: Conf. univ. dr. Cristina BOGDAN CV
 Referenți oficiali: Conf. dr. Costin POPESCU CV

Prof. dr. Ovidiu PECICAN CV

Conf. dr. Dan PETRE CV

 Titlul şi rezumatul tezei de doctorat: CULTURĂ SI COMUNICARE ÎN SOCIETATEA  CONSUM. DISCURSUL PUBLICITAR POSTMODERN
Locul susținerii: Sala de Consiliu a Facultăţii de Litere