DATA SUSȚINERII
26/03/2019

ORA SUSȚINERII
10:00

LOCUL SUSȚINERII
Facultatea de Teologie Ortodoxă

DOMENIUL


 Autorul tezei de doctorat: BEȘLEAGĂ Maria-Luiza (UNGUREANU) CV
 Conducătorul științific: Pr. prof. dr. Constantin COMAN CV
 Președinte comisie: Conf. dr. Adrian-Nicolae LEMENI CV
 Referenți oficiali: Pr. prof. dr. Constantin PREDA CV
Pr. prof. dr. Marian VÎLCIU CV
Pr. conf. dr. Ilie MELNICIUC-PUICĂ CV
 Titlul şi rezumatul tezei de doctorat: SFINTELE PATIMI ÎN RELATĂRILE BIBLICE ȘI ÎN TEXTUL TRIODULUI
Locul susținerii:
Sala de Consiliu a Facultăţii de Teologie Ortodoxă