DATA SUSȚINERII
23/07/2024

ORA SUSȚINERII
14:00

LOCUL SUSȚINERII
Facultatea de Litere

DOMENIUL


 Autorul tezei de doctorat: ALECU Bianca-Maria  CV  
 Conducătorul științific: Prof. univ. dr. Rodica ZAFIU  CV
 Președinte comisie: Prof. univ. dr. Oana Anca DUBĂLARU  CV
 Referenți oficiali: Conf. univ. dr. Ioan MILICĂ  CV

Prof. univ. dr.  Răzvan SĂFTOIU  CV

Conf. univ. dr. Mihaela Viorica CONSTANTINESCU  CV

 Titlul şi rezumatul tezei de doctorat: INTERACȚIUNEA ÎN FORUM: PERSPECTIVE LINGVISTICE
Locul susținerii: Amfiteatrul Odobescu  al Facultății de Litere