SUSȚINERI PUBLICE TEZE DE ABILITARE

  
Nume şi PrenumeConf. dr. Bogdan ICHIM - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din București
DomeniulInformatică
Titlu tezăALGORITHMS FOR COMPUTING DATA OF AFFINE MONOIDS AND RATIONAL CONES WITH APPLICATIONS
Data susținerii tezei de abilitare18 iulie 2024 ora 11:00
Locul susținerii tezei de abilitareSala Google a Facultăţii de Matematică și Informatică
Componenţa ComisieiProf. univ. dr. Dana Petcu - Universitatea de Vest, Timișoara;
C.S. I dr. Diaconescu Răzvan - Institutul de Matematică „Simion Stoilow” al Academiei Române;
Conf. univ. dr. Fernando Hernando - Universidad Jume I, Spania;
Prof. univ. dr. Marius Leordeanu – Universitatea Națională de Știință și Tehnologie, Politehnica București (membru supleant);
Prof. univ. dr. Horia Pop – Universitatea Babeș – Bolyai din Cluj – Napoca (membru supleant).Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
  
Nume şi PrenumeConf. univ. dr. DAVID Gabriela-Iulia-CV
Universitatea la care este titularUNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
DomeniulCHIMIE
Titlu tezăAPLICAȚII ALE METODELOR VOLTAMETRICE ȘI ALE SPECTROMETRIEI OPTICE ÎN CUANTIFICAREA ȘI STUDIUL STRUCTURII ANALIȚILOR ȘI AL ECHILIBRELOR LA CARE PARTICIPĂ
Data susținerii tezei de abilitare17 iulie 2024 ora 13:00
Locul susținerii tezei de abilitareRectorat, Sala Consiliului de Administrație a Universității din București
Componenţa ComisieiProf. univ. dr. Irinel Adriana BADEA, Universitatea din București
Prof. univ. dr. Stelian LUPU, Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București
Prof. univ. dr. Mihaela MUREȘEANU, Universitatea din Craiova
Prof. univ. dr. Camelia BALA - membru supleant- Universitatea din Bucuresti
Prof. univ. dr. Constantin APETREI - membru supleant - Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
  
Nume şi PrenumeLector univ. dr. RAIU Cătălin Valentin-CV
Universitatea la care este titularUNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
DomeniulȘTIINȚE ADMINISTRATIVE
Titlu tezăNEO-CORPORATIZAREA DECIZIILOR PUBLICE. IPOSTAZE ALE SEPARAȚIEI DINTRE POLITICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE
Data susținerii tezei de abilitare02 iulie 2024 ora 12:00
Locul susținerii tezei de abilitareSala 117 a Facultății de Administrație și Afaceri
Componenţa ComisieiProf. univ. dr. Andreescu LIVIU, Universitatea din București
Prof. univ. dr. Irina Ruxandra POPESCU, Academia de Studii Economice din București
Prof. univ. dr. Ana Maria BERCU, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași
Prof. dr.Bogdan Narcis Fîrțescu – membru supleant – Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași
Prof.univ.dr. Nicu GAVRILUȚĂ – membru supleant – Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
  
Nume şi PrenumeConf. univ. dr. VOLACU Alexandru-CV
Universitatea la care este titularUNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
DomeniulȘTIINȚE ADMINISTRATIVE
Titlu tezăVALUES, AIMS, AND EVALUATIVE CRITERIA IN INSTITUTIONAL DESIGN. SOME CONTRIBUTIONS TO THE NORMATIVE ANALYSIS OF PUBLIC POLICIES
Data susținerii tezei de abilitare02 iulie 2024 ora 10:00
Locul susținerii tezei de abilitareSala 117 a Facultății de Administrație și Afaceri
Componenţa ComisieiProf. univ. dr. Andreescu LIVIU, Universitatea din București
Prof. univ. dr. Irina Ruxandra POPESCU, Academia de Studii Economice din București
Prof. univ. dr. Ana Maria BERCU, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași
Prof. dr.Bogdan Narcis Fîrțescu – membru supleant – Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași
Prof.univ.dr. Nicu GAVRILUȚĂ – membru supleant – Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
  
Nume şi PrenumeLector univ. dr. VOICU Mălina-CV
Universitatea la care este titularUNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
DomeniulȘTIINȚE ADMINISTRATIVE
Titlu tezăCULTURĂ ȘI ORGANIZARE DE GEN: DIMENSIUNEA DE GEN ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ
Data susținerii tezei de abilitare01 iulie 2024 ora 12:00
Locul susținerii tezei de abilitareSala de Consiliu a Facultatii de Sociologie si Asistenta Sociala, Bulevardul Schitul Măgureanu, nr. 9, Sector 1.
Componenţa ComisieiProf. Univ. Dr. Elena DRUICĂ - Universitatea din București
Prof. univ. Dr. Raluca ANTONIE Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca
Prof. univ. Dr. Călin HINȚEA Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca

C.S.I Sorin CACE - membru supleant- Institutul de Cercetări pentru Calitatea Vieții, Academia Română
C.S.I Simona Maria STĂNESCU - membru supleant - Institutul de Cercetări pentru Calitatea Vieții, Academia Română

Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
  
Nume şi PrenumeConf. dr. Paul IROFTI - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din București
DomeniulInformatică
Titlu tezăANOMALY DETECTION FOR WATER DISTRIBUTION, FINANCIAL TRANSACTIONS AND COMPUTER NETWORKS
Data susținerii tezei de abilitare01 iulie 2024 ora 11:00
Locul susținerii tezei de abilitareSala Google a Facultăţii de Matematică și Informatică
Componenţa ComisieiProf. Dr. Sorin OLARU - Paris-Saclay University
Prof. Dr. Dorel LUCANU - Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași
Prof. Dr. Dana PETCU - Universitatea de Vest, Timișoara
Prof. Dr. Daniela ZAHARIA- membru supleant- Universitatea de Vest, Timișoara
Prof. Dr. Anca ANDREICA –membru supleant- Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj - Napoca


Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
  
Nume şi PrenumeConf.univ.dr.Claudia-Gabriela CHILOM-CV
Universitatea la care este titularUNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
DomeniulFizică
Titlu tezăINTERACȚIUNI BIOMOLECULARE – DE LA TEORIE LA APLICAȚII BIOFIZICE ȘI BIOMEDICALE
Data susținerii tezei de abilitare15 iulie 2024 ora 11:00
Locul susținerii tezei de abilitareSala de Ședințe a Facultăţii de Fizică
Componenţa ComisieiProf.univ.dr.Andrei BARBORICĂ - Universitatea din București
Conf.univ.dr.Monica FOCȘAN - Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca
C.Ș. II dr.habil.Ștefan-George STANCIU – Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București
Prof.univ.dr.Loredana-Gabriela MARCU - membru supleant - Universitatea din Oradea
Prof.univ.dr.Dorina-Emilia CREANGĂ - membru supleant - Universitatea Alexandru „Ioan Cuza” din Iași

Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
  
Nume şi PrenumeConf. dr. BURLIBAȘA Liliana-CV
Universitatea la care este titularUNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
DomeniulBIOLOGIE
Titlu tezăFROM EPIGENETICS TO GENOTOXICITY; AN INTEGRATED APPROACH OF THE MECHANISMS INVOLVED IN CELLULAR DIFFERENTIATION
AND DIVERSE FACTORS IMPACTING THE GENETIC MATERIAL
Data susținerii tezei de abilitare20 iunie 2024 ora 11:00
Locul susținerii tezei de abilitareSala de conferințe a Platformei P.C.B.E. din cadul Facultății de Biologie
Componenţa ComisieiProf. univ. dr. ZĂRNESCU Otilia - Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Biologie
Prof. univ. dr. SEVERIN Emilia - Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila”, București
C. Ș. I. dr. ANTON Gabriela - Instititul de Virusologie „Stefan S. Nicolau”, Bucuresti
Prof. univ. dr. STOICA Ileana - membru supleant- Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Biologie
Prof. univ. dr. CORNEA Petruța Călina - membru supleant - USAMV București - Facultatea de Biotehnologii

Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
  
Nume şi PrenumeConf. dr. BULEANDRĂ Mihaela-CV
Universitatea la care este titularUNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
DomeniulChimie
Titlu tezăSENZORI DE UNICĂ FOLOSINȚĂ CU APLICAȚII ÎN ELECTROANALIZĂ
Data susținerii tezei de abilitare07 iunie 2024 ora 11:00
Locul susținerii tezei de abilitareRectorat, Sala Senatului a Universității din București
Componenţa ComisieiProf. univ. dr. Camelia BALA - Universitatea din București
Prof. univ. dr. Alina ION - Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București
CS I dr. Nicoale SPĂTARU - Academia Română, Institutul de Chimie. Fizică “Ilie Murgulescu”, București

Membri supleanți:

Prof. univ. dr. Mihaela MUREȘEANU - Universitatea din Craiova
Prof. univ. dr. ing. Dănuț-Ionel VĂIREANU - Universitatea Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
  
Nume şi PrenumeConf. dr. HOLBAN Alina Maria-CV
Universitatea la care este titularUNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
DomeniulBiologie
Titlu tezăMOLECULAR APPROACHES TO FIGHT RESISTANT PATHOGENS AND MICROBIAL BIOFILMS
Data susținerii tezei de abilitare05 aprilie 2024 ora 13:00
Locul susținerii tezei de abilitareSala de conferințe a Platformei P.C.B.E. din cadrul Facultății de Biologie
Componenţa ComisieiProf. dr. ZĂRNESCU Otilia - Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Biologie
Prof. dr. habil. LIMBAN Carmen - Facultatea de Farmacie, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila”, București
CS I. dr habil. FIERĂSCU Radu Claudiu - Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie - ICECHIM București

Membri supleanți:

Prof dr. habil. DINU-PÎRVU Cristina Elena - Facultatea de Farmacie, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila”
CS. I. dr. habil. NEAGU Teodora Monica - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare „Victor Babeș”, București

Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
  
Nume şi PrenumeConf. dr. STAN Miruna Silvia-CV
Universitatea la care este titularUNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
DomeniulBiologie
Titlu tezăNANOSCALE INTERACTIONS UNVEILED: FROM MECHANISMS OF TOXICITY AND THERAPEUTIC ASSESSMENTS TO ENVIRONMENTAL IMPACTS
Data susținerii tezei de abilitare04 aprilie 2024 ora 11:00
Locul susținerii tezei de abilitareSala de conferințe a Platformei P.C.B.E. din cadrul Facultății de Biologie
Componenţa ComisieiProf. dr. Zărnescu Otilia - Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Biologie
Prof. dr. Grădinaru Daniela - Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila”,București
Prof. dr. Udeanu Denisa Ioana - Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila”,București

Membri supleanți:

Prof. dr. Mihăşan Marius - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, Facultatea de Biologie
Prof. dr. Șerban Andreea Iren - USAMV București - Facultatea de Medicină Veterinară

Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
  
Nume şi PrenumeC. S. I dr. Laura ILIESCU-CV
Universitatea la care este titularINSTITUTUL DE ETNOGRAFIE ȘI FOLCLOR "CONSTANTIN BRĂILOIU" AL ACADEMIEI ROMÂNE
DomeniulStudii Culturale
Titlu tezăCULTURĂ FOLCLORICĂ PREMODERNĂ ȘI AVATARURI CONTEMPORANE
Data susținerii tezei de abilitare22 martie 2024 ora 12:00
Locul susținerii tezei de abilitareSala de Consiliu a Facultății de Litere
Componenţa ComisieiProf. univ. dr. Narcisa Știucă, Universitatea din București
Acad. C.S. I dr. Sabina Ispas, Institutul de Etnografie și Folclor „C. Brăiloiu“, Academia Română
Prof. univ. dr. Otilia Hedeșan, Universitatea de Vest din Timișoara

Membri supleanți:

Prof. univ. dr. Nicu Panea, Universitatea din Craiova
CSI dr. habil. Andrei Constantin Timotin, Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
  
Nume şi PrenumeConf. univ. dr. Cristian Vasile IFTODE-CV
Universitatea la care este titularUNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
DomeniulFilosofie
Titlu teză AUTENTICITATE ȘI TEHNOLOGII ALE SINELUI

Data susținerii tezei de abilitare13 martie 2024 ora 13:30
Locul susținerii tezei de abilitareSala de Consiliu a Facultății de Filosofie
Componenţa ComisieiProf. univ. dr. Mircea DUMITRU - Universitatea din București
Prof. univ. dr. Constantin ASLAM - Universitatea Națională de Arte București
CȘ I Claudiu BACIU - Institutul de Filosofie și Psihologie al Academiei Române

Membri supleanți:

Prof. univ. dr. Constantin STOENESCU- Universitatea din București
CȘ I Marius DRĂGHICI- Institutul de Filosofie și Psihologie al Academiei Române
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
  
Nume şi PrenumeLect.univ.dr. DRIMBE Dan-Amiel-CV
Universitatea la care este titularINSTITUTUL TEOLOGIC BAPTIST DIN BUCUREȘTI
DomeniulTeologie
Titlu tezăÎNCEPUTURILE CREȘTINISMULUI ȘI ALE LITERATURII CREȘTINE: De la Isus din Nazaret la Canonul Noului Testament
Data susținerii tezei de abilitare07 martie 2024 ora 10:00
Locul susținerii tezei de abilitareSala 35 a Facultatății de Teologie Romano-Catolică (str. Gral Berthelot nr. 19,, et. III )
Componenţa ComisieiProf.univ.dr. Otniel BUNACIU- Universitatea din București;
Prof.univ.dr. Ștefan TOFANĂ - Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca;
Prof.univ.dr. Dumitru VANCA - Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia;

Membri supleanți:

Prof.univ.dr. Korina ZAMFIR - Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca,
Prof.univ.dr. Corneliu SIMUȚ - Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad,
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
  
Nume şi PrenumeFOLOȘTINĂ Ruxandra-Georgeta-CV
Universitatea la care este titularUNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
DomeniulȘtiințe ale Educației
Titlu tezăTHERAPY, EDUCATION AND INTERSUBJECTIVITY THE ROUTES OF CHANGE IN SPECIAL NEEDS
Data susținerii tezei de abilitare23 februarie 2024 ora 11:00
Locul susținerii tezei de abilitare
Componenţa ComisieiProf. dr. Dragoș Iliescu, conducător de doctorat - Universitatea din București;
Prof. dr. Marian Ilie, conducător de doctorat - Universitatea de Vest din Timișoara;
Prof.dr. Nicoleta Popa, conducător de doctorat – Universitatea Al. I. Cuza din Iași;
Prof.dr. Simona Sava - membru supleant - Universitatea de Vest din Timișoara
Prof.dr. Carmen Crețu - membru supleant - Universitatea de Vest, Timișoara
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
  
Nume şi PrenumeConf. dr. ȘUTAN G. Nicoleta Anca-CV
Universitatea la care este titularUNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
DomeniulBiologie
Titlu tezăUNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ȘTIINȚĂ ȘI TEHNOLOGIE POLITEHNICA BUCUREȘTI

Data susținerii tezei de abilitare23 februarie 2024 ora 10:00
Locul susținerii tezei de abilitareSala de conferințe a Platformei P.C.B.E. din cadul Facultății de Biologie
Componenţa ComisieiProf. dr. Otilia Zărnescu - Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Biologie
Prof. dr. Cătălin Tănase - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, Facultatea de Biologie
Prof. dr. Nicoleta Ianovici, Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie

Membri supleanți:

Prof. dr. Marius Făgăraș – Universitatea ”Ovidius” Constanța, Facultatea de Științe ale Naturii și Științe Agricole
Conf.dr.Liliana Cristina Soare – Universitatea Nationala de Stiinta si Tehnologie Politehnica Bucuresti

Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
  
Nume şi PrenumeLect. univ. dr. Cosmin CIOTLOȘ- CV
Universitatea la care este titularUNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
DomeniulFilologie
Titlu tezăDINSPRE ACTUALITATE SPRE TRECUT ȘI ÎNAPOI
Data susținerii tezei de abilitare09 februarie 2024 ora 11:00
Locul susținerii tezei de abilitareSala de Consiliu a Facultății de Litere
Componenţa ComisieiProf. univ. dr. Oana Fotache Dubălaru - Universitatea din București
Prof. univ. dr Ion Vartic - Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj
Prof. univ. dr. Antonio Patraș - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Prof. dr. Adriana Babeți - membru supleant - Universitatea de Vest din Timișoara
Prof. dr. Angelo Mitchievici - membru supleant - Universitatea „Ovidius" din Constanța
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
  
Nume şi PrenumeNECHITA Florin Mihai- CV
Universitatea la care este titularUNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAȘOV
DomeniulȘtiințe ale Comunicării
Titlu tezăBEYOND FAST-MOVING CONSUMER GOODS: BRANDING AND COMMUNICATION
STRATEGIES FOR PLACES AND CULTURAL INSTITUTIONS
Data susținerii tezei de abilitare19 ianuarie 2024 ora 12:00
Locul susținerii tezei de abilitareSala 416 a Facultății de Jurnalism și Știintele Comunicării
Componenţa ComisieiProf. univ. dr. Camelia BECIU, Universitatea din Bucuresti,
Prof. univ. dr. Nicu GAVRILUȚĂ, Universitatea Al.I.Cuza, Iași,
Prof. univ. dr. Gheorghe CLITAN, Universitatea de Vest, Timișoara,
Prof. univ. dr. Nicoleta CORBU - membru supleant - Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA), București,
Conf. univ. dr. Ileana ROTARU - membru supleant - Universitatea de Vest, Timișoara
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
  
Nume şi PrenumeC.S. I dr. CAIAN Mihaela - CV
Universitatea la care este titularADMINISTRATIA NATIONALA DE METEOROLOGIE
DomeniulFizică
Titlu tezăMODELAREA ȘI PREDICȚIA CLIMATICĂ
Data susținerii tezei de abilitare18 decembrie 2023 ora 12:00
Locul susținerii tezei de abilitareSala Fizica Atmosferei a Facultăţii de Fizică
Componenţa ComisieiProf.univ.dr.Sabina ȘTEFAN – Universitatea din București
Prof.univ.dr.Marius PAULESCU - Universitatea de Vest din Timișoara
Prof.univ.dr.Mirela VOICULESCU – Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Prof.univ.dr.Cristina STAN – membru supleant – Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București
Acad.Crișan DEMETRESCU – membru supleant – Academia Română

Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
  
Nume şi PrenumeProf. univ. dr. Cristina ROTARU-RADU - CV
Universitatea la care este titularUNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
DomeniulDrept
Titlu tezăDREPTUL PENAL ÎNCOTRO? PUNCT ȘI DE LA CAPĂT VERSUS ILUZIA UNEI TRANSFORMĂRI
Data susținerii tezei de abilitare14 decembrie 2023 ora 12:00
Locul susținerii tezei de abilitareSala de Consiliu a Facultăţii de Drept
Componenţa ComisieiProf.univ.dr. Valerian Dumitru CIOCLEI - Universitatea din București;
Prof. univ. dr. Florin STRETEANU - Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca;
Prof.univ.dr. Viorel PAȘCA - Universitatea de Vest din Timișoara;
Prof.univ.dr. Ruxandra RĂDUCANU, membru supleant - Universitatea din Craiova;
Prof. univ. dr. Sergiu BOGDAN, membru supleant - Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca

Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
  
Nume şi PrenumeLect. univ. dr. CARMEN MÎRZEA (VASILE)- CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din București
DomeniulFilologie
Titlu tezăLIMBA ROMÂNĂ. NORMĂ ȘI VARIAȚIE
Data susținerii tezei de abilitare09 decembrie 2023 ora 11:00
Locul susținerii tezei de abilitareSala de Consiliu a Facultății de Litere
Componenţa ComisieiProf. univ. dr. Rodica ZAFIU, Universitatea din București
Prof. univ. dr. habil. Adrian CHIRCU, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca
Prof. univ. dr. habil. Cecilia Mihaela POPESCU, Universitatea din Craiova
Prof. univ. dr. Mihaela GHEORGHE - membru supleant - Universitatea Transilvania din Brașov
Prof. univ. dr. emerit Petre Gheorghe BÂRLEA - membru supleant - Universitatea „Ovidius” Constanța
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
  
Nume şi Prenumelect.univ.dr. DUȘE Călin Ioan- CV
Universitatea la care este titularUniversitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca
DomeniulTeologie
Titlu tezăIMPORTANȚA STUDIULUI SFINȚILOR PĂRINȚI PENTRU TEOLOGIA CONTEMPORANĂ
Data susținerii tezei de abilitare06 noiembrie 2023 ora 11:30
Locul susținerii tezei de abilitareSala 24 a Facultății de Teologie Romano-Catolică
Componenţa ComisieiPr.conf.dr. DÎNCĂ Lucian – Universitatea din București
Pr. Prof.dr. STAN Nicolae Răzvan – Universitatea din Craiova
Prof.dr. Simuț Corneliu – Universitatea Emanuel din Oradea
Prof.dr. Himcinschi Mihai – membru supleant – Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Prof.dr. BUNACIU Otniel – membru supleant – Universitatea din București
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
  
Nume şi PrenumeConf. univ. dr. OFRIM Alexandru- CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din București
DomeniulStudii culturale
Titlu tezăPERSPECTIVE ÎN ISTORIA CULTURALĂ.
PRACTICI ȘI REPREZENTĂRI
Data susținerii tezei de abilitare13 octombrie 2023 ora 11:00
Locul susținerii tezei de abilitareSala de Consiliu a Facultății de Litere
Componenţa ComisieiProf. univ. dr. Narcisa ȘTIUCĂ, Universitatea din București
Acad. prof. univ. dr. Sabina ISPAS, Institutul de Etnografie şi Folclor „C. Brăiloiu“, Academia Română
Prof. univ. dr. Otilia HEDEȘAN, Universitatea de Vest din Timișoara
CS I dr. habil. Constanța Vintilă-Ghițulescu, Institutul de Istorie „Nicolae Iorga“, Academia Română
Prof. univ. dr. Nicu Panea, Universitatea din Craiova
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
  
Nume şi PrenumeConf. univ. dr. JALOBEANU Daniela Rodica- CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din București
DomeniulFilosofie
Titlu tezăA PERSPECTIVAL CONTEXTUALIST RECONSTRUCTION OF BACONIAN SCIENCE
Data susținerii tezei de abilitare12 octombrie 2023 ora 14:00
Locul susținerii tezei de abilitareSala de Consiliu a Facultății de Filosofie
Componenţa ComisieiProf. univ. dr. Mircea DUMITRU - Universitatea din București
Prof. dr. Daniel GARBER – Princeton University, SUA
Prof. dr. Adrian Florin MIROIU – Școala Națională de Studii Politice și Administrative din București
Prof. dr. Constantin STOENESCU – membru supleant, Universitatea din București
Prof. dr. Ioan Alexandru TOFAN – membru supleant, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
  
Nume şi PrenumeConf.dr. IANCU Alexandra Alina- CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din București
DomeniulȘtiințe Politice
Titlu tezăDEMOCRATIZARE ȘI DE-DEMOCRATIZARE: CANDOARE POLITICĂ, REPREZENTARE ȘI ANTICORUPȚIE IN EUROPA CENTRALĂ ȘI DE EST
Data susținerii tezei de abilitare22 septembrie 2023 ora 11:00
Locul susținerii tezei de abilitareSala Giovanni Sartori, Strada Spiru Haret nr. 8 a Facultății de Științe Politice
Componenţa ComisieiProf.dr. Dragoș PETRESCU - Universitatea din București
Prof.dr. Gabriel BĂDESCU - Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca
Prof.dr. Sergiu MIȘCOIU - Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca
Prof.dr. Adrian MIROIU - S.N.S.P.A
Conf.dr. Caterina PREDA - Universitatea din București
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
  
Nume şi PrenumeC.S. I dr. Octavian Nicușor MICU - CV
Universitatea la care este titularInstitutul de Știinte Spațiale
DomeniulFizică
Titlu tezăHORIZON QUANTUM MECHANICS AND BOOTSTRAPPED NEWTONIAN GRAVITY
Data susținerii tezei de abilitare01 iulie 2023 ora 13:30
Locul susținerii tezei de abilitareîn Amfiteatrul 1 al Facultăţii de Fizică
Componenţa ComisieiProf. dr. Virgil BĂRAN – Universitatea din București
Prof. dr. Solange-Odile SALIU – Universitatea din Craiova
Prof. dr. Zoltan NEDA – Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca
Prof. dr. Radu CONSTANTINESCU – membru supleant – Universitatea din Craiova
Conf. dr. Cosmin CRUCEAN – membru supleant – Universitatea de Vest din Timișoara

Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
  
Nume şi PrenumeConf.dr. Vlad Andrei ANTOHE- CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din București
DomeniulFizică
Titlu tezăCOMPLEX PATTERNS OF MULTI-FUNCTIONAL NANOSTRUCTURES. FROM NANOFABRICATION TOWARDS NEXT-GENERATION DEVICES
Data susținerii tezei de abilitare22 iunie 2023 ora 10:00
Locul susținerii tezei de abilitareAmfiteatrul A1 al Facultății de Fizică
Componenţa ComisieiProf. dr. Cristian ENĂCHESCU – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Prof. dr. Coriolan TIUȘAN – Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca
Prof. dr. Daniel VIZMAN – Universitatea de Vest din Timișoara
Prof. dr. Marian ENĂCHESCU – membru supleant – Universitatea Politehnica din București
Prof. dr. Diana MARDARE – membru supleant – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
  
Nume şi PrenumeConf. dr. Cristian RUSU - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din București
DomeniulInformatică
Titlu tezăRESEARCH PROBLEMS IN STRUCTURED NUMERICAL LINEAR ALGEBRA
Data susținerii tezei de abilitare13 iunie 2023 ora 11:00
Locul susținerii tezei de abilitareSala Google a Facultăţii de Matematică și Informatică
Componenţa ComisieiProf. dr. Horia POP - Universitatea "Babeș - Bolyai" din Cluj-Napoca;
Prof. dr. Sorin OLARU - Centrale Supelec Paris - Saclay;
Prof. dr. Adrian IFTENE - Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași;
Prof. dr. Lucian BUSONIU - membru supleant - Universitatea Tehnică din Cluj - Napoca;
Conf. dr. Teodora CATINAS - membru supleant - Universitatea "Babeș -Bolyai" din Cluj-Napoca.Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
  
Nume şi PrenumeConf. dr. SOARE Liliana Cristina - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din Pitești
DomeniulBiologie
Titlu tezăCERCETĂRI ACTUALE ÎN PTERIDOLOGIE. DE LA CONSERVAREA BIODIVERSITĂȚII LA NANOFORMULĂRI
Data susținerii tezei de abilitare15 iunie 2023 ora 10:00
Locul susținerii tezei de abilitareSala de conferințe a Platformei P.C.B.E. din cadrul Facultății de Biologie
Componenţa ComisieiProf. dr. Otilia Zărnescu - Universitatea din București,
Prof. dr. Cătălin Tănase - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi,
Prof. dr. Marius Făgăraș – Universitatea ”Ovidius” Constanța,
Prof. dr. Nicoleta Ianovici - membru supleant - Universitatea de Vest din Timişoara,
Prof. dr. Tatiana Șesan - Membru supleant: - Universitatea din București,


Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
  
Nume şi PrenumeLector dr. PAVEL Dumitru Octavian - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din București
DomeniulChimie
Titlu tezăTAILORED LAYERED MATERIALS AS EXCITING MULTIFUNCTIONAL HETEROGENEOUS CATALYSTS
Data susținerii tezei de abilitare17martie 2023 ora 13:00
Locul susținerii tezei de abilitareAmfiteatrul Ilie Murgulescu
Componenţa ComisieiAcad. prof. dr. Cristian Sorin SILVESTRU, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca
Prof. univ. dr. Aurel PUI, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza“ din Iași
Prof. univ. dr. Camelia BALA, Universitatea din București
Prof. univ. dr. Petre IONIȚĂ membru supleant -Universitatea din București
Conf. univ. habil. dr. Cezar Florin CATRINESCU– membru supleant - Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași

Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
  
Nume şi PrenumeConf. dr. BURTĂVERDE Vlad Mihai - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din București
DomeniulPsihologie
Titlu tezăINDIVIDUAL DIFFERENCES IN PERSONALITY. PREDICTORS OF ADAPTIVE AND MALADAPTIVE BEHAVIOR
Data susținerii tezei de abilitare03 martie 2023 ora 10:00
Locul susținerii tezei de abilitareSala de Consiliu a Facultății de Psihologie și Științe ale Educației
Componenţa ComisieiProf.dr. Dragoș ILIESCU– Universitatea din București;
Prof.dr. Delia VIRGA – Universitatea de Vest din Timișoara:
Prof. dr.Laurențiu MARICUȚOIU – Universitatea de Vest din Timișoara;
Prof.dr. Aurora SZENTAGOTAI membru supleant -Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj Napoca;
Prof.dr. Anca DOBREAN– membru supleant-Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj Napoca;
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
  
Nume şi PrenumeConf. univ. dr. STAN Maria Lavinia CV
Universitatea la care este titularSt. Francis Xavier University, Antigonish, Nova Scotia, Canada
DomeniulȘtiinte Politice
Titlu tezăBUILDING DEMOCRACY FROM ABOVE AND BELOW: GOVERNANCE, TRANSITIONAL JUSTICE AND RELIGION AND POLITICS
Data susținerii tezei de abilitare23 februarie 2023 ora 12:00
Locul susținerii tezei de abilitareSala Profesorilor a Facultății de Științe Politice
Componenţa ComisieiProf. dr. BĂLUȚĂ Ionela – Universitatea din București
Prof. dr. NAUMESCU Valentin - Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca
Prof.dr. MIROIU Adrian – Școala Națională de Studii Politice și Administrative
Prof. dr. PETRESCU Dragoș – membru supleant – Universitatea din București
Prof. dr. MIȘCOIU Sergiu – membru supleant – Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca


Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
  
Nume şi PrenumeC.S.I dr. AILINCĂI Sorin Cristian - CV
Universitatea la care este titularInstitutul de Cercetdri Eco-Muzeale "Gavrili
Simion" din Tulcea,
DomeniulIstorie
Titlu tezăCIVILIZAȚII PREISTORICE LA DUNĂREA DE JOS
(MILENIILE V-I A.CHR.)
Data susținerii tezei de abilitare16 februarie 2023 ora 11:00
Locul susținerii tezei de abilitareAmfiteatrul Moisil - Rectorat
Componenţa ComisieiConf.dr. habil. Ioan Carol OPRIȘ – Universitatea din București;
CS I Cristian Francisc SCHUSTER – Institutul de Arheologie Vasile Pârvan, București - Academia Română
CS I Andrei Dorian SOFICARU – Institutul de Antropologie Francisc I. Rainer, București - Academia Română
CS I Florin GOGÂLTAN membru supleant -Institutul de Arheologie și Istoria Artei, Cluj-Napoca - Academia Română
CS I Alexander RUBEL– membru supleant-Institutul de Arheologie Iași - Academia Română
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
  
Nume şi PrenumeConf. univ. dr. TRANDAFIR Andra-Roxana CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din București
DomeniulDrept
Titlu tezăTENTAȚIA IMPOSIBILULUI: O ANALIZĂ A INEVITABILEI APROPIERI DINTRE DREPTUL PENAL ȘI ALTE RAMURI DE DREPT
Data susținerii tezei de abilitare23 noiembrie 2022, ora 12: 00
Locul susținerii tezei de abilitareSala Prof. Constantin Stoicescu a Facultății de Drept
Componenţa ComisieiProf.univ.dr. Valerian Dumitru CIOCLEI - Universitatea din București;
Prof. univ. dr. Florin STRETEANU - Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca;
Prof.univ.dr. Viorel PAȘCA - Universitatea de Vest din Timișoara;
Prof.univ.dr. Ruxandra RĂDUCANU, membru supleant - Universitatea din Craiova;
Prof. univ. dr. Sergiu BOGDAN, membru supleant - Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.

Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
  
Nume şi PrenumeLector. dr. CROITORU Alin Iosif CV
Universitatea la care este titularUniversitatea Lucian Blaga din Sibiu
DomeniulSociologie
Titlu tezăPRINCIPII DE SOCIOLOGIE ECONOMICĂ APLICATE ÎN CERCETAREA MIGRAȚIEI INTERNAȚIONALE, ANTREPRENORIATULUI ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
Data susținerii tezei de abilitare26 octombrie 2022, ora 16: 00
Locul susținerii tezei de abilitareSala de Consiliu a Facultății de Sociologie și Asistență Socială
Componenţa ComisieiProf. dr. Liviu CHELCEA - Universitatea din București
Prof. dr. Mircea COMȘA - Universitatea "Babeș Bolyai" din Cluj Napoca
Conf. dr. Andrei GHEORGHIȚĂ - Școala Națională de Studii Politice și Administrative
Prof. Horațiu Rusu - Universitatea Lucian Blaga din Sibiu
Prof. dr. Dan CHIRIBUCĂ - membru supleant - Universitatea "Babeș Bolyai" din Cluj Napoca
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
  
Nume şi PrenumeConf.dr. RUNCAN Remus CV
Universitatea la care este titularUniversitatea "Aurel Vlaicu" din Arad
DomeniulAsistență socială
Titlu tezăCHALLENGES OF SOCIAL WORK IN THE VIRTUAL ERA : FAMILY, ADOLESCENTS, AND PARENTAL RELATIONSHIPS
Data susținerii tezei de abilitare25 octombrie 2022, ora 14: 30
Locul susținerii tezei de abilitareSala de Consiliu a Facultății de Sociologie și Asistență Socială
Componenţa ComisieiProf. dr. Florin Lazăr - Universitatea din București
Prof. Daniela Soitu - Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași
Prof. Cristina Gavriluță - Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași
Prof. Horațiu Rusu - : - Universitatea Lucian Blaga din Sibiu
Prof. Mihai Iovu - membru supleant - Universitatea Babeș Bolyai
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
  
Nume şi PrenumeProf.dr. GAVRILA-ARDELEAN Mihaela-Florentina CV
Universitatea la care este titularUniversitatea "Aurel Vlaicu" din Arad
DomeniulAsistență socială
Titlu tezăCURRENT NEEDS OF SOCIAL WORK IN MENTAL
HEALTH: FROM VULNERABILITY TO DIGNITY
Data susținerii tezei de abilitare25 octombrie 2022, ora 12: 30
Locul susținerii tezei de abilitareSala de Consiliu a Facultății de Sociologie și Asistență Socială
Componenţa ComisieiProf. dr. Florin Lazăr - Universitatea din București
Prof. Daniela Soitu - Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași
Prof. Cristina Gavriluță - Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași
Prof. Horațiu Rusu - : - Universitatea Lucian Blaga din Sibiu
Prof. Mihai Iovu - membru supleant - Universitatea Babeș Bolyai
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
  
Nume şi PrenumeC.S.III. dr. Valentin RADU CV
Universitatea la care este titularMuzeul Național de Istorie al României
DomeniulIstorie
Titlu tezăAQUATIC RESOURCES AND THEIR ROLE FOR HUMAN COMMUNITY OF THE PAST. ARCHAEZOOLOGICAL STUDIES FROM SOUTHERN ROMANIA (IXth MILLENNIUM BC-IInd MILLENNIUM AD)
Data susținerii tezei de abilitare27 iulie 2022, ora 11: 00
Locul susținerii tezei de abilitareFacultatea de Istorie, amfiteatrul Pârvan
Componenţa ComisieiConf. dr. Ioan Carol Opriș - Universitatea din București
CS I dr. Cristian Schuster - Institutul de Arheologie Vasile Pârvan al Academiei
Române, București
CS I Florin Gogâltan - Institutul de Arheologie și Istoria Artei al Academiei
Române, Cluj-Napoca
Conf.dr. Monica MĂRGĂRIT - membru supleant -Universitatea Valahia din Târgoviște
CS I dr. Andrei Dorian Soficaru,- membru supleant - Institutul de Antropologie Francisc I. Rainer al
Academiei Române, București
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
  
Nume şi PrenumeLector. univ. dr. Cristian Remus PRĂVĂLIE - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din București
DomeniulGeografie
Titlu tezăINTEGRATIVE, INTERDISCIPLINARY AND MULTI-SCALE APPROACHES TO GLOBAL ENVIRONMENTAL ISSUES,
WITH A SPECIAL FOCUS ON LAND DEGRADATION AND CLIMATE CHANGE
(Abordări integratoare, interdisciplinare și multiscalare ale problemelor globale de mediu, cu privire specială asupra degradării terenurilor și schimbărilor climatice)
Data susținerii tezei de abilitare22 iulie 2022, ora 10: 00
Locul susținerii tezei de abilitareAmfiteatrul G. Valsan al Facultatii de Geografie.
Componenţa ComisieiProf. dr. Lucian DRĂGUȚ – Universitatea de Vest din Timișoara
Prof. dr. habil. Alexandru NEDELEA – Universitatea din București
Conf. dr. Marcel MÎNDESCU– Universitatea "Ștefan cel Mare" din Suceava
Prof. dr. Dan DUMITRU – membru supleant – Universitatea "Al.I.Cuza" din Iași
Prof.dr. Andrei Bogdan MIHAI – membru supleant – Universitatea din București
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
  
Nume şi PrenumeConf. univ. dr. Ana Camelia Dinu - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din București
DomeniulFilologie
Titlu tezăMODERNISM, AVANGARDĂ ȘI POSTMODERNISM ÎN LITERATURA RUSĂ,
Data susținerii tezei de abilitare08 iunie 2022, ora 11: 00
Locul susținerii tezei de abilitareSala de Consiliu a Facultății de Limbi și Literaturi Străine
Componenţa ComisieiProf. dr. habil. Antoaneta OLTEANU – Universitatea din București
Prof. dr. habil. Cătălin GHIȚĂ – Universitatea din Craiova
Conf. dr. habil. Dumitru TUCAN – Universitatea de Vest din Timișoara
Prof. dr. habil. Ileana MIHĂILĂ – membru supleant – Universitatea din BucureștiConf. dr. habil. Nina CORCINSCHI – membru supleant – Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” Chișinău

Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
  
Nume şi PrenumeConf. univ. dr. NISTOR Gheorghița -CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din București
DomeniulAsistență socială
Titlu tezăASISTENȚA SOCIALĂ A FAMILIEI:PROVOCĂRI LA ÎNCEPUT DE MILENIU
Data susținerii tezei de abilitare06 iunie 2022 ora 14:00
Locul susținerii tezei de abilitareSala de Consiliu a Facultății de Sociologie și Asistență Socială
Componenţa ComisieiProf.dr. CHELCEA Liviu - Universitatea din București;
Prof.dr. GAVRILUȚĂ Cristina - Universitatea ,,Alexandru loan Cuza" din Iași;
Prof.dr. TOMIȚĂ Mihaela - Universitatea de Vest din Timișoara;
Prof.dr. IOVU Mihai Bogdan - membru supleant - Universitatea ,,Babeș-Bolyai" din
Cluj-Napoca;
Prof.dr, RUSU Horațiu - membru supleant - Universitatea ,,Lucian Blaga " din Sibiu.Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
  
Nume şi PrenumeConf. univ. dr. CORNEANU Sorana Mihaela - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din București
DomeniulFilologie
Titlu tezăTHE MORAL VALAE OF KNOWLEDGE PARSUITS:STUDIES IN EARLY MODERN INTELECTUAL HISTORY
Data susținerii tezei de abilitare27 mai 2022, ora 10: 00
Locul susținerii tezei de abilitareSala de Consiliu a Facultății de Limbi și Literaturi Străine
Componenţa ComisieiProf. dr. Dana-Andreea PERCEC - Universitatea de Vest din Timișoara
Prof. dr. Codrin Liviu CUȚITARU - Universitatea,,Al. L Cuza", Iași
Prof. dr. emerit CIUGUREANU Carmen Adina - Universitatea Ovidius din
Constanța
Prof. dr. MădăIina NICOLAESCU - membru supleant - Universitatea din București
Prof. dr. Michaela MUDURE - membru supleant - Universitatea ,,Babeș-Bolyai",Cluj-Napoca
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
  
Nume şi PrenumeConf. univ. dr. BRADU Corina - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din București
DomeniulȘtiința mediului
Titlu tezăNON-CONVENTIONAL WATER TREATMENT PROCESSES FOR SUSTAINABLE USE OF WATER RESOURCES
(PROCEDEE NECONVENȚIONALE DE TRATARE A APEI PENTRU O UTILIZARE DURABILĂ A RESURSELOR DE APĂ)
Data susținerii tezei de abilitare26 mai 2022 ora 12:00
Locul susținerii tezei de abilitareAmfiteatrul Voinov al Facultății de Biologie
Componenţa ComisieiProf. dr. Geta RÎȘNOVEANU – Universitatea din București
Prof. dr. Georghe NECHIFOR – Universitatea Politehnica din București
Prof. dr. Laurențiu Călin BACIU – Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj Napoca
Prof. dr. Maria GAVRILESCU – membru supleant – Universitatea Tehnică”Gheorghe Asachi” din Iași
Prof. dr. Alexandra Raluca IORDAN – membru supleant – Universitatea „Al. I. Cuza”din IașiRezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
  
Nume şi PrenumeConf.dr. STUPARIU Mihai Sorin - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din București
DomeniulInformatică
Titlu teză3D TRIANGLE MESH REPRESENTATIONS:APPROACHES, ALGORITHMS AND APPLICATIONS
Data susținerii tezei de abilitare20 mai 2022 ora 15:00
Locul susținerii tezei de abilitareSala Google a Facultății de Matematică și Informatică
Componenţa ComisieiProf. Andrei PĂUN - Universitatea din București
Prof. Dana PETCU - Universitatea de Vest din Timișoara
Prof. Helmut POTTMANN - King Abdullah University of Science and Technology

Daniela ZAHARIE - membru supleant - Universitatea de Vest din Timișoara
Adrian IFTENE- membru supleant - Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
  
Nume şi PrenumeConf. univ. dr. ȘELARU Sorin Constantin - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din București
DomeniulTeologie
Titlu tezăTHE DOGMATIC FOUNDATIONS OF THE CHURCH'S ORGANISATION AND MISSION IN THE WORLD
Data susținerii tezei de abilitare17 mai 2022, ora 10: 00
Locul susținerii tezei de abilitareAmfiteatrul T.M. Popescu, Facultatea de Teologie Ortodoxă
Componenţa ComisieiPr.Prof.univ.dr. Ștefan BUCHIU - Universitatea din București
Pr.Prof.univ.dr. Răzvan STAN - Universitatea din Craiova
Pr.Prof.univ.dr, Cristinel IOJA- Universitatea „Aurel Vlaicu" din Arad
Pr.Prof.univ.dr. Gheorghe POPA - membru supleant - Universitatea „Al.I. Cuza" din Iași
Pr.prof.dr. Valer BELL - membru su pleant -Universitatea „Babeș Bolyai" din Cluj Napoca
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
  
Nume şi PrenumeConf. univ. dr. TERINTE Ciprian Flavius - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din București
DomeniulTeologie
Titlu tezăTHE CHURCH OF CHRIST IN THE NEW TESTAMENT. ITS NATURE, MINISTRY AND MISSION
Data susținerii tezei de abilitare10 mai 2022, ora 10: 00
Locul susținerii tezei de abilitareFacultatea de Teologie Romano-Catolică
Componenţa ComisieiProf.univ.dr. Korina ZAMFIR - Universitatea „Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca
Prof.univ.dr. Mihai HIMCINSCHI - Universitatea „1 Decembrie 1918" Alba Iulia
Profuniv.dr, Otniel BUNACIU- Universitatea din Bucureşti,
Prof.univ.dr. Marcel Valentin MĂCELARU - membru supleant - Universitatea „Aurel Vlaicu" din Arad
Pr.prof.dr. Ioan-Gheorghe ROTARU - membru su pleant - Institutul Teologic Creştin după Evanghelie „Timotheus" din Bucureşti
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
  
Nume şi PrenumePREDA Caterina-Laura-Diamanta - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din București
DomeniulȘtiințe politice
Titlu tezăPOLITICS, THE ARTS AND MEMORY POLITICS IN DICTATORSHIPS AND POST- DICTATORSHIPS IN EASTERN EUROPE AND LATIN AMERICA
Data susținerii tezei de abilitare16 aprilie 2022 ora 12:00
Locul susținerii tezei de abilitareFacultatea de Științe Politice, Sala Profesorilor
Componenţa ComisieiProf.dr. Georgeta GHEBREA- Universitatea din București
Prof.dr. Sergiu MIȘCOIU - Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca
C.Ș. Sorina Cristina SOARE - Universita degli Studi di Firenze
Prof. dr. Ionela BĂLUȚĂ - membru supleant - Universitatea din București
Prof. dr. Ramona COMAN - membru supleant - Universite Libre de Bruxelles
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
  
Nume şi PrenumeConf. dr. POPA Daniela - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea "Transilvania" din Braşov
DomeniulȘtiințe ale educației
Titlu tezăOPERAȚIONALIZAREA AUTOREGLĂRII ÎN PROCESUL DE PREDARE-ÎNVĂȚARE-EVALUARE
Data susținerii tezei de abilitare28 martie 2022 ora 09:00
Locul susținerii tezei de abilitareLINK SUSȚINERE PUBLICĂ ONLINE
Componenţa ComisieiProf.dr. Dragoș ILIESCU– Universitatea din București;
Prof.dr. Carmen CREȚU – Universitatea “Al. I. Cuza” din Iași:
Conf. dr. Marian ILIE – Universitatea de Vest din Timișoara;
Prof.dr. Nicoleta POPA - membru supleant -Universitatea “Al. I. Cuza” din Iași;
Prof.dr. Daniel MARA– membru supleant-Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu;
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
  
Nume şi PrenumeConf. univ. dr. MOȚ Laurențiu - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din București
DomeniulTeologie
Titlu tezăSEMNIFICAȚIILE LIMBAJULUI APOCALIPTIC ȘI ESHATOLOGIC
Data susținerii tezei de abilitare03 martie 2022, ora 14: 00
Locul susținerii tezei de abilitareLINK SUSȚINERE ONLINE-Facultatea de Teologie Romano-Catolică

Componenţa ComisieiProf. dr. Iulian FĂRĂOANU - Universitatea "Al.I.Cuza" din Iași
Prof. dr. Corneliu SIMUȚ- Universitatea Emanuel din Oradea
Pr.Prof.dr. Ioan Gheorghe ROTARU - Institutul Teologic Creștin după Evanghelie "Timotheus" din București
Prof.dr. Michael FIEGER - membru supleant -Teological Graduate School Of Chur, Swizerland
Prof.dr. Otniel BUNACIU - membru su pleant - Universitatea din București
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
  
Nume şi PrenumeC.Ș. I dr. ANTONESCU Adrian Bogdan- CV
Universitatea la care este titularIndtitutul Național de Cercetare-Dezvoltare
DomeniulFizică
Titlu tezăTORNADOES IN EUROPE
Data susținere teză abilitare18 februarie 2022 ora 10:00
Locul susținerii tezei de abilitareFacultatea de Fizica, Laboratorul de Fizica Atmosferei
Componenţa ComisieiProf. dr. Sabina ȘTEFAN – Universitatea din București
Prof.dr. Horia Marius PAULESCU – Universitatea de Vest din Timișoara
C.S. I .dr. Crișan DEMETRESCU – Academia Română
Prof.dr. Cristina STAN – membru supleant - Universitatea Politehnica din București
C.S. I .dr. Ioan SEGHEDI – membru supleant – Academia Română
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
  
Nume şi PrenumeConf. dr. ȘTEFAN Eugen Bruno - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea Politehnica din București
DomeniulSociologie
Titlu tezăDiagnoza organizațiilor.
Cum se îmbolnăvesc, cum se vindecă și cum se dezvoltă organizațiile
Data susținerii tezei de abilitare11 februarie 2022 ora 10:00
Locul susținerii tezei de abilitareLINK SUSȚINERE PUBLICĂ ONLINE
Componenţa ComisieiProf. dr. Cosima Rughiniș - Universitatea din București
Prof.dr. Dan Florentin CHIRIBUCĂ- Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj Napoca
Prof. dr. Adrian Hatos - Universitatea din Oradea
Prof.. dr. Maria PANTEA -membru supleant- Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj Napoca
Prof. dr. Mihaela Alida TOMIȚĂ-membru supleant- Universitatea de Vest din Timișoara

Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
  
Nume şi Prenumelector. dr.VLASE Ionela - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
DomeniulSociologie
Titlu tezăGender and migration
Data susținere teză de abilitare20 ianuarie 2022 ora 13:00
Locul susținerii tezei de abilitareLINK SUSȚINERE ONLINE
Componenţa ComisieiProf. dr. Cosima Rughiniș - Universitatea din București
Prof.dr. Irina Culic- Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj Napoca
Prof. dr. Adrian Hatos - Universitatea din Oradea
C.P.I. dr. Mălina Voicu -membru supleant- Avademia Română
Conf. dr. Andrei Gheorghiță-membru supleant- Universitatea Lucian Blaga din Sibiu

Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
  
Nume şi Prenumelector. dr.RUSU Mihai Stelian - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
DomeniulSociologie
Titlu tezăPutere, memorie și identitate: politicile trecutului în România postsocialistă
Data susținerii tezei de abilitare20 ianuarie 2022 ora 10:00
Locul susținerii tezei de abilitareSUSȚINERE PUBLICĂ ONLINE
Componenţa ComisieiProf. dr. Cosima Rughiniș - Universitatea din București
C.S. I dr. Bogdan Voicu - Academia Română
Prof. dr. Dan Chiribucă - Universitatea Babeș-Bolyai
Prof. dr. Adrian Hatos - -membru supleant-Universitatea din Oradea
Prof. dr. Mircea Comșa -membru supleant- Universitatea Babeș-Bolyai
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
  
Nume şi PrenumeProf. dr. MUȘAT Carmen Silvia - CV
Universitatea la care este titularUNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
DomeniulFilologie
Titlu tezăTEORIA LITERATURII CA INSTRUMENT DE CUNOAȘTERE
Data susținerii tezei de abilitare13 ianuarie 2022 ora 11:00
Locul susținerii tezei de abilitareLINK SUSȚINERE PUBLICĂ ONLINE
Componenţa ComisieiProf. dr. Vasilescu Mircea - Universitatea din București
Prof. dr. Bican Ioana - Universitatea „Babeș Bplyai” din Cluj
Prof. dr. Patraș Antonio - Universitatea Al.I.Cuza din Iași
Prof. dr. Papdima Liviu – membru supleant - Universitatea din București
Prof. dr. Diaconu Mircea – membru supleant - Universitatea „Ștefan cel Mare” din SuceavaRezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
  
Nume şi PrenumeConf. dr. BREAZ Maria Alina - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea Aurel Vlaicu din Arad
DomeniulAsistență Socială
Titlu tezăVULNERABILITATI IN SISTEMUL DE ASISTENȚA SOCIALĂ
Dată susținere teză abilitare13 ianuarie 2022 ora 10:00
Locul susținerii tezei de abilitareLINK SUSȚINERE PUBLICĂ ONLINE
Componenţa ComisieiProf. Cosima Rughiniș - Universitatea din București
Prof, Iovu Mihai-Bogdan - Universitatea Babeș Bolyai din Cluj Napoca
Prof Cristina Gavriluță - Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași
CPI Mădălina Voicu - membru supleant - Academia Română
Prof. Cosmin Goian - membru supleant - Universitatea de Vest din Timișoara
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
  
Nume şi PrenumeConf. dr. GHIU Iulia- CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din București
DomeniulFizică
Titlu tezăTHE USE OF QUANTUM CORRELATIONS IN QUANTUM INFORMATION PROCESSING AND
QUANTUM OPTICS
Data susținere teză abilitare10 decembrie 2021 ora 10:00
Locul susținerii tezei de abilitareLINK SUSȚINERE PUBLICĂ ONLINE
Componenţa ComisieiProf. dr. Daniela DRAGOMAN – Universitatea din București
Prof..dr. Zoltan NEDA – Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca
Prof.dr. Solange-Odile SALIU – Universitatea din Craiova
Prof.dr. Daniel VIZMAN – membru supleant - Universitatea de Vest din Timișoara
Prof.dr. Laurențiu STOLERIU – membru supleant – Universitatea „Al. I. Cuza”din Iași
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
  
Nume şi PrenumeConf. univ. dr. TAUWINKL Wilhelm - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din București
DomeniulTeologie
Titlu tezăTEOLOGIA SISTEMATICĂ ȘI REFLECȚIA MEDIEVALĂ ASUPRA CREDINȚEI.VULGATA, TOMA DE AQUINO ȘI INDULGENȚELE
Data susținerii tezei de abilitare25 octombrie 2021, ora 11: 00
Locul susținerii tezei de abilitareLink susținere online teza abilitare

Componenţa ComisieiProf. dr. Wilhelm DANCĂ - Universitatea din București
Prof. dr. Nicolae Răzvan STAN - Universitatea din Craiova
Prof.dr. Ștefan TOBLER - Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Prof.dr. Michael FIEGER - membru supleant -Teological Graduate School Of Chur, Swizerland
Prof.dr. Emilia Corina ZAMFIR - membru su pleant - Universitatea „Babeș Bolyai” din Cluj Napoca
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
  
Nume şi Prenumeconf. dr.Csesznek Codrina - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea Transilvania din Brașov
DomeniulSociologie
Titlu tezăStudiile de comunitate în perspectiva dezvoltării sociale
Data susținerii tezei de abilitare15 octombrie 2021 ora 10:00
Locul susținerii tezei de abilitareLINK SUSȚINERE PUBLICĂ ONLINE
Componenţa ComisieiProf. dr. Cosima RUGHINIȘ – Universitatea din București
C.S.I.dr. Mălina VOICU – Institutul de Cercetare a Calității Vieții, Academia Română
Prof.dr. Cristina GAVRILUȚĂ – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Conf.dr. Mihai Bogdan IOVU – membru supleant - Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca
Prof.dr. Dan CHIRIBUCĂ – membru supleant – Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
  
Nume şi PrenumeConf. dr.OPRIȘ Ioan Carol - CV
Universitatea la care este titularUNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
DomeniulIstorie
Titlu tezăROMANII LA DUNĂREA DE JOS ÎNTRE EPOCA PRINCIPATULUI ȘI PĂRĂSIREA LIMESULUI ÎN VREMEA LUI HERACLIUS
(sec. I – primele decenii ale sec. VII p.Chr.)
Data susținerii tezei de abilitare14 octombrie 2021 ora 11:00
Locul susținerii tezei de abilitareSala de Consiliu a Facultății de Istorie
Componenţa ComisieiProf. dr. Antal LUKACS – Universitatea din București
Prof. dr. MIHĂILESCU-BÎRLIBA Lucrețiu -Ion – Universitatea „Al.I.Cuza”din Iași
Conf.dr. NEMETI Sorin – Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca
Conf.dr.habil FODOREAN Florin Gheorghe – membru supleant - Universitatea Babeș-Bolyai din
Cluj-Napoca
Dr. habil. RUBEL Alexander – membru supleant – Institutul de Arheologie din Iași

Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
  
Nume şi Prenumeconf. dr. NICOLAE Marian - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din București
DomeniulDrept
Titlu tezăDREPTUL CIVIL ÎNTRE UNIVERSALISM ȘI PARTICULARISM. PENTRU REFONDAREA ȘI RECUPERAREA ERIDITĂȚII PIERDUTE A DREPTULUI CIVIL
Data susținerii tezei de abilitare24 septembrie 2021 ora 12
Locul susținerii tezei de abilitareSala de Consiliu a Facultății de Drept
Componenţa ComisieiProf.dr. BERCEA Lucian - Universitatea de Vest din Timișoara
Prof. dr. CERCEL Sevastian - Universitatea din Craiova
Prof.dr. POPA Ionuț Florin - Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj Napoca
Prof.dr. SFERDIAN Irina - membru supleant - Universitatea de Vest din Timișoara
Prof.dr. CATANĂ Radu - membru supleant - Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj Napoca
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
  
Nume şi PrenumeConf. dr. RIZOIU Radu-Alexandru - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din București
DomeniulDrept
Titlu tezăDACĂ VREI CU ADEVĂRAT,...TREBUIE! VOINȚA CREATOARE DE FORȚĂ OBLIGATORIE ȘI INSTRUMENTELE DE ÎNTĂRIRE A FORȚEI PROMISIUNII ÎN DREPTUL CIVIL ROMÂN
Componenţa ComisieiProf. emerit univ. dr. Valeriu STOICA - Universitatea din Bucureşti;
Prof.univ.dr. Lucian BERCEA - Universitatea de Vest din Timișoara;
Prof.univ.dr. Ionuț-Florin POPA - Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.
Prof.univ.dr. Irina SFERDIAN- membru supleant -Universitatea de Vest din Timișoara
Prof. univ. dr. Radu CATANĂ- membru supleant -Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca
Data susținerii tezei de abilitare30 iulie 2021 ora 12:00
Locul susținerii tezei de abilitareLINK SUSȚINERE ONLINE
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
  
Nume şi PrenumeConf.dr. CRĂCIUN Alexandra Florina - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din București
DomeniulStudii Culturale
Titlu tezăIDENTITATE ȘI REPREZENTARE
MORFOLOGII INTERDISCIPLINARE ÎN PARADIGMĂ POST/HIPERMODERNĂ
Componenţa ComisieiProf. dr. DEMETRESCU Ruxandra-Universitatea Națională de Arte din Bucureşti
C.S.I. dr. IONESCU Adrian Silvan-Institutul de Istoria Artei „George Oprescu” al Academiei Române
Prof.dr. LEFTER Ion Bogdan-Universitatea din București
Prof.dr. BABEȚI Adriana – membru supleant-Universitatea de Vest din Timișoara
Prof. PAPADIMA Liviu – membru supleant-Universitatea din BucureștiData susținerii tezei de abilitare30 iunie 2021 ora 12:00
Locul susținerii tezei de abilitareSala de Consiliu a Facultății de Litere
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Nume şi PrenumeC.s. I dr. CUCU Daniela Marcela - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din București
DomeniulBiologie
Titlu tezăCANALE IONICE CA SENZORI DE TOXICITATE ȘI ȚINTE TERAPEUTICE ÎN TRATAMENTUL CANCERULUI
Data susținerii tezei de abilitare30 iunie 2021 ora 11
Locul susținerii tezei de abilitareSala de conferințe a Platformei PCBE din cadrul Facultății de Biologie.
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
  
Nume şi PrenumeProf. dr. BARBU Daniel Constantin - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din București
DomeniulTeologie
Titlu tezăTEOLOGIE SOCIALĂ: O ETICĂ TEOLOGICĂ A VIEȚII COMUNE
Componenţa ComisieiProf. dr. Dancă WILHELM-Universitatea din Bucureşti
Prof. dr. GÂRDAN Gabriel Viorel -Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca
Prof. dr. BUDA Daniel-Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Prof. dr. STAN Nicolae Răzvan – membru supleant Universitatea din Craiova
Prof. FĂRĂOANU Iulian – membru supleant Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași


Data susținerii tezei de abilitare28 iunie 2021 ora 11,00
Locul susținerii tezei de abilitareLink susținere online teza abilitare
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
  
Nume şi PrenumeConf. dr. NITA Mihai-Răzvan - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din București
DomeniulGeografie
Titlu tezăCHALLENGES IN BRIDGING THE NATURE - UBAN DIVIDE IN PLANNIG ROMANIAN CITES
Componenţa ComisieiProf. dr. CRETAN Remus- Universitatea de Vest din Timișoara
Prof. dr. IANOS Ioan - Universitatea din București
Prof. dr. CROITORU Adina-Elena -Universitatea "Babeș - Bolyai" din Cluj -Napoca
Prof. dr. VOICULESCU Mircea -membru supleant - Universitate a de Vest din Timișoara
Prof.dr. PEPTENATU Daniel -membru supleant - Universitatea din București
Dată susținere teză abilitare25 iunie 2021 ora 10:00
Locul susținerii tezei de abilitareLINK SUSȚINERE TEZĂ ABILITARE ONLINE
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
  
Nume şi PrenumeConf. dr. VASILENDIUC Natalia - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din București
DomeniulȘtiințe ale Comunicării
Titlu tezăPROFESSIONAL CULTURE OF JOURNALISTS IN COMPARATIVE PERSPECTIVE
Data și ora susținerii publice a tezei de abilitare16 Aprilie 2021, ora 10.00
Locul susținerii tezei de abilitareLINK SUSȚINERE PUBLICĂ ONLINE
Componenţa ComisieiProf. univ. dr. Camelia BECIU - (președintele comisiei), Universitatea din Bucuresti,
Prof. univ. dr. Delia BALABAN - Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj,
Prof. univ. dr. Nicoleta CORBU - Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA), București,
Prof. univ. dr. Elena ABRUDAN - Universitatea Babeș- Bolyai, Cluj, membru supleant,
Prof. univ. dr. Irina CULIC, Universitatea Babeș- Bolyai, Cluj, membru supleant.

Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
  
Nume şi PrenumeConf. dr. POP Nicolina-Rodica - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea Politehnica din Timișoara
DomeniulFizică
Titlu tezăMULTI-SCALE ENERGETICS: FROM MOLECULAR TO SOLAR
Data și ora susținerii tezei de abilitare28 ianuarie 2021 ora 14:00

Locul susținerii tezei de abilitareLINK SUSȚINERE PUBLICĂ ONLINE
Componenţa ComisieiProf. dr. ANTOHE Ştefan - Universitatea din Bucureşti
Prof. dr. ENĂCHESCU Cristian - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Prof.dr. PUŞCAŞ Niculae - Universitatea Politehnica din Bucureşti
Prof.dr. ENĂCHESCU Marian – membru supleant - Universitatea Politehnica din Bucureşti

Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raport abilitareRaport abilitare
  
Nume şi PrenumeConf.dr. BEJAN Doiniţa - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din București
DomeniulFizică
Titlu tezăNONLINEAR PROCESSES INDUCED BY LASERS AT METAL SURFACES AND IN LOW-DIMENSIONAL SEMICONDUCTOR NANOSTRUCTURES
Data susținerii tezei de abilitare09 decembrie 2020 ora 13:00


Locul susținerii tezei de abilitareLINK SUSȚINERE PUBLICĂ ONLINE

Cerințe de sistem și platforme acceptate
· Laptop/calculator
· Sisteme de operare acceptate: Windows 7 și versiuni ulterioare (32 biți și 64 biți), macOS X 10.10 și versiuni ulterioare
· Sisteme de operare mobile acceptate: Android 4.4 și versiuni ulterioare, iOS 10 și versiuni ulterioare
· Navigatoare web (Browser) acceptate: Chrome (ultimele 3 versiuni), Edge RS2 Firefox (ultimele 3 versiuni), Safari
Atenție ! Linux nu este acceptat pentru evenimente live.

Componenţa ComisieiProf. dr. Daniela DRAGOMAN – Universitatea din Bucureşti;
Prof. dr. Liviu LEONTIE – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Prof.dr. Paul STERIAN – Universitatea Politehnica din Bucureşti;
Prof.dr.Marian ENĂCHESCU


Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raport abilitareRaport abilitare
Nume şi PrenumeC.s. I dr. NEGREȚ Alexandru-Liviu - CV
Universitatea la care este titularInstitutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor
DomeniulFizică
Titlu tezăNUCLEAR DATA EXPERIMENT, EVALUATION, INTERPRETATION
Data sisținerii publice a tezei de abilitare20 noiembire 2020 ora 10:00
Locul susținerii publiceAmfiteatrul al IV al Facultatii de Fizica, Universitatii din Bucuresti.
Componenţa ComisieiProf. dr. JIPA Alexandru - Universitatea din Bucureşti
Prof. dr. CĂTA-DANIL Gheorghe - Universitatea Politehnica din Bucureşti
Prof.dr. STAN Cristina - Universitatea Politehnica din Bucureşti
Prof.dr.DAMIAN Grigore – membru supleant - Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca

Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raport abilitareRaport abilitare
  
Nume şi Prenumeconf. dr. NICOLAE Alexandru-Cosmin - CV
Universitatea la care este titularUNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
DomeniulFilologie
Titlu tezăTEORIE ȘI METODĂ ÎN SINTAXA COMPARATĂ
Data susținerii tezei de abilitare20 noiembrie 2020 ora 11:00
Locul susținerii tezei de abilitareLINK SUSȚINERE PUBLICĂ ONLINE
Cerințe de sistem și platforme acceptate
· Laptop/calculator
· Sisteme de operare acceptate: Windows 7 și versiuni ulterioare (32 biți și 64 biți), macOS X 10.10 și versiuni ulterioare
· Sisteme de operare mobile acceptate: Android 4.4 și versiuni ulterioare, iOS 10 și versiuni ulterioare
· Navigatoare web (Browser) acceptate: Chrome (ultimele 3 versiuni), Edge RS2 Firefox (ultimele 3 versiuni), Safari
Atenție ! Linux nu este acceptat pentru evenimente live.
Componenţa ComisieiProf. dr. STAN Camelia - Universitatea din București
Prof. dr. GAFTON Alexandru - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Prof. dr. LEDGEWAY Adam N. - Universitatea din Cambridge, Marea Britanie
Prof. dr. VASILESCU Andra-Maria – membru supleant - Universitatea din București
Prof. dr. BÂRLEA Gheorghe – membru supleant - Universitatea „Ovidius” din ConstanțaRezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raport abilitareRaport abilitare
Nume şi PrenumeProf.dr.ing. LAZĂR Iuliana - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din București
DomeniulGeologie
Titlu tezăMULTIDISCIPLINARY ANALYSES OF PECULIAR MARINE MESOZOIC PALEOENVIRONMENTS AND PALEOECOSYSTEMS
Data susținerii tezei de abilitare18 noiembrie 2020 ora 12:00

Locul susținerii tezei de abilitareLINK SUSȚINERE PUBLICĂ ONLINE

Cerințe de sistem și platforme acceptate
· Laptop/calculator
· Sisteme de operare acceptate: Windows 7 și versiuni ulterioare (32 biți și 64 biți), macOS X 10.10 și versiuni ulterioare
· Sisteme de operare mobile acceptate: Android 4.4 și versiuni ulterioare, iOS 10 și versiuni ulterioare
· Navigatoare web (Browser) acceptate: Chrome (ultimele 3 versiuni), Edge RS2 Firefox (ultimele 3 versiuni), Safari
Atenție ! Linux nu este acceptat pentru evenimente live.

Componenţa ComisieiAcad. BUCUR Ioan - Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca
Prof. dr. MICLĂUȘ Crina - Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași
Prof.dr. POPA Mihai Emilian - Universitatea din Bucureşti
C.s. I. MELINTE Mihaela – membru supleant - GeoEcoMar

Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raport abilitareRaport abilitare
Nume şi Prenumelect. dr. STAMATE Dumitru Ioan - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din Bucureşti
DomeniulMatematică
Titlu tezăHOMOLOGICAL AND COMBINATORIAL TOOLS IN THE STUDY OF ALGEBRAS
Data susținerii tezei de abilitare13 noiembrie 2020 ora 14:00
Locul susținerii tezeiAmfiteatrul Spiru Haret al Facultӑții de Matematicӑ și Informaticӑ
Componenţa ComisieiProf. dr. APRODU Marian - Universitatea din București
C.S. I dr. BRÎNZĂNESCU Vasile-Institutul de Matematică „Simion Stoilow” al Academiei Române
Prof. dr. CONCA Aldo - Universita degli Studi di Genova
C.S. I dr. AMBRO Florin – membru supleant- Institutul de Matematică „Simion Stoilow” al Academiei Române
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raport abilitareRaport abilitare
  
Nume şi PrenumeProf. dr. VASILESCU Mircea - CV
Universitatea la care este titularUNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
DomeniulFilologie
Titlu tezăDE LA ISTORIE LITERARĂ LA MEDIA CULTURE
Data și ora susținerii publice09 noiembrie 2020 ora 13.00
Locul susținerii publiceLINK SUSȚINERE PUBLICĂ ONLINE

Cerințe de sistem și platforme acceptate
· Laptop/calculator
· Sisteme de operare acceptate: Windows 7 și versiuni ulterioare (32 biți și 64 biți), macOS X 10.10 și versiuni ulterioare
· Sisteme de operare mobile acceptate: Android 4.4 și versiuni ulterioare, iOS 10 și versiuni ulterioare
· Navigatoare web (Browser) acceptate: Chrome (ultimele 3 versiuni), Edge RS2 Firefox (ultimele 3 versiuni), Safari
Atenție ! Linux nu este acceptat pentru evenimente live.
Componenţa ComisieiProf. dr. IONESCU Emil - Universitatea din București
Prof. dr. BABEȚI Adriana - Universitatea de Vest din Timișoara
Prof. dr. BORȚUN Dumitru - S.N.S.P.A. București
Prof. dr. MIROIU Mihaela – membru supleant - S.N.S.P.A. București
Prof. dr. MITCHIEVICI Angelo – membru supleant - Universitatea „Ovidius” din Constanța


Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raport abilitareRaport abilitare
Nume şi Prenumeconf. dr. DUMITRU Daniela-Elena - CV
Universitatea la care este titularAcademia de Studii Economice din Bucureşti
DomeniulȘtiințe ale Educaţiei
Titlu tezăCRITICAL THINKING AND ITS APPLICATIONS IN EDUCATIONAL SCIENCES
Data susținerii tezei de abilitare09 noiembrie 2020 ora 10:00
Locul susținerii tezei de abilitareLINK SUSȚINERE PUBLICĂ ONLINE

Cerințe de sistem și platforme acceptate
· Laptop/calculator
· Sisteme de operare acceptate: Windows 7 și versiuni ulterioare (32 biți și 64 biți), macOS X 10.10 și versiuni ulterioare
· Sisteme de operare mobile acceptate: Android 4.4 și versiuni ulterioare, iOS 10 și versiuni ulterioare
· Navigatoare web (Browser) acceptate: Chrome (ultimele 3 versiuni), Edge RS2 Firefox (ultimele 3 versiuni), Safari
Atenție ! Linux nu este acceptat pentru evenimente live.
Componenţa ComisieiProf. dr. IUCU Romiţă - Universitatea din București
Prof. dr. SAVA Simona - Universitatea de Vest din Timişoara
Prof.dr. ALBULESCU Ion - Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca
Prof. dr. MARA Daniel – membru supleant- Universitatea Lucian Blaga din Sibiu


Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raport abilitareRaport abilitare
Nume şi Prenumeprof. dr. OLTEANU Antoaneta-Liliana - CV
Universitatea la care este titularUniversitate din Bucureşti
DomeniulStudii Culturale
Titlu tezăMITOLOGIE ROMÂNĂ
Data susținerii tezei de abilitare06 noiembrie 2020 ora 12:00
Locul susținerii tezei de abilitareLINK SUSȚINERE PUBLICĂ ONLINE

Cerințe de sistem și platforme acceptate
· Laptop/calculator
· Sisteme de operare acceptate: Windows 7 și versiuni ulterioare (32 biți și 64 biți), macOS X 10.10 și versiuni ulterioare
· Sisteme de operare mobile acceptate: Android 4.4 și versiuni ulterioare, iOS 10 și versiuni ulterioare
· Navigatoare web (Browser) acceptate: Chrome (ultimele 3 versiuni), Edge RS2 Firefox (ultimele 3 versiuni), Safari
Atenție ! Linux nu este acceptat pentru evenimente live.
Componenţa ComisieiProf. dr. ŞTIUCĂ Narcisa - Universitatea din București
Prof. dr. PECICAN Ovidiu - Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca
Prof.dr. PANEA Nicolae - Universitatea din Craiova
Prof. dr. CONSTANTINESCU Nicolae – membru supleant - Universitatea din Bucureşti
Prof. dr.HEDEŞAN Otilia – membru supleant - Universitatea de Vest din TimişoaraRezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raport abilitareRaport abilitare
  
Nume şi PrenumeC.s. I dr. BAIBARAC Mihaela - CV
Universitatea la care este titularInstitutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor
DomeniulFizică
Titlu tezăOPTICAL PROPERTIES OF COMPOSITES BASED ON CARBON NANOPARTICLES AND MACROMOLECULAR COMPOUNDS
Data susținerii tezei de abilitare20 iulie 2020 ora 11:00
Locul susțineriiLINK SUSȚINERE PUBLICĂ ONLINE

Cerințe de sistem și platforme acceptate
· Laptop/calculator
· Sisteme de operare acceptate: Windows 7 și versiuni ulterioare (32 biți și 64 biți), macOS X 10.10 și versiuni ulterioare
· Sisteme de operare mobile acceptate: Android 4.4 și versiuni ulterioare, iOS 10 și versiuni ulterioare
· Navigatoare web (Browser) acceptate: Chrome (ultimele 3 versiuni), Edge RS2 Firefox (ultimele 3 versiuni), Internet Explorer 11, Safari
Atenție ! Linux nu este acceptat pentru evenimente live
Componenţa ComisieiProf. dr. DRAGOMAN Daniela - Universitatea din București
Prof. dr. AŞTILEAN Simion Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca
Prof.dr. ENĂCHESCU Marius - Universitatea Politehnica din Bucureşti
Prof.dr. VIZMAN Daniel – membru supleant - Universitatea de Vest din Timişoara
Prof.dr.MARDARE Diana – membru supleant - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
  
Nume şi Prenumeconf. dr. COSTEA Ioana Maria - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea „Al;exandru Ioan Cuza” din Iași
DomeniulDrept
Titlu tezăDREPTUL FINANCIAR-RAMURĂ TRANSVERSALĂ ÎN DREPT
Data susținerii tezei de abilitare13 iulie 2020 ora 11:00
Locul susțineriiLINK SUSȚINERE PUBLICĂ ON-LINE
Cerințe de sistem și platforme acceptate
· Laptop/calculator
· Sisteme de operare acceptate: Windows 7 și versiuni ulterioare (32 biți și 64 biți), macOS X 10.10 și versiuni ulterioare
· Sisteme de operare mobile acceptate: Android 4.4 și versiuni ulterioare, iOS 10 și versiuni ulterioare
· Navigatoare web (Browser) acceptate: Chrome (ultimele 3 versiuni), Edge RS2 Firefox (ultimele 3 versiuni), Internet Explorer 11, Safari
Atenție ! Linux nu este acceptat pentru evenimente live.
Componenţa ComisieiProf. dr. ȘAGUNA Dan-Drosu - Universitatea din Bucureşti
Prof. dr. ROȘ Viorel - Universitatea „Nicolae Titulescu” din București
Prof.dr. DRAGOȘ Dacian Cosmin - Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca
Prof.dr.TRĂILESCU Anton - membru supleant - Universitatea de Vest din Timișoara

Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raport abilitareRaport abilitare
  
Nume şi PrenumeConf. dr. VOINEA Camelia Florela - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din București
DomeniulȘtiințe Politice
Titlu tezăCOMPUTATIONAL AND SIMULATION MODELING IN POLITICAL METHODOLOGY RESEARCH
Componenţa ComisieiProf. dr. GHEBREA Georgeta - Universitatea din București
Prof. dr. STOICA Virgil - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Prof. dr. TROITZSCH Klaus - Universität Koblenz – Landau, Germania
Prof.dr. MUREȘAN Claudia – membru supleant - Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj Napoca

Data susținerii tezei de abilitare13 mai 2020 ora 15:00
Locul susțineriiLINK SUSȚINERE PUBLICĂ ON-LINE

Cerințe de sistem și platforme acceptate
· Laptop/calculator
· Sisteme de operare acceptate: Windows 7 și versiuni ulterioare (32 biți și 64 biți), macOS X 10.10 și versiuni ulterioare
· Sisteme de operare mobile acceptate: Android 4.4 și versiuni ulterioare, iOS 10 și versiuni ulterioare
· Navigatoare web (Browser) acceptate: Chrome (ultimele 3 versiuni), Edge RS2 Firefox (ultimele 3 versiuni), Internet Explorer 11, Safari
Atenție ! Linux nu este acceptat pentru evenimente live.
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raport abilitareRaport abilitare
  
Nume şi Prenumeconf. dr. PETRESCU Dragoș - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din București
DomeniulȘtiințe Politice
Titlu tezăPATH DEPENDENCE, AGENCY AND CONTINGENCY Collective Action, Identity Politics and Transitional Justice in Romania, 1989–2019
Componenţa ComisieiProf. dr. BĂLUȚĂ Ionela - Universitatea din București
Prof. dr. PĂUNESCU Mihai - Școala Națională de Studii Politice și Administrative
C.P. I .dr. VOICU Bogdan - Institutul de Cercetare a Calității Vieții
Prof. dr. BĂDESCU Gabriel – membru supleant - Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj Napoca

Data susținerii tezei de abilitare13 mai 2020 ora 13:00

Locul susțineriiLINK SUSȚINERE PUBLICĂ ON-LINE

Cerințe de sistem și platforme acceptate
· Laptop/calculator
· Sisteme de operare acceptate: Windows 7 și versiuni ulterioare (32 biți și 64 biți), macOS X 10.10 și versiuni ulterioare
· Sisteme de operare mobile acceptate: Android 4.4 și versiuni ulterioare, iOS 10 și versiuni ulterioare
· Navigatoare web (Browser) acceptate: Chrome (ultimele 3 versiuni), Edge RS2 Firefox (ultimele 3 versiuni), Internet Explorer 11, Safari
Atenție ! Linux nu este acceptat pentru evenimente live.
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raport abilitareRaport abilitare
  
Nume şi Prenumeconf. dr. GÂLEA Ion - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din București
DomeniulDrept
Titlu tezăEVOLUȚIA SISTEMULUI NORMATIV INTERNAȚIONAL PRIN PRACTICA STATELOR, DIN PERSPECTIVA INTERESELOR DE POLITICĂ EXTERNĂ ALE ROMÂNIEI
Componența ComisieiProf. dr. AURESCU Bogdan - Universitatea din Bucureşti
Prof. dr. CONSTANTIN Valentin - Universitatea de Vest din Timișoara
Prof.dr. DRAGOȘ Dacian - Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca
Prof.dr. GUȚAN Bianca Andrada - membru supleant - Universitatea Lucian Blaga din Sibiu
Data susținerii tezei de abilitare28 februarie 2020 ora 12:00
Locul susținerii tezei de abilitareSala de Consiliu a Facultăţii de Drept
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raport abilitareRaport abilitare
  
Nume şi Prenumeprof. dr. CACE Corina - CV
Universitatea la care este titularAcademia de Studii Economice din București
DomeniulAsistență Socială
Titlu tezăINCLUZIUNEA SOCIALĂ – ABORDARE INTERDISCIPLINARĂ
Data susținerii tezei de abilitare27 ianuarie 2020 ora 11:00
Locul susținerii tezei de abilitareSala de Consiliu a Facultății de Sociologie și Asistență Socială
Componenţa ComisieiProf. dr. Doru BUZDUCEA - Universitatea din Bucureşti
CoNf. dr. Mihai IOVU - Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca
Prof.dr. Mihaela TOMIȚĂ -Universitatea de Vest din Timișoara
Prof.dr. Ioan DURNESCU – membru supleant- Universitatea din Bucureşti
Prof.dr. Daniela Tatiana ȘOITU – membru supleant - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raport susținere teză abilitareRaport abilitare
  
Nume şi Prenumeconf. dr. POPESCU Constantin - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din București
DomeniulStudii Culturale
Titlu teză-
Data susținerii tezei de abilitare6 ianuarie, ora10:30
Locul susținerii tezei de abilitareSala de Consiliu a Facultății de Litere, Str.Edgar Quinet, nr.5-7,
Componenţa ComisieiProf. dr. Ion Bogdan LEFTER - Universitatea din București
Prof. dr. Constantin ASLAM - Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti
C.S. I dr. Valentina PRICOPIE - Institutul de Sociologie al Academiei Române
Prof.dr. Augustin IOAN - membru supleant - Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” din Bucureşti
Conf.dr. Andreea MOGOŞ – membru supleant- Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raport abilitareRaport abilitare  
Nume şi Prenumeconf. dr. NEMNEŞ George Alexandru - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din București
DomeniulFizică
Titlu tezăCOMPUTATIONAL STUDIES ON ADVANCED MATERIALS WITH APPLICATIONS TO NANOELECTRONIC AND OPTOELECTRONIC DEVICES
Dată susținere06 decembrie 2019 ora 14:30
Locul susțineriiAmfiteatrul 4 al Facultăţii de Fizică
Componenţa ComisieiProf. dr. Daniela DRAGOMAN - Universitatea din Bucureşti
Prof. dr. Coriolan TIUŞAN - Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca
Prof.dr. Daniel VIZMAN - Universitatea de Vest din Timişoara
Prof.dr. Cătălin PAŞCU MOCA - membru supleant - Universitatea din Oradea

Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
  
Nume şi Prenumelect.dr. NEGREA Xenia-Natalia - CV
Universitatea la care este titularUNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
DomeniulȘtiințe ale comunicării
Titlu tezăDE LA CREDIBILITATE LA PROMISIUNILE INTENSITĂȚII. PRINCIPII STRUCTURANTE ÎN SCRIITURA JURNALISTICĂ ACTUALĂ
Data susținerii03 decembrie 2019 ora 11:00
Locul susțineriiSala 416 a Facultăţii de Jurnalism și Științele Comunicării
Componenţa ComisieiProf. dr. COMAN Mihai - Universitatea din Bucureşti
Prof. dr. ABRUDAN Elena - Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca
Prof. dr. CLITAN Gheorghe - Universitatea de Vest din Timișoara
Prof. dr. COMAN Claudiu - Universitatea „Transilvania” din Brașov


Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raport abilitareRaport abilitare

  
Nume şi Prenumeconf. dr. CĂTANĂ Emilia Lucia - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea „Dimitrie Cantemir” din Tîrgu Mureș
DomeniulDrept
Titlu tezăACTUL ADMINISTRATIV. ABORDARE TEORETICĂ ȘI PRACTICĂ. O PERSPECTIVĂ INTERDISCIPLINARĂ
Data susținerii28 noiembrie 2019 ora 10:00
Locul Susținerii Sala de Consiliu a Facultăţii de Drept
Componenţa ComisieiProf. dr. VEDINAȘ Verginia - Universitatea din Bucureşti
Prof. dr. TRĂILESCU Anton - Universitatea de Vest din Timișoara
Prof.dr. DĂNIȘOR Dan Claudiu - Universitatea din Craiova
Prof.dr. DRAGOȘ Dacian Cosmin - membru supleant - Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul comisiei de abilitareRaportul comisiei de abilitare
  
Nume şi PrenumeC.S. II. dr.TIMOTIN Andrei Constantin - CV
Universitatea la care este titularINSTITUTUL DE STUDII SUD – EST EUROPENE
DomeniulIstorie
Data susținerii tezei de abilitare18 septembrie 2019 ora 10:00
Locul susținerii tezei de abilitareSala de Consiliu a Facultății de Istorie
Componenţa ComisieiAcad. dr. POP Ioan Aurel - Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj Napoca
Prof. dr. SCHMITT Oliver - Universitatea din Viena
Prof.dr. MURGESCU Bogdan - Universitatea din București
Prof.dr. PLATON Alexandru Florin - membru supleant - Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași
Prof. dr. GHITTA Ovidiu – membru supleant - Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj Napoca

Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul comisiei de abilitareRaportul comisiei de abilitare
  
Nume şi PrenumeC.S. I TIMOTIN Emanuela-Cristina - CV
Universitatea la care este titularInstitutul de Ligvistică al Academiei Române “Iorgu Iordan-Al. Rosetti”
DomeniulFilologie
Titlu tezăCONTRIBUȚII LA STUDIUL LIMBII ROMÂNE VECHI. EDIȚII DE TEXTE ȘI ISTORIA LIMBII LITERARE
Data susținerii tezei de abilitare11 septembrie 2019 ora 11:00
Locul susținerii tezei de abilitareSala de Consiliu a Facultății de Litere
Componenţa ComisieiProf. dr. Gheorghe CHIVU - Universitatea din București
Acad. Sabina ISPAS - Institutul de Etnografie și Folclor “Constantin Brăiloiu”
Prof.dr.Alexandru GAFTON - Universitatea “ Al. I. Cuza” din Iași
Prof.dr. Petre Gheorghe BÂRLEA - membru supleant - Universitatea „Ovidius” din Constanța
Conf. dr. habil. Mihaela Cecilia POPESCU – membru supleant - Universitatea din Craiova
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul comisiei de abilitareRaportul comisiei de abilitare
  
Nume şi Prenumeconf. dr. NEDELCU Mihaela Isabela - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din București
DomeniulFilologie
Titlu tezăSTRUCTURA ȘI DINAMICA LIMBII ROMÂNE. ASPECTE SINCRONICE ȘI DIACRONICE
Data susținerii12 septembrie 2019 ora 11:00
Locul susțineriiSala de Consiliu a Facultății de Litere
Componenţa ComisieiProf. dr. Emil IONESCU - Universitatea din București
Prof. dr. Alexandru GAFTON - Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași
Prof. dr. Petre Gheorghe BÂRLEA - Universitatea „Ovidius” din Constanța
Prof. dr. Mihaela GHEORGHE - membru supleant - Universitatea „Transilvania” din Brașov
C.S. I dr. habil. Ioana FEODOROV – membru supleant - Institutul de Studii Sud-Est Europene

Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul comisiei de abilitareRaportul comisiei de abilitare
  
Nume şi Prenumeconf. dr. PETRESCU Cristina - CV
Universitatea la care este titularUNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
DomeniulIstorie
Titlu tezăCOMMUNISM AND ITS LEGACY HISTORICAL RECONSTRUCTIONS, PUBLIC DEBATES AND PERSONAL MEMORIES
Data susțienrii 04 septembrie 2019 ora 11:00
Locul susțineriiSala de Consiliu a Facultății de Istorie
Componenţa ComisieiProf. dr. MULLER Florin - Universitatea din București
Prof. dr. SĂLĂGEAN Marcela - Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj Napoca
Prof.dr. POP Adrian - Școala Națională de Studii Politice și Administrative
Prof.dr. VLAD Laurențiu - membru supleant - Universitatea din București
C.S.I. dr. CHIPER Ioan – membru supleant - Institutul de Istorie „Nicolae Iorga” al Academiei Române

Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raport comisie abilitareRaportul comisiei de abilitare
  
Nume şi Prenumeconf. dr. GEORGESCU Sergiu Emil - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din București
DomeniulBiologie
Titlu tezăSTUDII MOLECULARE ASUPRA UNOR RASE LOCALE ȘI SPECII PERICLITATE DIN ROMÂNIA
Data și ora susținerii18 iulie 2019 ora 10:00
Locul susțineriiSala Consiliu Platforma PCBE a Facultăţii de Biologie
Componenţa ComisieiProf. dr. Otilia ZĂRNESCU - Universitatea din București
Acad.Prof. dr. Octavian POPESCU - Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj Napoca
Conf.dr. Lucian GORGAN - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Prof.dr. Marieta COSTACHE – membru supleant - Universitatea din București
Prof.dr.Andreea Iren ŞERBAN – membru supleant - Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Bucureşti
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul comisiei de abilitareRaportul comisiei de abilitare
  
Nume şi Prenumelector dr. TUDORIE Ionuţ-Alexandru - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din București
DomeniulStudii culturale
Titlu tezăISTORIA BISERICEASCĂ SUB SEMNUL DIALOGULUI (STUDII DE CAZ DE LA APOLOGEŢII CREŞTINI LA DIALOGUL TEOLOGIC CONTEMPORAN
Data și ora susținerii2 iulie 2019 ora 16:00
Locul susțineriiSala de Consiliu a Facultății de Litere
Componenţa ComisieiProf.dr.habil. Caius DOBRESCU - Universitatea din București
Acad.prof.dr. Ioan-Aurel POP - Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj Napoca
Prof. dr. Lucian TURCESCU - Concordia University, Montreal
Prof.dr. Bogdan MURGESCU - membru supleant - Universitatea din București
Prof.dr. Ioan ICĂ- membru supleant - Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul comisiei de abilitareRaportul comisiei de abilitare
  
Nume şi Prenumeexpert dr. BUDEANCĂ Florin Cosmin - CV
Universitatea la care este titularInstitutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc
DomeniulIstorie
Titlu tezăCOMUNISMUL ȘI POST-COMUNISMUL ROMÂNESC ÎNTRE ISTORIE ȘI MEMORIE
Data și ora susținerii27 iunie 2019 ora 10:00
Locul susțineriiSala de Consiliu a Facultăţii de Istorie
Componenţa ComisieiProf. dr. Bogdan MURGESCU - Universitatea din Bucureşti
Prof. dr. Sorin RADU - Universitatea Lucian Blaga din Sibiu
Prof.dr. Lavinia STAN - St. Francis Xavier University, Canada
Prof.dr. Vladimir PASTI - membru supleant - Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raport ul comisiei de abilitareRaportul comisiei de abilitare
  
Nume şi Prenumeconf.dr. VIȘAN Ruxandra - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din București
DomeniulFilologie
Titlu tezăLEXICOGRAPHY AND IDEOLOGY IN THE HISTORY OF ENGLISH (Lexicografie și ideologie în istoria limbii engleze)”
Data și ora susținerii 22 iunie 2019, ora 10;00
Locul susțineriiSala James Joyce, sediul din strada Pitar Moș a Facultăţii de Limbi și Literaturi Străine
Componenţa ComisieiProf.dr.habil. AVRAM Andrei - Universitatea din București
C.S.I. dr. NEȚ Mariana - Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti” al Academiei Române
Prof. dr. OLTEAN Ștefan - Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj Napoca
Prof.dr. DIMITRIU Rodica - membru supleant - Universitatea Al.I. Cuza din Iași
Prof.dr. ALBU Rodica - membru supleant - Universitatea Al.I. Cuza din Iași
Prof.dr. CEHAN Dana Anca - Universitatea Al.I. Cuza din Iași


Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raport abilitareRaport abilitare
  
Nume şi Prenumeconf. dr. TĂNASE-DOGARU Mihaela Valentina - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din București
DomeniulFilologie
Titlu tezăTHE SYNTAX OF NOMINAL CONSTELLATIONS EXPRESSIONS OF QUANTITY, QUALITY, ADNOMINAL DATIVES AND NOMINAL COORDINATION
(SINTAXA CONSTELAȚIILOR NOMINALE EXPRESII ALE CANTITĂȚII, CALITĂȚII, DATIVELE ADNOMINALE ȘI COORDONAREA)
Data și ora susținerii21 iunie ora 13:00
Locul susțineriiSala de Consiliu FLLS, str. Pitar Moș 11-13
Componenţa ComisieiProf. dr. Larisa AVRAM - Universitatea din București
Prof. dr. Ştefan OLTEAN - Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca
Prof.dr.Rodica DIMITRIU - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Prof.dr. Anca CEHAN – membru supleant - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Conf.dr. habil. Adina DRAGOMIRESCU – membru supleant - Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan-Al. Rosetti”, Bucureşti
Prof.dr. Rodica ALBU – membru supleant - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raport abilitareRaport abilitare
  
Nume şi Prenumeconf. dr. TIGĂU Alina Mihaela - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din București
DomeniulFilologie
Titlu tezăTHE SYNTAX AND SEMANTICS OF INTERNAL ARGUMENTS
Data și ora susținerii21 iunie 2019, ora 10:00
Locul susțineriiSala de Consiliu a Facultăţii de Limbi și Literaturi Străine
Componenţa ComisieiProf. dr. Andrei AVRAM - Universitatea din București
Prof. dr. Ştefan OLTEAN - Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca
Prof.dr. Rodica DIMITRIU - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Prof.dr. Ioan LĂZĂRESCU – membru supleant - Universitatea din București
Prof.dr. Anca CEHAN – membru supleant - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Prof.dr. Rodica ALBU – membru supleant - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raport abilitareRaport abilitare
  
Nume şi Prenumeconf. dr. BERBINSCHI Sonia - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din București
DomeniulFilologie
Titlu tezăUNE APPROCHE DYNAMIQUE DU SENS
Data și ora susținerii19 iunie 2019 ora 10:00
Locul susțineriiSala de Consiliu
a Facultăţii de Limbi și Literaturi Străine
Componenţa ComisieiProf. dr. Rodica ZAFIU - Universitatea din București
Prof. dr. Cristiana TEODORESCU - Universitatea din Craiova
Prof.dr.habil. Felicia DUMAS - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Prof.dr. habil.Gabriela Olimpia SCRIPNIC – membru supleant - Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi
Prof.dr.Sanda-Maria ARDELEANU – membru supleant - Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava
Prof.dr.Marina MUREŞANU – membru supleant - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raport abilitareRaport abilitare
  
Nume şi Prenumeconf. dr. MURĂRUȘ Ioana Valetina - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din București
DomeniulFilologie
Titlu tezăUT LINGUA POESIS Perspective în cercetarea stilistică și retorico-pragmatică a limbii române
Data și ora susținerii tezei de abilitare01 aprilie 2019 ora 10:00
Locul susținerii tezei de abilitareSala de Consiliu a Facultății de Litere
Componenţa ComisieiProf. dr. Rodica ZAFIU - Universitatea din București
Prof. dr. Alexandru GAFTON - Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași
Prof.dr.Petre Gheorghe BÂRLEA - Universitatea „Ovidius” din Constanța
Prof.dr. Liana POP - membru supleant - Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj Napoca
Prof.Luminița HOARȚĂ CĂRĂUȘU – membru supleant - Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
  
Nume şi Prenumeconf. dr. ALMĂȘAN Maria Adriana - CV
Universitatea la care este titularUniversitatea din București
DomeniulDrept
Titlu tezăABORDAREA MODERNĂ ȘI INTERDISCIPLINARĂ A DREPTULUI CIVIL ȘI A DREPTULUI CONCURENȚEI
Data și ora susținerii tezei de abilitare29 martie 2019 ora 11:30
Locul susținerii tezei de abilitareSala de Consiliu a Facultății de Drept
Componenţa ComisieiProf. emerit.dr. BÎRSAN Corneliu - Universitatea din Bucureşti
Prof. dr. POP Liviu - Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca
Prof.dr. ROȘ Viorel - Universitatea Nicolae Titulescu din Bucureşti
Prof.dr. JUGASTRU Călina - membru supleant - Universitatea Lucian Blaga din Sibiu
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Engleză
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor
Raportul susținerii tezei de abilitareRaportul comisiei de abilitare
  
Nume şi Prenumec.ș.I dr. MELINTE Mihaela- Carmen - CV
Universitatea la care este titularInstitutul .Național de Geologie și Geoecologie Marină
DomeniulGeologie
Titlu tezăCRETACEOUS OCEANIC ANOXIC EVENTS AND OXIC-ANOXIC CHANGES IN THE TETHYAN REALM: CAUSES AND CONSEQUENCES
Data și ora susținerii tezei de abilitare28 martie 2019 ora 16: 00
Locul susținerii tezei de abilitareAmf. 2 A (B-dul Nicolae Bălcescu nr.1) al Facultăţii de Geologie și Geofizică
Componenţa ComisieiProf. dr. habil. POPA Mihai-Emilian - Universitatea din Bucureşti
C.ș.I dr. SEGHEDI Ioan - Institutul de Geodinamică „Sabba Ștefănescu” al Academiei Române
C.ș.I dr. MUNTEANU Marian - Institutul Geologic al României
C.ș.I dr. JIPA Dan - membru supleant - Institutul .Național de Geologie și Geoecologie Marină (GeoEcoMar)
Rezumatul tezeiRezumatul tezei de abilitare Română
Lista publicaţiilorLista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimaleVerificarea indeplinirii standardelor