ȘCOALA DOCTORALĂ TEOLOGIE ȘI STUDII RELIGIOASE

Facultatea de Teologie Romano-Catolică pregătește profesori de religie pentru învățământul gimnazial și liceal, cercetători în domeniul teologiei și asistenți sociali.

Planul de învățământ a fost structurat în funcție de exigențele pregătirii profesorilor, îmbinând disciplinele teologice cu cele pedagogice. Pregătirea studenților pentru asistența socială se realizează printr-o diversitate de discipline sociale cu caracter teoretic și aplicativ: psihologie, sociologie, psihologie socială, dezvoltare umană, teorii în asistența socială, metodele asistenței sociale etc. La toate acestea, se adaugă practica de specialitate care asigură formarea unor abilități specifice de utilizare a pârghiilor asistenței sociale ca și a deprinderilor de a aplica valorile umaniste și creștine ale asistării persoanelor defavorizate.

O parte din absolvenții facultății se orientează spre diverse ocupații (presa creștină, agenții de turism pentru pelerini) care cer o pregătire generală cuprinzătoare și posibilități de expresie specifice domeniului vieții creștine. Ceilalți se îndreaptă spre locuri de muncă în domeniul asistenței sociale care acoperă o sferă socială foarte largă: parohii catolice, penitenciare, case de bătrâni, case de copii, instituții cu atribuții de asistență socială guvernamentale și non-guvernamentale.

Facultatea organizează și cursuri de formare profesională, în afara ariei curriculare (cursul intensiv de ebraică biblică și cel de terminologică teologică germană organizate în colaborare cu Facultatea de Teologie din Chur, Elveția), precum și a unor conferințe și excursii de studiu.

Alte direcții profesionale pe care absolvenții Facultății de Teologie Romano-Catolică le pot urma sunt: lucrători în sistemul social al Bisericilor, asistenți de cercetare, cercetători în învățământ, asistenți sociali în instituții medicale, asistenți sociali în parohii, responsabili resurse umane în cadrul firmelor private, responsabil relații cu publicul, publicitate, redactori pe probleme sociale la ziare, posturi radio sau televiziune, cercetători în domeniul științelor sociale, firme de consiliere și plasare a forței de muncă.

Directorul școlii doctorale

Prof.dr. Lucian DANCĂ
E-mail: lucian.assomption@gmail.com

Conducători de Doctorat
Conducători de Doctorat
  • Î.P.S. Arhiepiscop Prof. Dr. Ioan Robu
  • Pr. prof. dr. Wilhelm Dancă
  • Pr. lect. dr. Lucian Dîncă
  • Pr. prof. dr. Isidor Mărtincă
  • Pr. prof. dr. Vladimir Petercă
  • Prof. dr. Otniel Bunaciu
  • Conf. dr. Emil Bartoș
  • Conf. dr. Adrian Sârbu
Date de contact ale școlii doctorale:

Secretariat
Telefon: 021 314 86 10
Email: velicu.veronica@g.unibuc.ro
Website: https://ftcub.unibuc.ro/doctorat/

Adresă
Facultatea de Teologie Romano-Catolică,
Str. G-ral Berthelot nr. 19, et. II, Sector 1, București, România

 

 

 

Noutăți

© Copyright 2018 Universitatea din București | Șoseaua Panduri, nr. 90,Sector 5,                                                
București, ROMÂNIA

Versiunea veche a site-ului