ȘCOALA DOCTORALĂ "SPAȚIU, IMAGINE, TEXT, TERITORIU"

Şcoala Doctorală „Spaţiu, Imagine, Text, Teritoriu” (SD SITT) – Centrul de Excelență în Studiul Imaginii (CESI) al Universității din București, Facultatea de Litere, organizează doctorate interdisciplinare în domeniile „Studii culturale” și „Filologie” (teorii contemporane), în relație cu știința imaginii și cu studiul fenomenelor culturale.

Profesorii și specialiștii îndrumători de teze de doctorat în cadrul Școlii Doctorale SITT-CESI s-au pregătit și au predat în universități și instituții europene și nord-americane, având realizări importante și portofolii de activitate printre cele mai bine cotate în domeniile lor de expertiză. Aceste experiențe, în principal, sunt responsabile pentru calitatea programului de cursuri, pentru componența internațională a comisiilor de îndrumare și calitatea programului de cercetare al doctoranzilor, îndrumați și sprijiniți instituțional foarte atent, pentru calificativele înalte primite de tezele finale de doctorat și pentru publicarea cu succes a acestora.

Scopul major al Școlii Doctorale SITT-CESI este de a pregăti cercetători competitivi internațional, cu lucrări transdisciplinare relevante pentru câmpurile profesionale în care urmează să se insereze (sau deja activează), capabili să abordeze critic cultura vizuală contemporană și să se angajeze ca promotori în consolidarea câmpului cultural. Doctoranzii și absolvenții Școlii Doctorale SITT-CESI sunt angajați în învățământ și cercetare, în marile instituții culturale, în asociații și fundații foarte active în plan internațional și în mediul industriilor creative.

Programul de studii avansate pentru doctorat (în anul I) cuprinde cursuri dedicate teoriilor moderne și contemporane ale relației text-imagine, studiilor culturale contemporane, științei imaginii și studiului vizualului, precum și tutoriale pentru activitatea de cercetare (management de proiect, cercetare integrată și pluridisciplinară, etica cercetării) și tutoriale pentru documentare.

Activitatea de cercetare a doctoranzilor (în anii I-III) este susținută prin următoarele programe instituționale: colocviul științific bianual de raportare a etapelor cercetării; cotutele interdisciplinare naționale și internaționale; acorduri Erasmus pentru documentare (în prezent, la Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne și Università degli Studi di Roma „La Sapienza”,Katholieke Universiteit Leuven, Università di Pisa) și stagii ERASMUS de practică de cercetare (contractate individual); granturi anuale pentru participarea la manifestări științifice naționale și internaţionale; bibliotecă și laboratoare multimedia proprii; serii de publicații științifice CESI (Images. Journal of Visual and Cultural Studies, Institutul European; „Text şi imagine”, colecția de volume de autor și volume colective, Editura Universităţii din Bucureşti).

Directorul școlii doctorale
Conf. dr. habil. Ileana Marin
Conducători de Doctorat

Coordonatorul științific al Centrului de studii doctorale și director CESI:

Prof. univ. dr. Sorin ALEXANDRESCU, salexandrescu2005@yahoo.com

Conducători de doctorat în domeniul Filologie:

  • Prof. univ. dr. Sorin ALEXANDRESCU
  • Prof. univ. dr. habil. Vlad ALEXANDRESCU
  • Prof. univ. dr. Mihai MORARU
  • Prof. univ. dr. Mădălina NICOLAESCU
  • Conf. univ. dr. habil. Alexandra VRÂNCEANU

Conducători de doctorat în domeniul Studii culturale:

  • Prof. univ. dr. habil. Caius DOBRESCU
  • Conf. univ. dr. habil. Ileana MARIN
Date de contact ale școlii doctorale:

Secretar științific CESI:

  • conf. univ. dr. Laura MESINA, laura.mesina@litere.unibuc.ro

 Secretariat

Telefon: 0740 003 843
Email: simona.chiaburu@litere.unibuc.ro
Website: https://litere.ro/studii/doctorat/sd-sitt/

https://litere.ro/admitere/doctorat/sd-sitt/

Adresă
Facultatea de Litere (demisol),
Str. Edgar Quinet nr. 5-7, Sector 1, cod poștal 010017, București, România

Noutăți

© Copyright 2018 Universitatea din București | Șoseaua Panduri, nr. 90,Sector 5,                                                
București, ROMÂNIA

Versiunea veche a site-ului