ȘCOALA DOCTORALĂ „SIMION MEHEDINȚI – NATURĂ ȘI DEZVOLTARE DURABILĂ”

Prin structura programului doctoral îi încurajăm, totodată, pe tinerii cercetători să privească dincolo de limitele disciplinelor lor, șă-și împărtășească cunoștințele și să-și lărgească continuu orizontul de cunoaștere în domenii conexe, prin implicarea lor în programe interdisciplinare de cercetare.

Din 2018, în cadrul Școlii Doctorale a fost înființat și Centrul de Studii Postdoctorale George Vâlsan (CSP), ca unitate didactică și de cercetare științifică fără personalitate juridică, subordonată administrativ organelor de conducere ale Școlii Doctorale.

Școala Doctorală „Simion Mehedinți – Natură și Dezvoltare Durabilă” asigură în cadrul Facultății de Geografie o pregătire de calitate tinerilor pentru cercetare la cel mai înalt nivel national și internațional. Misiunea Scolii Doctorale este de cercetare (fundamentală și aplicată) pe probleme de mare actualitate și aplicabilitate în geografia fizică, geografia umană, geografia turismului, cercetarea mediului.

Diversitatea preocupărilor de cercetare științifică la nivelul școlii este explicată prin diversificarea spațială tot mai pronunțată a sistemelor teritoriale, de la nivel local, regional și global, care evoluează prin internalităţile sistemului funcţional natural şi prin presiuni exercitate de externalităţile naturale, dar mai ales antropice. A cunoaşte starea sistemelor teritoriale, mecanismele de funcţionare, a evalua calitatea spațiului în care se dezvoltă componenta umană și interacțiunile cu elementele pe care aceasta le modifică, devine tot mai mult o necesitate stringentă, în condițiile schimbărilor globale prin care trece societatea contemporană.

Din înțelegerea și cuantificarea limitelor de suportabilitate a inserţiilor antropice a diferitelor medii și sisteme teritoriale, de suportabilitate a artificializărilor diferitelor componente naturale de mediu, rezultatele cercetărilor la nivelul Școlii Doctorale transcend sfera analitică a științei spre pragmatismul cerințelor socio-economice și chiar geopolitice. Studii axate pe cercetarea favorabilităţilor şi restrictivităţilor induse de factorii naturali şi umani, a fluxurilor dintre componente, precum şi a potenţialului ecologic, a artificializărilor şi inserţiilor tehnologice în mediu, a incidenţei societăţii umane asupra structurii şi funcţionalităţii sistemelor teritoriale, mediului și peisajului, a proiecţiei stării de sanogeneză a mediului asupra sistemelor socio-economice, managementul resurselor naturale regenerabile şi neregenerabile, educaţia ecologică, instituţiile şi mecanismele diferitelor sisteme teritoriale, legislaţia de mediu, considerarea în economie a valorii resurselor şi serviciilor naturale, riscurile și vulnerabilitățile de mediu, pentru a enumera doar cateva subiecte de interes, devin tot atâtea direcții de maximă actualitate și importanță în cercetarea școlii cu impact în societatea contemporană.

Directorul școlii doctorale

Prof.univ.dr. Iuliana ARMAȘ
E-mail: iulia_armas@geo.unibuc.ro

Conducători de Doctorat
 • Prof.univ. dr. Armaș Iuliana
 • Prof.univ. dr. habil. Comănescu Laura
 • Prof.univ. dr. habil. Nedelea Alexandru
 • Prof.univ. dr. Braghină Cristian
 • Prof.univ. dr. Dumitrache Liliana
 • Prof.univ. dr. Mihai Bogdan
 • Prof.univ. dr. Grecu Floare
 • Prof.univ. dr. Ianoș Ioan
 • Prof.univ. dr. Ionac Nicoleta
 • Prof.dr. George Erdeli
 • Prof.univ. dr. Neguț Silviu
 • Prof.univ. dr. Pătru – Stupariu Ileana
 • Prof.univ. dr. Tălângă Cristian
 • Prof.univ. dr. Zaharia Liliana
 • Prof.univ.dr. Maria Pătroescu
 • Prof.univ. dr. habil. Rozylowicz Laurențiu
 • Prof.univ. dr. habil. Matei Elena
 • Prof.univ. dr. habil. Bandoc Georgeta
 • Prof.univ. dr. habil. Vespremeanu Stroe Alfred
 • Prof.univ. dr. habil. Ioja Cristian
 • Conf.univ. dr. habil. Peptenatu Daniel
 • Conf.univ. dr. habil. Drăghici Cristian
 • Conf.univ. dr. habil. Diaconu Daniel
 • Conf.univ. dr. habil. Cercleux Loreta
 • Lect.univ. dr. habil. Pintilii Radu
 • CS1 Giosan Liviu, Joint Program Massachusetts Institute of Technology – Woods Hole Oceanographic Institution
 • Prof.dr. Manea Marina, Universidad Nacional Autonoma de Mexico
Date de contact ale școlii doctorale:

Secretariat
Telefon: 021 305 38 13
Email: secretariat@geo.unibuc.ro
Website: http://scoaladoctorala.geo.unibuc.ro

Școala Doctorală Simion Mehedinți – Mediu și dezvoltare durabilă își are sediul în Bd. Nicolae Bălcescu, nr. 1, Cod poștal 010041, Sector 1, București

Noutăți

© Copyright 2018 Universitatea din București | Șoseaua Panduri, nr. 90,Sector 5,                                                
București, ROMÂNIA

Versiunea veche a site-ului