ȘCOALA DOCTORALĂ PENTRU DOMENIUL ȘTIINȚE ALE COMUNICĂRII

Şcoala doctorală în ştiinţele comunicării este o instituţie de referinţă în peisajul academic din România.

Programul de studii doctorale se bazează pe o abordare pluri-disciplinară a comunicării şi cuprinde următoarele direcţii de cercetare:  media și spațiul public, comunicare politică, antropologia media, comunicare interculturală, popular culture, semiotica media, discursul media, studii de gen, media și religie, relații publice, comunicare internațională, industrii culturale,economia mass media, filosofia comunicării, etică și relații publice.

Studiile doctorale se desfăşoară pe o durată de trei ani care se încheie cu susţinerea publică a tezei de doctorat. Absolvirea în prealabil a unui program de master de 2 ani este o cerință obligatorie.

Școala doctorală FJSC are următoarele obiective:

 • pregătirea teoretică și metodologică în științele comunicării la standarde academice
 • dobândirea unor competențe interdisciplinare şi de expertiză în științele comunicării
 • corelarea programului doctoral cu activități și proiecte de cercetare în cadrul FJSC
 • desfășurarea programului doctoral într-un mediu academic de excelență, care oferă o multitudine de resurse și facilități educaționale și de cercetare

Pe parcursul programului doctoral, studenții participă la cursuri interdisciplinare precum și la diverse tipuri de proiecte în cadrul Centrului de cercetare în științele comunicării Sparta (http://www.fjsc.unibuc.ro/cercetare/centrul-de-cercetare-sparta).

Școala doctorală FJSC organizează ateliere, conferinţe şi seminarii de cercetare în cadrul cărora doctoranzii își expun cercetările în curs si se întâlnesc cu profesori, cercetători şi specialişti de prim rang de la universităţi din ţară şi din străinătate. Aceste spaţii de dezbatere contribuie la dezvoltarea autonomiei intelectuale a doctorandului și a abilităţilor sale de cercetare.

Şcoala doctorală în ştiinţele comunicării a încheiat parteneriate cu reputate școli doctorale din Europa și SUA, tezele de doctorat putând fi elaborate în co-tutelă.

Directorul școlii doctorale

Prof.dr. Camelia BECIU
E-mail: camelia.beciu@fjsc.ro

Conducători de Doctorat
 • Prof. univ. dr. Camelia Beciu
 • Prof. univ. dr. Camelia Cmeciu
 • Prof. univ. dr. Mihai Coman
 • Prof. univ. Georgeta Drulă
 • Prof. univ. dr. Daniela Frumușani
 • Prof. univ.dr. Mirela Lazăr
 • Conf. univ. dr. Octavia Luciana Madge
 • Prof. univ. dr. Raluca Radu
 • Prof. univ. dr. Monica Spiridon
 • Prof. univ. dr. Cecilia Tohăneanu
 • Prof.univ. dr. Natalia Vasilendiuc
Date de contact ale școlii doctorale:

Secretariat
Telefon: 0784 206 860
Email: secretariat@fjsc.ro, andreea.mesteru@fjsc.ro
Website: http://www.fjsc.unibuc.ro/home/doctorat

Adresă
Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării,
Bd. Iuliu Maniu 1-3, Complex „Leu”, Corp A, etaj 6, sector 6, București, România

Noutăți

© Copyright 2018 Universitatea din București | Șoseaua Panduri, nr. 90,Sector 5,                                                
București, ROMÂNIA

Versiunea veche a site-ului