Doctoratul în Filosofie reprezintă un program de cercetare avansată într-un domeniu tematic al filosofiei, desfăşurat sub îndrumarea unui profesor coordonator și a unei comisii de îndrumare şi finalizat prin susţinerea publică a unei lucrări originale.

Gândirea critică şi autonomă, abilităţile de scriere academică prevăzute de metodologia cercetării și esenţiale pentru elaborarea unei teze de doctorat în filosofie sunt îmbunătăţite pe parcursul studiilor. În acest sens, oferta curriculară a Şcolii Doctorale conţine o serie de cursuri opţionale, care le oferă doctoranzilor posibilitatea de a-și îmbunătăți cunoașterea ariei de cercetare corespunzătoare temei şi de a se familiariza cu standardele cercetării academice.

Programul doctoral se organizează numai la forma de învățământ cu frecvență și cuprinde două componente: studii universitare avansate și programul de cercetare în vederea elaborării tezei.

Pe parcursul studiilor, doctoranzii elaborează şi susţin rapoarte de cercetare și iau parte la viaţa academică a facultăţii, participă la conferinţe şi la alte activităţi organizate de centrele de cercetare din facultate.

Direcţii de cercetare:

 • Filosofie teoretică:Ontologie, Logică, Epistemologie, Metafizică, Filosofia ştiinţei, Filosofia limbajului, Filosofia minţii, Fenomenologie.
 • Filosofia culturii şi istoria filosofiei:Filosofia culturii, Filosofia valorilor, Filosofia istoriei, Filosofia religiei, Estetică și filosofia artei, Filosofie antică, medievală, modernă şi contemporană, Filosofie românească, Hermeneutică filosofică.
 • Filosofie politică și morală:Filosofie socială şi politică, Filosofie morală, Etică aplicată, Etica relaţiilor internaţionale, Filosofie şi diplomaţie culturală, Antropologie filosofică și culturală.

Directorul școlii doctorale
Prof.dr. Viorel CERNICA E-mail: cernicav@gmail.com
Conducători de Doctorat
 • Prof. univ. dr. Nelu Bănșoiu
 • Prof. univ. dr. Romulus Brâncoveanu
 • Prof. univ. dr. Alexandru Boboc
 • Prof. univ. dr. Viorel Cernica
 • Lect. univ. dr. Cristian Ciocan
 • Prof. univ. dr. Wilhelm Dancă
 • Prof. univ. dr. Mircea Dumitru
 • Prof. univ. dr. Mircea Flonta
 • Prof. univ.dr. Gheorghiță Geană
 • Prof. univ. dr. Adrian Paul Iliescu
 • Lect. univ. dr. Bogdan Mincă
 • Prof. univ. dr. Vasile Morar
 • Prof. univ. dr. Valentin Mureșan
 • Prof. univ. dr. Ilie Pârvu
 • Prof. univ. dr. Mihaela Pop
 • Prof. univ. dr. Constantin Stoenescu
 • Prof. univ. dr. Gheorghe Vladuțescu
Date de contact ale școlii doctorale:
Secretariat Telefon: 021 318 15 56; 021 318 29 74 Email: cernica.scoaladoctorala@filosofie.unibuc.ro Website: http://filosofie.unibuc.ro/scoala-doctorala/ Adresă Facultatea de Filosofie, Splaiul Independenței nr. 204, 060024, Sector 6, București, România  

Noutăți

© Copyright 2018 Universitatea din București | Bd. M. Kogălniceanu 36-46, Sector 5,                                                
București, ROMÂNIA

Versiunea veche a site-ului