ȘCOALA DOCTORALĂ PENTRU DOMENIILE PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI

Școala doctorală în Psihologie și Științele Educației din cadrul Universității din București este dedicată pregătirii de cercetători, precum și dezvoltării cercetării avansate în cele două domenii de specializare: Psihologie și Științele Educației (Pedagogie).

Aceste două ramuri științifice, deși sunt strâns legate și colaborează intensiv în cadrul școlii doctorale, au programe de formare doctorală relativ separate: fiecare ramură este reprezentată de conducătorii săi doctorali, abilitați doar în acea știință, evaluarea pentru admitere se face în comisii separate, iar cursurile doctorale sunt separate. Școala doctorală formează aprox. 20-25 de studenți pe an în fiecare dintre cele două domenii.

Școala doctorală este principalul motor în cercetarea avansată, pentru Facultatea de Psihologie și Științele Educației, punând accent pe publicații ale studenților doctoranzi în fluxul științific principal (indexate cu factor de impact), precum și pe contribuția acestora la dezvoltarea de politici publice.

Există un sprijin considerabil pentru studenții doctoranzi în interacțiunile internaționale și o dedicare pentru includerea acestora în programe și proiecte de cercetare avansată.

 

Directorul școlii doctorale

Prof.dr. Dragoș ILIESCU
E-mail: dragos.iliescu@fpse.unibuc.ro

Conducători de Doctorat

Domeniul Psihologie:

 • Prof. univ. dr.  Aniţei Mihai
 • Prof. univ. dr. Avram Eugen
 • Lect. univ. dr. Giosan Cezar Constantin
 • Prof. univ. dr. Iliescu Dragoș
 • Prof. univ. dr. Mitrofan Nicolae
 • Prof. univ. dr. Nedelcea Cătălin
 • Prof. univ. dr. Stănculescu Elena
 • Prof. univ. dr. Răşcanu Ruxandra
 • Prof. univ. dr.  Roco Mihaela
 • Prof. univ. dr. Verza Emil

Domeniul Științe ale Educației:

 • Prof. univ. dr.  Creţu Verginia
 • Prof. univ. dr. Ciolan Lucian
 • Prof. univ. dr.  Iucu Romiţă
 • Prof. univ. dr.  Manolescu Marin
 • Prof. univ. dr.  Neacşu Ioan
 • Prof. univ. dr. Negreţ Ion
 • Prof. univ. dr. Nedelcu Anca
 • Prof. univ. dr.  Nicolescu Viorel
 • Prof. univ. dr.  Păun Emil
 • Prof. univ. dr. Pânişoară Ovidiu
 • Prof. univ. dr.  Tomşa Gheorghe
 • Prof. univ. dr.  Vrăsmaş Ecaterina
 • Prof. univ. dr. Hygum-Ulrich Cătălina
 • Prof. univ. dr. Verza Emilian Florin
Date de contact ale școlii doctorale:

Secretariat
Telefon: 031 425 34 45
Email: secretariat@fpse.unibuc.ro
Website: http://doctorat.unibuc.ro/psihologie/prezentarea-scolii/

Adresă
Facultatea de Psihologie și Științele Educației,
Șos. Panduri nr. 90, sector 5, București, România

Noutăți

© Copyright 2018 Universitatea din București | Șoseaua Panduri, nr. 90,Sector 5,                                                
București, ROMÂNIA

Versiunea veche a site-ului