Şcoala Doctorală a Facultăţii de Drept din Universitatea din Bucureşti cuprinde cel mai mare număr de conducători de doctorat în raport cu toate celelalte Şcoli doctorale din Domeniul Drept din România dispunând astfel de cea mai variată arie de competenţă în ce priveşte direcţiile de cercetare abordate.

Astfel, Şcoala Doctorală de Drept a U.B. numără 15 membri titulari şi 7 profesori emeriţi, reputaţi specialişti, coordonatori de doctorate în ramuri ale dreptului public tradiţionale precum Drept constituţional, Drept administrativ, Drept financiar, Drept penal sau Drept procesual penal, în ramuri ale dreptului privat tradiţionale precum Drept civil, Dreptul muncii şi securităţii sociale, Dreptul mediului sau Drept internaţional privat dar şi în domenii mai recente de cercetare ştiinţifică precum Dreptul internaţional al drepturilor omului.

În cadrul Şcolii doctorale a Facultăţii de Drept este posibilă organizarea unei duble coordonări, în cotutelă, în baza unor Convenţii încheiate la nivelul Universităţii din Bucureşti cu alte Universităţi din străinătate, în special cu Universităţi franceze.

În timpul ciclului de 3 ani al Programului de studii doctorale, prima parte cu o durată de 3 luni este consacrată unui Program de pregătire bazat pe studii universitare avansate ce reuşeşte o îmbinare armonioasă a unor teme de interes pentru toţii studenţii doctoranzi. Este un model care şi-a dovedit în timp utilitatea, configurat din 3 discipline juridice şi 2 discipline para-juridice de mare actualitate şi o serie de conferinţe oferite de profesori străini invitaţi. Cursurile se desfăşoară în cele două limbi de circulaţie internaţională, engleza şi franceza contribuind astfel la cooperarea internaţională şi la prestigiul Şcolii doctorale. În egală măsură, tezele de doctorat pot fi redactate atât în limba română cât şi în limbile franceză şi engleză.

Toţi studenţii-doctoranzi urmează un program individual de îndrumare ştiinţifică din partea conducătorilor de doctorat care se concretizează în redactarea unui număr de 3 până la 5 rapoarte de cercetare în vederea elaborării lucrării propriu-zise. Activitatea conducătorilor de doctorat este sprijinită de o comisie de îndrumare formată din 3 membri, de regulă, colegi mai tineri de la Departament, cu competenţă în domeniul de aprofundare al tezei.

 

Directorul școlii doctorale

Prof.dr. Dana TOFAN
E-mail: dana.tofan@drept.unibuc.ro

Conducători de Doctorat
Conducător de doctorat          Specialitatea conducătorului de doctorat
PhD advisor The research Activity of the PhD advisor
Prof. univ. dr. Corneliu BÎRSAN Drept civil/Civil Law
Prof. univ. dr. Dragoș Alexandru SITARU Drept internaţional privat/Private International Law

Dreptul comerţului internaţional/International Commercial Law

Prof. univ. dr. Alexandru ATHANASIU Dreptul muncii și securității sociale/Labour and Social Security Law
Prof. univ. dr. Claudia-Ana MOARCĂȘ Dreptul muncii și securității sociale/Labour and Social Security Law
Prof. univ. dr. Valeriu STOICA Drept civil/Civil Law
Prof. univ. dr. Daniela-Steliana MARINESCU Dreptul mediului/Environmental Law
Prof. univ. dr. Traian Cornel BRICIU Drept procesual civil/ Civil Procedure Law
Prof. univ. dr. Gheorghe PIPEREA Drept comercial/Commercial Law
Prof. univ. dr. Elena-Luminița DIMA Dreptul muncii și securității sociale/Labour and Social Security Law
Prof. univ. dr. Adriana ALMĂȘAN Drept civil/Civil Law

Dreptul concurenței/ Competition Law

Prof. univ. dr. Dan-Drosu ŞAGUNA Drept financiar şi fiscal/Financial and Fiscal Law
Prof. univ. dr. Dana TOFAN Drept administrativ/Administrative Law
Prof. univ. dr. Verginia VEDINAŞ Drept administrativ/Administrative Law
Prof. univ. dr. Simina-Elena TĂNĂSESCU Drept constituţional şi instituţii politice/ Constitutional Law and Political Institutions
Prof. univ. dr. Ștefan DEACONU Drept constituţional şi instituţii politice/ Constitutional Law and Political Institutions
Prof. univ. dr. Corneliu-Liviu POPESCU Drept internațional, european și comparativ/ International, European and Comparative Law
Prof. univ. dr. Bogdan-Lucian AURESCU Drept internațional public/Public International Law
Prof. univ. dr. Ion GÂLEA Drept internațional public/Public International Law
Prof. univ. dr. Nicoale VOLONCIU Drept procesual penal/Criminal Procedure Law
Prof. univ. dr. Emilian STANCU Criminalistică/Forensic Science
Prof. univ. dr. Constantin MITRACHE Drept penal/ Criminal Law
Prof. univ. dr. Valerian CIOCLEI Drept penal/Criminal Law
Prof. univ. dr. Anastasiu CRIŞU Drept procesual penal/Criminal Procedure Law
Prof. univ. dr. Lavinia Valeria LEFTERACHE Drept penal/Criminal Law
Date de contact ale școlii doctorale:

Secretariat
Telefon: 021 305 97 23
Email: antonica.cirstea@drept.unibuc.ro
Website: https://drept.unibuc.ro/Anul-universitar-2021-2022-s1153-ro.htm

Adresă
Facultatea de Drept,
B-dul Mihail Kogălniceanu, nr.36-46, etajul 1, camera 220, sector 5, 050107, Bucureşti,  România

Noutăți

© Copyright 2018 Universitatea din București | Șoseaua Panduri, nr. 90,Sector 5,                                                
București, ROMÂNIA

Versiunea veche a site-ului