Şcoala Doctorală a Facultăţii de Drept din Universitatea din Bucureşti cuprinde cel mai mare număr de conducători de doctorat în raport cu toate celelalte Şcoli doctorale din Domeniul Drept din România dispunând astfel de cea mai variată arie de competenţă în ce priveşte direcţiile de cercetare abordate.

Astfel, Şcoala Doctorală de Drept a U.B. numără 13 membri titulari şi 7 profesori emeriţi, reputaţi specialişti, coordonatori de doctorate în ramuri ale dreptului public tradiţionale precum Drept constituţional, Drept administrativ, Drept financiar, Drept penal sau Drept procesual penal, în ramuri ale dreptului privat tradiţionale precum Drept civil, Dreptul muncii şi securităţii sociale, Dreptul mediului sau Drept internaţional privat dar şi în domenii mai recente de cercetare ştiinţifică precum Dreptul internaţional al drepturilor omului.

În cadrul Şcolii doctorale a Facultăţii de Drept este posibilă organizarea unei duble coordonări, în cotutelă, în baza unor Convenţii încheiate la nivelul Universităţii din Bucureşti cu alte Universităţi din străinătate, în special cu Universităţi franceze.

În timpul ciclului de 3 ani al Programului de studii doctorale, prima parte cu o durată de 3 luni este consacrată unui Program de pregătire bazat pe studii universitare avansate ce reuşeşte o îmbinare armonioasă a unor teme de interes pentru toţii studenţii doctoranzi. Este un model care şi-a dovedit în timp utilitatea, configurat din 3 discipline juridice şi 2 discipline para-juridice de mare actualitate şi o serie de conferinţe oferite de profesori străini invitaţi. Cursurile se desfăşoară în cele două limbi de circulaţie internaţională, engleza şi franceza contribuind astfel la cooperarea internaţională şi la prestigiul Şcolii doctorale. În egală măsură, tezele de doctorat pot fi redactate atât în limba română cât şi în limbile franceză şi engleză.

Toţi studenţii-doctoranzi urmează un program individual de îndrumare ştiinţifică din partea conducătorilor de doctorat care se concretizează în redactarea unui număr de 3 până la 5 rapoarte de cercetare în vederea elaborării lucrării propriu-zise. Activitatea conducătorilor de doctorat este sprijinită de o comisie de îndrumare formată din 3 membri, de regulă, colegi mai tineri de la Departament, cu competenţă în domeniul de aprofundare al tezei.

Directorul școlii doctorale

Prof.dr. Dana TOFAN
E-mail: dana.tofan@drept.unibuc.ro

Conducători de Doctorat
 • Prof.univ.dr. Alexandru ATHANASIU (Dreptul muncii şi securităţii sociale)
 • Prof.univ.dr. Corneliu BÎRSAN (Drept civil)
 • Prof. univ.dr. Ştefan DEACONU (Drept constituţional şi instituţii politice)
 • Prof.univ.dr. Daniela Steliana MARINESCU (Dreptul mediului)
 • Prof.univ.dr. Valerian CIOCLEI (Drept penal special)
 • Prof.univ.dr. Claudia Ana COSTEA (Dreptul muncii şi securităţii sociale)
 • Prof.univ.dr. Anastasiu CRIŞU (Drept procesual penal)
 • Prof.univ.dr. Lavinia Valeria LEFTERACHE (Drept penal)
 • Prof.univ.dr. Constantin MITRACHE (Drept penal)
 • Prof.univ.dr. Ioan MURARU (Drept constituţional şi instituţii politice)
 • Prof.univ.dr. Gheorghe PIPEREA (Drept comercial)
 • Prof.univ.dr. Corneliu Liviu POPESCU (Dreptul internaţional al drepturilor omului, umanitar, al refugiaţilor şi criminal; Drept comparat)
 • Prof.univ.dr. Dragoş Alexandru SITARU (Drept internaţional privat, Dreptul comerţului internaţional)
 • Prof.univ.dr. Emilian STANCU (Criminalistică)
 • Prof.univ.dr. Valeriu STOICA (Drept civil)
 • Prof.univ.dr. Dan Drosu ŞAGUNA (Drept financiar şi fiscal)
 • Prof.univ.dr. Elena Simina TĂNĂSESCU (Drept constituţional şi instituţii politice)
 • Prof.univ.dr. Dana TOFAN (Drept administrativ)
 • Prof.univ.dr. Verginia VEDINAŞ (Drept administrativ)
 • Prof.univ.dr. Nicolae VOLONCIU (Drept procesual penal)
Date de contact ale școlii doctorale:

Secretariat
Telefon: 021 305 97 23
Email: antonica.cirstea@drept.unibuc.ro
Website: http://www.drept.unibuc.ro

Adresă
Facultatea de Drept,
B-dul Mihail Kogălniceanu, nr.36-46, etajul 1, camera 220, sector 5, 050107, Bucureşti,  România

Noutăți

COMPETENȚE TRANSVERSALE LA ISDS – UB

Modern methods in molecular sciences (5 credite ECTS) – prof.dr. Alexandru Babeș Număr ore de curs: 10 Cursul se va desfășura la Facultatea de Biologie, Sala de Master Neurologie, în zilele de duminică- începând cu 3 martie 2019, orele 11,00-13,00. Aplications of...

citește mai mult

© Copyright 2018 Universitatea din București | Bd. M. Kogălniceanu 36-46, Sector 5,                                                
București, ROMÂNIA

Versiunea veche a site-ului