Şcoala Doctorală a Facultăţii de Drept din Universitatea din Bucureşti cuprinde cel mai mare număr de conducători de doctorat în raport cu toate celelalte Şcoli doctorale din Domeniul Drept din România dispunând astfel de cea mai variată arie de competenţă în ce priveşte direcţiile de cercetare abordate.

Astfel, Şcoala Doctorală de Drept a U.B. numără 13 membri titulari şi 7 profesori emeriţi, reputaţi specialişti, coordonatori de doctorate în ramuri ale dreptului public tradiţionale precum Drept constituţional, Drept administrativ, Drept financiar, Drept penal sau Drept procesual penal, în ramuri ale dreptului privat tradiţionale precum Drept civil, Dreptul muncii şi securităţii sociale, Dreptul mediului sau Drept internaţional privat dar şi în domenii mai recente de cercetare ştiinţifică precum Dreptul internaţional al drepturilor omului.

În cadrul Şcolii doctorale a Facultăţii de Drept este posibilă organizarea unei duble coordonări, în cotutelă, în baza unor Convenţii încheiate la nivelul Universităţii din Bucureşti cu alte Universităţi din străinătate, în special cu Universităţi franceze.

În timpul ciclului de 3 ani al Programului de studii doctorale, prima parte cu o durată de 3 luni este consacrată unui Program de pregătire bazat pe studii universitare avansate ce reuşeşte o îmbinare armonioasă a unor teme de interes pentru toţii studenţii doctoranzi. Este un model care şi-a dovedit în timp utilitatea, configurat din 3 discipline juridice şi 2 discipline para-juridice de mare actualitate şi o serie de conferinţe oferite de profesori străini invitaţi. Cursurile se desfăşoară în cele două limbi de circulaţie internaţională, engleza şi franceza contribuind astfel la cooperarea internaţională şi la prestigiul Şcolii doctorale. În egală măsură, tezele de doctorat pot fi redactate atât în limba română cât şi în limbile franceză şi engleză.

Toţi studenţii-doctoranzi urmează un program individual de îndrumare ştiinţifică din partea conducătorilor de doctorat care se concretizează în redactarea unui număr de 3 până la 5 rapoarte de cercetare în vederea elaborării lucrării propriu-zise. Activitatea conducătorilor de doctorat este sprijinită de o comisie de îndrumare formată din 3 membri, de regulă, colegi mai tineri de la Departament, cu competenţă în domeniul de aprofundare al tezei.

Directorul școlii doctorale

Prof.dr. Dana TOFAN
E-mail: dana.tofan@drept.unibuc.ro

Conducători de Doctorat

Prof. univ. dr. Corneliu BÎRSAN                                      Drept civil/Civil Law

Prof. univ. dr. Dragoș Alexandru SITARU                   Drept internaţional privat/Private International Law

                                                                                                       Dreptul comerţului internaţional/International                                                                                                                           Commercial  Law

Prof. univ. dr. Alexandru ATHANASIU                        Dreptul muncii și securității sociale/Labour and Social                                                                                                            Security Law

Prof. univ. dr. Claudia-Ana MOARCĂȘ                         Dreptul muncii și securității sociale/Labour and Social                                                                                                             Security Law

Prof. univ. dr. Valeriu STOICA                                         Drept civil/Civil Law

Prof. univ. dr. Daniela-Steliana MARINESCU            Dreptul mediului/Environmental Law

Prof. univ. dr. Traian Cornel BRICIU                             Drept procesual civil/ Civil Procedure Law

Prof. univ. dr. Gheorghe PIPEREA                                  Drept comercial/Commercial Law

Prof. univ. dr. Elena-Luminița DIMA                             Dreptul muncii și securității sociale/Labour and Social Security Law

Prof. univ. dr. Adriana ALMĂȘAN                                  Drept civil/Civil Law

                                                                                                       Dreptul concurenței/ Competition Law

Prof. univ. dr. Dan-Drosu ŞAGUNA                                Drept financiar şi fiscal/Financial and Fiscal Law

Prof. univ. dr. Dana TOFAN                                               Drept administrativ/Administrative Law

Prof. univ. dr. Verginia VEDINAŞ                                   Drept administrativ/Administrative Law

Prof. univ. dr. Simina-Elena TĂNĂSESCU                   Drept constituţional şi instituţii politice/ Constitutional                                                                                                           Law and Political Institutions

Prof. univ. dr. Ștefan DEACONU                                      Drept constituţional şi instituţii politice/ Constitutional                                                                                                           Law and Political Institutions

Prof. univ. dr. Corneliu-Liviu POPESCU                      Drept internațional, european și comparativ/                                                                                                                                 International, European and Comparative Law

Prof. univ. dr. Bogdan-Lucian AURESCU                    Drept internațional public/Public International Law

Prof. univ. dr. Nicoale VOLONCIU                                 Drept procesual penal/Criminal Procedure Law

Prof. univ. dr. Emilian STANCU                                      Criminalistică/Forensic Science

Prof. univ. dr. Constantin MITRACHE                         Drept penal/ Criminal Law

Prof. univ. dr. Valerian CIOCLEI                                    Drept penal/Criminal Law

Prof. univ. dr. Anastasiu CRIŞU                                     Drept procesual penal/Criminal Procedure Law

Prof. univ. dr. Lavinia Valeria LEFTERACHE           Drept penal/Criminal Law

Date de contact ale școlii doctorale:

Secretariat
Telefon: 021 305 97 23
Email: antonica.cirstea@drept.unibuc.ro
Website: http://www.drept.unibuc.ro

Adresă
Facultatea de Drept,
B-dul Mihail Kogălniceanu, nr.36-46, etajul 1, camera 220, sector 5, 050107, Bucureşti,  România

Noutăți

© Copyright 2018 Universitatea din București | Bd. M. Kogălniceanu 36-46, Sector 5,                                                
București, ROMÂNIA

Versiunea veche a site-ului