ȘCOALA DOCTORALĂ DIN FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

Școala Doctorală „Dumitru Stăniloae” a Facultății de Teologie Ortodoxă din București se bucură de o tradiție teologică de aproape o sută de ani.

Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității din București a acordat primul titlu de doctor în teologie la 11 iulie 1919. La data de 1 octombrie 2016 erau înscriși 54 de doctoranzi la Școala Doctorală.

Programul actual de studii doctorale al Facultății de Teologie Ortodoxă are o durată de 3 ani și cuprinde două componente: programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate (desfășurat în primul semestru) și programul de cercetare științifică finalizat prin teză de doctorat. Cursurile și îndrumarea doctoranzilor sunt realizate de 11 profesori titulari și 4 profesori asociați cu vastă experiență în cercetare, care se bucură de recunoaștere internațională. Specializările oferite de Școala Doctorală sunt în domeniul teologiei biblice, al teologiei istorice și al teologiei sistematice.

Școala Doctorală încurajează și susține doctoranzii să participe la simpozioane și conferințe naționale și internaționale.

Începând cu anul universitar 2016/2017, Anuarul Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității din București conține o secțiune numită Studia Doctoralia, unde sunt publicate studii ale doctoranzilor în teologie. Doctoranzii Școlii Doctorale de Teologie Ortodoxă pot beneficia, de asemenea, de burse de cercetare și doctorat oferite de Patriarhia Română, precum și de alte instituții laice și ecleziastice din Europa.

 

Directorul școlii doctorale

Conf dr Adrian-Nicolae Lemeni

e-mail: adrian.lemeni@unibuc.ro

Conducători de Doctorat

Pr.prof.dr. Băbuș Emanoil

Pr.prof.dr. Beldiman Nicușor

Pr.prof.dr. Benga Daniel

Pr.prof.dr.Buchiu Ștefan

Pr.prof.dr.Coman Constantin

Arhid.prof.dr. Grigoriță Georgică

Conf.dr. Lemeni Adrian-Nicolae

Pr.prof.dr. Moldoveanu Ioan

Pr.conf.dr. Mureșan Radu-Petre

Pr.prof.dr. Pătuleanu Constantin

Pr.prof.dr. Pestroiu David

Pr.prof.dr. Preda Constantin

Pr.prof.dr. Răducă Vasile

Pr.prof.dr. Săsăujan Mihail-Simion

Date de contact ale școlii doctorale:

Secretariat

Veronica DOINA
Telefon: 021/305.46.24
Email: veronica.doina@unibuc.ro

Website: http://www.doctoratftoub.ro

Adresă
Facultatea de Teologie Ortodoxă,
Strada Sfânta Ecaterina, Nr. 2-4, 040155, Sector 4, București, România

Noutăți

© Copyright 2018 Universitatea din București | Șoseaua Panduri, nr. 90,Sector 5,                                                
București, ROMÂNIA

Versiunea veche a site-ului