ȘCOALA DOCTORALĂ DIN CADRUL FACULTĂȚII DE LITERE

Cea mai mare şi mai prestigioasă şcoală doctorală a Universităţii din Bucureşti şi poate din întregul sistem universitar românesc, Şcoala Doctorală Litere (SDL) a Facultăţii de Litere este un centru de cercetare şi de performanţă academică de foarte înalt nivel.

Aici a fost obţinut primul titlu de doctor conferit vreodată în România: i-a fost acordat în iunie 1905, la Facultatea de Litere şi Filozofie a Universităţii din Bucureşti, nucleul de constituire a Universităţiişi din care s-au desprins actualele Facultăţi de Litere şi de Filozofie, lui Ion Petrovici, ulterior o personalitate proeminentă a intelectualităţii româneşti. Actualmente SDL înregistrează circa 200 de doctoranzi activi. Anual sînt scoase la concurs aproximativ 35-45 de locuri.

Durata de studii a SDL este de trei ani, cu posibilitate de prelungire, în funcţie de necesităţile de cercetare. Studiile doctorale ale SDL cuprind un Program de pregătire bazat pe studii avansate şi un Program individual de cercetare. De asemenea, SDL organizează anual colocvii ştiinţifice rezervate doctoranzilor săi.

Pe lângă conducătorii de doctorate aflaţi în activitate la catedră, SDL beneficiază în continuare de susţinerea marii generaţii de profesori, critici şi istorici literari, teoreticieni şi comparatişti, folclorişti şi etnologi, bibliologi, specialişti în ştiinţele informării şi comunicării, personalităţi de prim rang ale culturii române, care au predat în ultimele decenii la Facultatea de Litere şi sînt astăzi profesori consultanţi şi membri ai Şcolii Doctorale Litere, în cadrul căreia continuă să conducă doctorate. 8 dintre aceştia sînt membri, membri corespondenţi sau membri de onoare ai Academiei Române. Marilor nume li se adaugă mai-tinerii colegi din generaţia următoare, la rîndul lor personalităţi ale cercetării literar-culturale şi lingvistice, care asigură continuitatea.

SDL funcţionează în Domeniul fundamental Ştiinţe umaniste, acordînd titlul de doctor în Domeniul Filologie, cu două Subdomenii: Literatură şi Lingvistică. Conf. dr. Narcisa Ştiucă este abilitată în Domeniul Studii culturale.

 

Directorul școlii doctorale

Prof.dr. Bogdan LEFTER
E-mail: ion.bogdan.lefter@unibuc.ro

Conducători de Doctorat
 • Prof.  univ. dr. Silviu Angelescu
 • Prof. univ. dr. Mircea Anghelescu
 • Prof. univ. dr. Grigore Brîncuş
 • Prof. univ. dr. Ştefan Cazimir
 • Prof. univ. dr. Maria Cătănescu
 • Prof. univ. dr. Gheorghe Chivu
 • Prof. univ. dr. Mihaela Constantinescu
 • Prof. univ. dr. Nicolae Constantinescu
 • Prof. univ. dr. Andrei Cornea
 • Prof. univ. dr. Paul Cornea
 • Prof. univ. dr. Gabriela Dindelegan
 • Prof. univ. dr. Mihai Dinu
 • Prof. univ. dr. Elena Zaharia Filipaş
 • Prof. univ. dr. Valeria Guţu Romalo
 • Prof. univ. dr. Ion Bogdan Lefter
 • Prof. univ. dr. Emil Ionescu
 • Prof. univ. dr. Mihaela Mancaş
 • Prof. univ. dr. Nicolae Manolescu
 • Prof. univ. dr. Mircea Martin
 • Prof. univ. dr. Dumitru Micu
 • Prof. univ. dr. Florin Mihăilescu
 • Prof. univ. dr. Mihai Moraru
 • Prof. univ. dr. Cristian Moroianu
 • Prof. univ. dr. Eugen Negrici
 1. Şt. Manuela Nevaci
 • Prof. univ. dr. Florica Niculescu
 • Prof. univ. dr. Liviu Papadima
 • Prof. univ. dr. Mircea Regneală
 • Prof. univ. dr. Liliana Ionescu-Ruxăndoiu
 • Prof. univ. dr. Nicolae Saramandu
 • Prof. univ. dr. Eugen Simion
 • Prof. univ. dr. Camelia Stan
 • Conf. univ. dr. Elena Tîrziman
 • Prof. univ. dr. Andra Vasilescu
 • Prof. univ. dr. Angela Bidu Vrânceanu
 • Prof. univ. dr. Rodica Zafiu
 • Prof. univ. dr. Mihai Zamfir
Date de contact ale școlii doctorale:

Secretariat
Telefon: 021 313 88 74
Email: marinaciobanu@gmail.com
Website: https://litere.ro

https://doctorat.unibuc.ro/litere/prezentarea-scolii/

Adresă
Facultatea de Litere,
Str. Edgar Quinet nr. 5-7, Sector 1, 010017, București, România

Noutăți

© Copyright 2018 Universitatea din București | Șoseaua Panduri, nr. 90,Sector 5,                                                
București, ROMÂNIA

Versiunea veche a site-ului