Școala doctorală din cadrul Facultății de Litere

Una dintre cele mai mari şi mai prestigioase şcoli doctorale ale Universităţii din Bucureşti, Şcoala Doctorală Litere (SDL) a Facultăţii de Litere este un centru de cercetare şi de performanţă academică de înalt nivel.

Aici a fost obţinut primul titlu de doctor conferit vreodată în România: i-a fost acordat în iunie 1905, la Facultatea de Litere şi Filozofie a Universităţii din Bucureşti, lui Ion Petrovici, ulterior o personalitate proeminentă a intelectualităţii româneşti.

Actualmente SDL înregistrează circa 120 de doctoranzi activi. Anual sunt scoase la concurs aproximativ 35-45 de locuri, în domeniile Filologie (Literatură și Lingvistică) și Studii culturale.Durata de studii la SDL este de trei ani, cu posibilitatea de prelungire, în funcţie de necesităţile de cercetare.

Studiile doctorale ale SDL cuprind un Program de pregătire bazat pe studii avansate şi un Program individual de cercetare. De asemenea, SDL organizează anual un colocviu ştiinţific național pentru doctoranzii în Filologie și Studii culturale.

 

Directorul școlii doctorale

Prof. dr. Oana Fotache Dubălaru

Email: oanaanca.dubalaru@g.unibuc.ro

Conducători de Doctorat
Date de contact ale școlii doctorale:

Secretariat
Telefon: 021 313 88 74
Email: marinaciobanu@gmail.com
Website: https://litere.ro

https://doctorat.unibuc.ro/litere/prezentarea-scolii/

Adresă
Facultatea de Litere,
Str. Edgar Quinet nr. 5-7, Sector 1, 010017, București, România

Noutăți

© Copyright 2018 Universitatea din București | Șoseaua Panduri, nr. 90,Sector 5,                                                
București, ROMÂNIA

Versiunea veche a site-ului