ȘCOALA DOCTORALĂ DE ȘTIINȚE POLITICE

Şcoala Doctorală de Ştiinţe Politice a Universităţii din Bucureşti a fost înfiinţată în anul 2005 prin preluarea programului doctoral de ştiinţe politice al Universităţii din Bucureşti început în 1999.

Studiile doctorale sunt organizate pe durata a 3 ani. În primul semestru sunt predate două cursuri (prof. univ. dr. Gheorghe Lencan Stoica; prof. univ. dr. Stelian Tănase), iar pe parcursul celorlalte 5 semestre accentul este pus pe cercetarea necesară scrierii tezelor de doctorat. În semestrele I din anii I şi II doctoranzii urmează un curs de metodologia cercetării.

Şcoala Doctorală de Ştiinţe Politice este parte a proiectului de cooperare al Universităţii din Bucureşti cu Institutul de Diplomaţie Culturală din Berlin Un număr semnificativ de studenţi străini sunt înmatriculaţi la Şcoala Doctorală pe baza acestei colaborări.

Doctoranzii îşi pot publica rezultatele cercetărilor în publicaţiile gestionate de Facultatea de Ştiinţe Politice:

– Analele Universităţii din Bucureşti – seria ştiinţe politice ; indexată CEEOL, EBSCO, DIAJ, ERIHPLUS, GESIS – SSOAR, Index Copernicus, Scopus, Ulrichsweb;

– Studia Politica. Romanian Political Science Review; indexată CEEOL, EBSCO, ProQUEST, SCOPUS.

Doctoranzii beneficiază de granturi de mobilitate în cadrul unor proiecte precum:

  • CEEPUS – proiectul Ethics and politics in the European context – mobilităţi de 1 – 6 luni în universităţi partenere;
  • CEREFREA – mobilităţi în universităţi din Franţa, pe baza convenţilor de cotutelă.

Ariile tematice în legătură cu care sunt coordonate teze de doctorat sunt descrise la adresa http://www.fspub.unibuc.ro/scoala-doctorala/conducatori-de-doctorat.

În cadrul Şcolii Doctorale se regăsesc mai mulţi doctoranzi străini care studiază pe baza unor programe de cooperare bilaterale, a unor convenţii de cotutelă sau pe cont propriu.

Doctoranzii au beneficiat de numeroase burse în cadrul POSDRU, în perioada în care Universitatea din Bucureşti a aplicat cu succes la acest tip de finanţare.

Un număr semnificativ de absolvenţi ai Şcolii Doctorale lucrează în cercetare sau în învăţământul superior, în România sau în străinătate, ori sunt înrolaţi în programe post-doctorale.

Directorul școlii doctorale

Prof.dr. Radu CARP
E-mail: radu.carp@fspub.unibuc.ro

Conducători de Doctorat
  • Prof.Univ. Dr. Daniel Barbu
  • Prof.Univ. Dr. Radu Carp
  • Prof.Univ. Dr. Georgeta Ghebrea
  • Prof.Univ. Dr. Iulia Antoanella Motoc
  • Prof.Univ. Dr. Cristian Preda
  • Prof.Univ. Dr. Ioan Stanomir
  • Prof.Univ. Dr. Stelian Tănase
  • Prof.Univ. Dr. Florin Ţurcanu
Date de contact ale școlii doctorale:

Secretariat
Telefon: 021 310 08 94
Email:
Website: http://www.fspub.unibuc.ro/scoala-doctorala

Adresă
Facultatea de Științe Politice,
Calea Plevnei nr. 59, București, România

Noutăți

© Copyright 2018 Universitatea din București | Șoseaua Panduri, nr. 90,Sector 5,                                                
București, ROMÂNIA

Versiunea veche a site-ului