Activitatea de cercetare științifică în Matematică la Universitatea din București are o tradiție veche și bună, relativ la spațiul academic românesc.

Școala Doctorală de Matematică din cadrul Facultăţii de Matematică şi Informatică a Universităţii din București este unul dintre centrele de vârf ale cercetării matematice din România, având legături și interese de cercetare comune cu principalele centre de cercetare din țară și străinătate.

Durata standard a studiilor doctorale este de trei ani. În fiecare an sunt oferite cursuri doctorale susținute de profesori ai școlii, de cercetători din IMAR sau din universități străine.

Oferta de cursuri doctorale e adaptată doctoranzilor înmatriculați în anul respectiv
Principalele direcții de cercetare din cadrul Școlii Doctorale de Matematicӑ sunt: Algebră, Geometrie algebrică, Geometrie diferențială, Logică matematică, Proof Mining, Statistică, Cercetări operaţionale, Ecuaţii diferenţiale, Mecanică computaţională, Matematici aplicate cu aplicaţii în mecanica mediilor continue.

 

Directorul școlii doctorale

Prof.dr. Liviu Marin
E-mail: liviu.marin@fmi.unibuc.ro

Conducători de Doctorat
 • Prof. dr. Marian APRODU
 • Prof. dr. Daniel BULACU
 • Prof. dr. Aurelian CERNEA
 • Prof. dr. Sanda CLEJA-ŢIGOIU
 • Prof. dr. Sorin DĂSCĂLESCU
 • Prof. dr. Viviana ENE (Universitatea Ovidius, Constanţa)
 • Prof. dr. George GEORGESCU
 • Prof. dr. Laurenţiu LEUŞTEAN
 • Prof. dr. Liviu MARIN
 • Prof. dr. Ion MIHAI
 • Prof. dr. Gigel MILITARU
 • Prof. dr. Constantin NĂSTĂSESCU (IMAR)
 • Prof. dr. Liviu ORNEA
 • Prof. dr. Dorin POPESCU (IMAR)
 • Prof. dr. Ionel POPESCU
 • Prof. dr. Vasile PREDA
 • Prof. dr. Dragoş ŞTEFAN
 • Conf. dr. Marius VLĂDOIU
 • Conf. dr. Victor VULETESCU
Date de contact ale școlii doctorale:

Secretariat
Telefon: 021 314 35 08
Fax: 021-315 69 90
Email: sdm@fmi.unibuc.ro
Website: https://fmi.unibuc.ro/scoli-doctorale/scoala-doctorala-de-matematica/

Adresă
Facultatea de Matematică și Informatică,
Str. Academiei nr.14, sector 1, C.P. 010014, Bucuresti, Romania

Noutăți

© Copyright 2018 Universitatea din București | Șoseaua Panduri, nr. 90,Sector 5,                                                
București, ROMÂNIA

Versiunea veche a site-ului