Școala doctorală de Informatică a Universității din București se bucură de prestigiu în comunitatea universitară din România prin calitatea membrilor școlii și cea a doctoranzilor care au finalizat studiile doctorale în cadrul școlii.

Acest prestigiu se manifestă prin cooptarea unor membri ai școlii în comisii de specialitate CNATDCU, ARACIS, comisii de evaluare proiecte de cercetare la nivel național și internațional, angajarea absolvenților în universități (inclusiv din străinătate) și companii naționale sau internaționale, creșterea atractivității școlii în rândul absolvenților de master.

Subdomeniile (specializate) acoperite în prezent sunt: Algoritmi şi structuri de date, Informatică teoretică, Modele de calcul, Bioinformatica, Inteligenţă artificială, Inginerie software, Sisteme paralele şi distribuite, Dezvoltare de software, Teoria grafurilor si combinatorica.

Modul de organizare a studiilor doctorale: (1) Programul de pregătire bazat pe studii avansate. Acest program consta într-un curs Special Topics in Computer Science în primul semestru al primului an al studiilor doctorale. (2) Programul individual de cercetare: Monografii și articole științifice stabilite de conducătorul de doctorat împreună cu comisia de îndrumare. Redactare de articole și diseminarea lor prin publicarea în reviste de specialitate și/sau prezentare la conferințe naționale și internaționale și publicarea lor în volumele acestor conferințe pentru îndeplinirea standardelor minimale ale comisiei de specialitate din cadrul CNATDCU în ceea ce privește punctajul publicațiilor.

Directorul școlii doctorale

Prof.dr. Andrei PĂUN
E-mail: apaun@fmi.unibuc.ro

Conducători de Doctorat
  • Prof. Dr. Denis EnăchescuProf. Dr. Liviu Dinu
  • Prof. Dr. Florentin Ipate
  • Prof. Dr. Victor Mitrana
  • Prof. Dr. Andrei Paun
  • Prof. Dr. Gheorghe Stefanescu
  • Prof. Dr. Ioan Tomescu
Date de contact ale școlii doctorale:

Secretariat
Telefon: 021 3053856
Email: raluca-mihaela.sindrilaru@fmi.unibuc.ro
Website: https://fmi.unibuc.ro/scoli-doctorale/scoala-doctorala-de-informatica/

Adresă
Facultatea de Matematică și Informatică,
Str. Academiei nr.14, sector 1, C.P. 010014, Bucuresti, Romania

Noutăți

© Copyright 2018 Universitatea din București | Șoseaua Panduri, nr. 90,Sector 5,                                                
București, ROMÂNIA

Versiunea veche a site-ului