ȘCOALA DOCTORALĂ DE GEOLOGIE

Școala Doctorală de Geologie (SDG) funcționează în cadrul Facultății de Geologie și Geofizică a Universității din București, ca departament specializat pentru desfășurarea activităților doctorale și postdoctorale de Geologie.

Geologia reprezintă fundamentul societății umane, furnizând baza structurală, economică și energetică a dezvoltării sociale, cu toate implicațiile în procesele sociale, politice și militare din trecut și de azi. Geologia a influențat evoluția și istoria speciei umane și a controlat în permanență expansiunea și schimbările pe care aceasta le-a înregistrat de-a lungul timpului, de la Revoluția cognitivă și Revoluția agricolă la Revoluțiile industriale. Datorită importanței ei fundamentale, Geologia stă la baza societății globale contemporane, cu implicații la fel de importante pentru înțelegerea și exploatarea corpurilor cerești ale sistemului solar.

Domeniile Geologiei sunt astăzi foarte numeroase și complexe și reprezintă evoluția firească a acestui domeniu științific. Geologia reprezintă un domeniu de cunoaștere de tip hard-science, alături de Matematică, Fizică, Chimie, Biologie, etc., cu o largă paletă de metode de cercetare directe sau indirecte (geofizice). Aceste metode, alături de tipurile de date primare (proxy-uri), precum și mecanismele de gândire și de diseminare, fac din Geologie o știință robustă, puternică și nu în ultimul rând, fascinantă.

Geologia include domenii fizico-chimice și mineralogice (Cristalografie, Mineralogie, Petrografie magmatică, Petrografie metamorfică, Petrografie sedimentară, Metalogenie, Sedimentologie, Geochimie, Geologie marină, Vulcanologie, Gemologie, Speologie), paleontologice (Paleobotanică, Palinologie, Paleozoologie, Micropalentologie, Paleoecologie, Stratigrafie, Geologie istorică), tectono-structurale (Geologie structurală, Tectonică globală, Analiză de bazine, Seismologie, Paleogeografie) și geofizice (Gravimetrie, Electrometrie, Radiometrie, Magnetism, Geotermie, Teledetecție). De asemenea, domeniile aplicative ale Geologiei sunt esențiale pentru dezvoltarea societății: Hidrogeologia, Geologia inginerească, Geologia ambientală, Geologia cărbunilor, Geologia petrolului și a gazelor naturale, Geologia zăcămintelor metalifere sau nemetalifere, Geologia elementelor radioactive, Geologia rocilor de construcție și ornamentale, Geohazard, etc.

 

Directorul școlii doctorale
Conducători de Doctorat

 

  • Prof. dr. Mihai DUCEA
  • Prof. dr. Eugen GRĂDINARU
  • Prof. dr. ing. Dumitru IOANE
  • Prof. dr. Iuliana LAZĂR
  • Prof. dr. ing. Cristian MĂRUNȚEANU
  • C.S. I dr. habil. Mihaela MELINTE
  • Prof. dr. ing. Victor MOCANU
  • Prof. dr. ing. Cornel Păunescu
  • Prof. dr. habil. ing. Mihai Emilian POPA
  • Prof. dr. ing. Daniel SCRĂDEANU
Date de contact ale școlii doctorale:

Secretariat
Telefon: 40213181588

Email: contact.sdg@unibuc.ro

Website: https://sdg.gg.unibuc.ro/

Adresă
Facultatea de Geologie și Geofizică,
Str. Traian Vuia nr.6, sector 2, Bucuresti, România

 

Noutăți

© Copyright 2018 Universitatea din București | Șoseaua Panduri, nr. 90,Sector 5,                                                
București, ROMÂNIA

Versiunea veche a site-ului