Programul de doctorat în chimie oferă studenților o structură generală cuprinzătoare, care include prelegeri în tematici actuale ale chimiei precum și un modul formativ în analiza critică a literaturii științifice de specialitate, evaluarea rezultatelor și pregătirea de cereri de grant de cercetare, redactarea unui articol științific și abilități de comunicare. Program de prelegeri include instruire în spectrometrie de masă și RMN, chimie verde și investigații „operando”, rezonanță plasmonică de suprafață, electrochimie aplicată.

Studenții sunt integrați în departament prin aderarea la grupuri de cercetare recunoscute pe plan internațional care acoperă un spectru larg de arii de cercetare în chimie, de la cataliză și biocataliză la chimie organică, anorganică, chimie analitică, chimie fizică și chimie teoretică.

Departamentul dispune de aparate moderne și are acces la facilități sofisticate precum in-situ synchrotron, investigații operando, caracterizări HRTEM, HADAF, XPS, STEM,XRD. Mai mult, există o cultură de publicare în reviste de specialitate din zona de top a chimiei și participarea la conferințe internaționale prestigioase.

Școala doctorală este bine ancorată în strategia europeană pentru formarea doctoranzilor. Există numeroase aplicații pentru proiectele de tipul rețelelor Europene pentru formare internațională (Marie Skłodowska-Curie actions), convenții de co-tutelă internaționale și acorduri bilaterale pentru mobilitatea doctoranzilor.

Directorul școlii doctorale

Prof.dr. Camelia Bala
E-mail: camelia.bala@chimie.unibuc.ro

Conducători de Doctorat
  • Acad. prof. dr. Andruh Marius
  • Prof. dr. Pârvulescu Vasile
  • Prof. dr. Bala Camelia
  • Prof. dr. David Victor
  • Prof. dr. Medvedovici Andrei Valentin
  • Prof. dr. Badea Irinel Adriana
  • Prof. dr.  habil.  Ioniță Petre
  • Prof. dr.  habil. Marcu Ioan Cezar
  • Prof.dr. habil. Coman Simona Margareta
  • Prof.dr. habil. Cîrcu Viorel
Date de contact ale școlii doctorale:

Secretariat
Telefon/Fax: 021 315 92 49
Email: cornelia.floroiu@chimie.unibuc.ro
Website: http://www.chimie.unibuc.ro/index.php/dept-scoala-doctorala

Adresă
Facultatea de Chimie,
Bvd. Regina Elisabeta nr.4-12, 030018, sector 1, Bucuresti, Romania

Noutăți

© Copyright 2018 Universitatea din București | Șoseaua Panduri, nr. 90,Sector 5,                                                
București, ROMÂNIA

Versiunea veche a site-ului