Școala Doctorală de Biologie pregătește doctoranzii pentru a deveni specialişti recunoscuţi național și international în domeniile biologiei moderne: biologie celulară și moleculară, neurobiologie, microbiologie, genetică, biochimie, biologia dezvoltării, bioinformatică, micologie, zoologie.

Programul de studii universitare de doctorat se desfășoară pe parcursul a șase semestre (trei ani) și cuprinde două componente: (1) Program de pregătire universitară avansată; (2) Program de cercetare stiinţifică finalizat cu susținerea publică a tezei de doctorat (Anii II și III).

În cadrul programului de pregătire universitară avansată, doctoranzii urmează în primul semestru un modul de pregătire complementară cu următoarele cursuri şi seminarii, Managementul și etica cercetării biologice, Proiectarea și redactarea unei lucrări științifice și Prelucrări statistice și bioinformatice ale datelor experimentale.

Programul de cercetare stiinţifică  implică realizarea de către doctorand a 4/6 rapoarte de cercetare prezentate în faţa comisiei de îndrumare și a conducătorului de doctorat.

În cursul celor trei ani, activitatea de cercetare se poate realiza în laboratoarele Facultății de Biologie sau în alte laboratoare din institute de cercetare din România sau din străinătate.

 

Directorul școlii doctorale

Prof.dr. Otilia Zărnescu
E-mail: otilia.zarnescu@bio.unibuc.ro

Conducători de Doctorat
 • Prof. dr. Speranța Avram
 • Prof. dr. Alexandru Babeș
 • Prof. dr. Carmen Mariana Chifiriuc
 • Prof. dr. Anișoara Cîmpean
 • Prof. dr. Marieta Costache
 • Prof. dr. Anca Dinischiotu
 • Conf. dr. Ileana Cornelia Farcășanu
 • m.c. A.R.* Prof. dr. Maria Luiza Flonta
 • CS I dr. Eugen Gheorghiu
 • Prof. dr. Veronica Lazăr
 • Prof. dr. Grigore Mihăescu
 • Prof. dr. Dan Florin Mihăilescu
 • CS. III dr. Adina Milac
 • c.m. R.A.* CS. I. dr. Dumitru Murariu
 • CS. I. dr. Monica Neagu
 • Prof. dr. Ileana Stoica
 • m.c. A.S.A.S** Prof. dr. Tatiana E. Șesan
 • Prof. dr. Tatiana Vassu-Dimov
 • Prof. dr. Otilia Zărnescu

*m.c. A.R.  – Membru Corespondent al Academiei Române

**m.c. A.S.A.S – Membru corespondent al Academiei de Științe Agricole și Silvice

Date de contact ale școlii doctorale:

Secretariat
Telefon: 021 318 15 66
Email: secretariat@bio.unibuc.ro
Website: https://bio.unibuc.ro/index.php/scoala-doctorala/scoala-doctorala-de-biologie

Adresă
Facultatea de Biologie,
Splaiul Independenței 91-95, Bucuresti, Romania

Noutăți

© Copyright 2018 Universitatea din București | Șoseaua Panduri, nr. 90,Sector 5,                                                
București, ROMÂNIA

Versiunea veche a site-ului