Şcoala Doctorală de Studii Literare şi Culturale (SDSLC) îşi reuneşte preocupările de studiu şi cercetare sub această titulatură pentru a marca principalele domenii ale Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine, în cadrul căreia se predau cursuri despre limbile şi literaturile, precum şi identitatea culturală a unor comunităţi din diferite arii.

În mod firesc, şcoala noastră doctorală are în vedere, în mod special, doctoratele interdisciplinare. În alegerea temelor de cercetare doctoranzii se prezintă cu opţiuni de perspectivă variate, multe în suita studiilor culturale de care au beneficiat la nivel masteral.

Acest lucru face ca abordările interdisciplinare şi interculturale, cele de istoria ideilor şi de istorie intelectuală, precum și hermeneutica comparată sau studiul receptării, să aibă un avans incontestabil în cercetarea de-a lungul stagiului doctoral, de la anul pregătitor la redactarea disertaţiei.

Colectivul de profesori-conducători de doctorat din Școala noastră este format din specialişti de prestigiu, care oferă un gir intelectual de înaltă ţinută. Este vorba de specialişti în studii literare, studii culturale, antropologie culturală, traducerea textului literar. Acestora li se adaugă și ceilalți membri ai Școlii Doctorale, specialişti clasicişti, italienişti, slaviști, germaniști, sinologi, specialişti în studii de americanistică, studii britanice, studii francofone, etc. Școala Doctorală colaborează cu centrele de cercetare din facultate.

Noutăți

Anunț presusținere

A N U N Ţ   În  ziua  de 21  septembrie 2023, ora 10:00 în cadrul Școlii Doctorale, va  avea  loc  pre-susţinerea  tezei  de doctorat intitulată:   „Imaginea lui Padmasambhava în Zangs gling ma” de  către  MAIDANUC IULIAN...

citește mai mult
Susținere doctorat

UNIVERSITATEA  DIN  BUCUREŞTI FACULTATEA DE LIMBI ȘI LITERATURI STRĂINE ŞCOALA DOCTORALĂ: STUDII LITERARE ȘI CULTURALE   A N U N Ţ   În  ziua  de  07 septembrie 2023, ora 11:00 în Sala de Consiliu a Facultății de Limbi și Literaturi Străine va  avea  loc  susţinerea...

citește mai mult
Zilele Doctorale la Universitatea din Tübingen

În perioada 28 februarie – 2 martie 2023, Universitatea din Tübingen, membră a Alianței CIVIS, organizează o nouă ediție a Zilelor Doctorale (Doktorandentage 2023). Cu această ocazie, Eberhard Karls Universität Tübingen anunță lansarea unei serii de workshop-uri...

citește mai mult

© Copyright 2018 Universitatea din București | Șoseaua Panduri, nr. 90,Sector 5,                                                
București, ROMÂNIA

Versiunea veche a site-ului