Şcoala Doctorală de Studii Literare şi Culturale (SDSLC) îşi reuneşte preocupările de studiu şi cercetare sub această titulatură pentru a marca principalele domenii ale Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine, în cadrul căreia se predau cursuri despre limbile şi literaturile, precum şi identitatea culturală a unor comunităţi din diferite arii.

În mod firesc, şcoala noastră doctorală are în vedere, în mod special, doctoratele interdisciplinare. În alegerea temelor de cercetare doctoranzii se prezintă cu opţiuni de perspectivă variate, multe în suita studiilor culturale de care au beneficiat la nivel masteral.

Acest lucru face ca abordările interdisciplinare şi interculturale, cele de istoria ideilor şi de istorie intelectuală, precum și hermeneutica comparată sau studiul receptării, să aibă un avans incontestabil în cercetarea de-a lungul stagiului doctoral, de la anul pregătitor la redactarea disertaţiei.

Colectivul de profesori-conducători de doctorat din Școala noastră este format din specialişti de prestigiu, care oferă un gir intelectual de înaltă ţinută. Este vorba de specialişti în studii literare, studii culturale, antropologie culturală, traducerea textului literar. Acestora li se adaugă și ceilalți membri ai Școlii Doctorale, specialişti clasicişti, italienişti, slaviști, germaniști, sinologi, specialişti în studii de americanistică, studii britanice, studii francofone, etc. Școala Doctorală colaborează cu centrele de cercetare din facultate.

Directorul școlii doctorale

Prof.dr. Ileana MIHĂILĂ
E-mail: ileanamihaila59@gmail.com,ileanamihaila59@yahoo.com

Conducători de Doctorat
 • Prof. dr. Vlad Alexandrescu
 • Prof. dr. Monica Bottez
 • Prof. dr. Lidia Cotea
 • Prof. dr. Zmaranda Elian
 • Prof. dr. Constantin Geambaşu
 • Prof. dr. Cătălina Gîrbea
 • Prof. dr. George Guţu
 • Prof. dr. Mihaela Irimia
 • Prof. dr. Ileana Mihăilă
 • Prof. dr. Rodica Mihăilă
 • Prof. dr. Mihaela Moraru
 • Prof. dr. Mădălina Nicolaescu
 • Prof. dr. Antoaneta Olteanu
 • Prof. Dr. Mihai Stroe
 • Prof. dr. Radu Surdulescu
 • Prof. dr. Dolores Toma
 • Prof. dr. Radu Toma
 • Prof. dr. Lidia Vianu
 • Prof. dr. Florentina Vişan
 • Prof. dr. Mihaela Zaharia
Date de contact ale școlii doctorale:

Secretariat
Telefon: 021 311 68 37
Email: sdslcunibuc@gmail.com
Website: https://sdslcunibuc.wordpress.com/
http://doctorat.unibuc.ro/literare-culturale/prezentarea-scolii/

Adresă
Facultatea de Limbi și Literaturi Străine,
Str. Edgar Quinet nr. 5-7, 010017, sector 1, Bucureşti, România

Noutăți

© Copyright 2018 Universitatea din București | Șoseaua Panduri, nr. 90,Sector 5,                                                
București, ROMÂNIA

Versiunea veche a site-ului