Şcoala Doctorală de Studii Literare şi Culturale (SDSLC) îşi reuneşte preocupările de studiu şi cercetare sub această titulatură pentru a marca principalele domenii ale Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine, în cadrul căreia se predau cursuri despre limbile şi literaturile, precum şi identitatea culturală a unor comunităţi din diferite arii.

În mod firesc, şcoala noastră doctorală are în vedere, în mod special, doctoratele interdisciplinare. În alegerea temelor de cercetare doctoranzii se prezintă cu opţiuni de perspectivă variate, multe în suita studiilor culturale de care au beneficiat la nivel masteral.

Acest lucru face ca abordările interdisciplinare şi interculturale, cele de istoria ideilor şi de istorie intelectuală, precum și hermeneutica comparată sau studiul receptării, să aibă un avans incontestabil în cercetarea de-a lungul stagiului doctoral, de la anul pregătitor la redactarea disertaţiei.

Colectivul de profesori-conducători de doctorat din Școala noastră este format din specialişti de prestigiu, care oferă un gir intelectual de înaltă ţinută. Este vorba de specialişti în studii literare, studii culturale, antropologie culturală, traducerea textului literar. Acestora li se adaugă și ceilalți membri ai Școlii Doctorale, specialişti clasicişti, italienişti, slaviști, germaniști, sinologi, specialişti în studii de americanistică, studii britanice, studii francofone, etc. Școala Doctorală colaborează cu centrele de cercetare din facultate.

Noutăți

Anunț presusținere

A N U N Ţ În ziua de 16 februarie 2024, ora 16:00 în cadrul Școlii Doctorale, va avea loc susținerea publică a tezei de doctorat intitulată: „Întoarcerea la natură în proza chineză contemporană – o perspectivă ecocritică” de  către DRUGĂ (ENESCU) IOANA...

citește mai mult
Anunț susținere

A N U N Ţ În  ziua  de  22 ianuarie 2024, ora 18:30 în Sala de Consiliu a Facultății de Limbi și Literaturi Străine va  avea  loc  susţinerea  publică a tezei  de doctorat intitulată: „Imaginea lui Padmasambhava în Zangs gling ma” de  către MAIDANUC IULIAN-LUCIAN în...

citește mai mult
Anunț susținere

A N U N Ţ În  ziua  de  22 decembrie 2023, ora 9:30 în Sala de Consiliu a Facultății de Limbi și Literaturi Străine va  avea  loc  susţinerea  publică a tezei  de doctorat intitulată: „Contemporary Death-Acceptance Literature: Caitlin Doughty’s Creative Nonfiction”...

citește mai mult

© Copyright 2018 Universitatea din București | Șoseaua Panduri, nr. 90,Sector 5,                                                
București, ROMÂNIA

Versiunea veche a site-ului