Şcoala Doctorală de Studii Literare şi Culturale (SDSLC) îşi reuneşte preocupările de studiu şi cercetare sub această titulatură pentru a marca principalele domenii ale Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine, în cadrul căreia se predau cursuri despre limbile şi literaturile, precum şi identitatea culturală a unor comunităţi din diferite arii.

În mod firesc, şcoala noastră doctorală are în vedere, în mod special, doctoratele interdisciplinare. În alegerea temelor de cercetare doctoranzii se prezintă cu opţiuni de perspectivă variate, multe în suita studiilor culturale de care au beneficiat la nivel masteral.

Acest lucru face ca abordările interdisciplinare şi interculturale, cele de istoria ideilor şi de istorie intelectuală, precum și hermeneutica comparată sau studiul receptării, să aibă un avans incontestabil în cercetarea de-a lungul stagiului doctoral, de la anul pregătitor la redactarea disertaţiei.

Colectivul de profesori-conducători de doctorat din Școala noastră este format din specialişti de prestigiu, care oferă un gir intelectual de înaltă ţinută. Este vorba de specialişti în studii literare, studii culturale, antropologie culturală, traducerea textului literar. Acestora li se adaugă și ceilalți membri ai Școlii Doctorale, specialişti clasicişti, italienişti, slaviști, germaniști, sinologi, specialişti în studii de americanistică, studii britanice, studii francofone, etc. Școala Doctorală colaborează cu centrele de cercetare din facultate.

Noutăți

Anunț presuținere

A N U N Ţ În ziua de 15 iulie 2024, ora 18:00 în Facultatea de Limbi și Literaturi Străine , va avea loc pre-susținerea publică a tezei de doctorat intitulată: „GENDERING THE BOUNDARIES OF JEWISH-AMERICAN IDENTITY IN PHILIP ROTH’S FICTION” de  către HAȚEGAN (BÎRSAN)...

citește mai mult
Anunț susținere

A N U N Ţ În  ziua  de  30 aprilie 2024, ora 12:30 în Sala de Consiliu a Facultății de Limbi și Literaturi Străine va  avea  loc  susţinerea  publică a tezei  de doctorat intitulată: „The Image of Jerusalemin 16th century cartography and travel literature” de  către...

citește mai mult
Anunț susținere

A N U N Ţ În  ziua  de  29 martie 2024, ora 10:30 în Sala de Consiliu a Facultății de Limbi și Literaturi Străine va  avea  loc  susţinerea  publică a tezei  de doctorat intitulată: „Întoarcerea la natură în proza chineză contemporană – o perspectivă ecocritică” de ...

citește mai mult

© Copyright 2018 Universitatea din București | Șoseaua Panduri, nr. 90,Sector 5,                                                
București, ROMÂNIA

Versiunea veche a site-ului