ȘCOALA DE LIMBI ȘI IDENTITĂȚI CULTURALE

școala doctorală de Limbi și Identități Culturale din cadrul Facultății de Limbi și Literaturi Ștrăine oferă un program doctoral care-i privește pe studenții care au absolvit un program masteral la orice facultate de științe socio-umane din România, Uniunea Europeană, Elveția sau din orice altă regiune în care vor fi urmat acest program recunoscut instituțional.

Școala oferă un program de 3 ani, după cum urmează: Anul I: cursuri predate, preponderent, de conducători de doctorat, axate pe diacronie și tipologie, morfosintaxă și teorie și metodă în pragmatică și semantică (examen la sfârșitul primului semestru, raport de progres la sfârșitul celui de-al doilea, susținut în fața unei comisii formate din conducători de doctorat ai școlii doctorale și cu acordul prealabil al comisiei de îndrumare); anul al II-lea: cercetare individuală (2-3 rapoarte de cercetare și un raport de progres susținute în fața unei comisii formate din conducători de doctorat ai școlii doctorale și cu acordul prealabil al comisiei de îndrumare); anul al III-lea: cercetare individuală; elaborarea tezei de doctorat (în general, în limba internațională la care se referă tema acesteia) și prezentarea ei în fața comisiei de îndrumare.

Școala doctorală organizează sesiuni științifice ale doctoranzilor, lucrările prezentate fiind publicate în volume speciale.

Școala oferă un program de 3 ani, după cum urmează: Anul I: cursuri predate, preponderent, de conducători de doctorat, axate pe diacronie și tipologie, morfosintaxă și teorie și metodă în pragmatică și semantică (examen la sfârșitul primului semestru, raport de progres la sfârșitul celui de-al doilea, susținut în fața unei comisii formate din conducători de doctorat ai școlii doctorale și cu acordul prealabil al comisiei de îndrumare); anul al II-lea: cercetare individuală (2-3 rapoarte de cercetare și un raport de progres susținute în fața unei comisii formate din conducători de doctorat ai școlii doctorale și cu acordul prealabil al comisiei de îndrumare); anul al III-lea: cercetare individuală; elaborarea tezei de doctorat (în general, în limba internațională la care se referă tema acesteia) și prezentarea ei în fața comisiei de îndrumare.

 

Directorul școlii doctorale

Prof.dr habil. Ioana COSTA
E-mail: ioana.costa@lls.unibuc.ro

Conducători de Doctorat
Titulari

1.Prof. dr Andrei AVRAM – andrei.avram@lls.unibuc.ro
(i) fonologie; (ii) pidginuri şi creole; (iii) contacte lingvistice

2.Prof. dr Larisa AVRAM – larisa.avram@lls.unibuc.ro
(i) achiziţia limbii (în context monolingv şi bilingv); (ii) învăţarea unei limbi străine; (iii) sintaxă; (iv) timp, aspect, modalitate

3.Conf. dr habil. Sonia BERBINSKI – soniaberbinski@yahoo.com

(i) lingvistică franceză; (ii) lingvistică comparată (limbi romanice, în special franceză, română, spaniolă, italiană); (iii) semantică lexicală şi discursivă; (iii) analiza discursului; (iv) fonetică; (v) frazeologie franceză şi comparată; (vi) pragmatică; (vii) traductologie; (viii) limbaje de specialitate; (ix) didactica limbilor (franceză, română).

4.Prof. dr habil. Ioana COSTA – ioana.costa@lls.unibuc.ro
(i) filologie clasică; (ii) lingvistică comparată indo-europeană; (iii) biblistică; (iv) studii cantemiriene

5.Prof. dr habil. Gheorghe GRIGORE –  george.grigore@lls.unibuc.ro
(i) lingvistică generală; (ii) traductologie; (iii) didactica limbii arabe; (iv) dialectologie arabă (zona mesopotamiană); fonetică, morfologie, sintaxă (araba clasică)

6.Conf. dr habil. Mihaela Tănase-Dogaru – mihaela.dogaru@gmail.com

(i) sintaxa frazei; (ii) sintaxa grupului nominal și al determinantului; (iii) morfologie derivațională

7.Conf. dr habil. Alina-Mihaela TIGĂU – alina_mihaela_tigau@yahoo.com

(i) sintaxă; (ii) semantică formală

8.Conf. dr habil. Ruxandra VIŞAN – ruxandra.visan@lls.unibuc.ro

(i) istoria limbii engleze; (ii) lingvistica istorică; (iii) lexicografie; (iv) sociolingvistică; (v) teoria traducerii; (vi) analiza de discurs

9.Prof. dr ZSIGMOND Gyözö – gyozo.zsigmond@lls.unibuc.ro
(i) etnografie şi folclor maghiar; (ii) onomastică maghiară

Profesori emeriți

1.Prof. dr Florica BECHET – florica.bechet@lls.unibuc.ro
(i) filologie clasică; (ii) lingvistica comparată a limbilor clasice (latină și greacă veche) și contrastivă (latină / greacă veche și limbi romanice / neogreacă) – fonetică, morfologie, sintaxă, lexicologie; (iii) mitologie și folclor; (iv) biblistică; (v) literatură latină și elină

2.Prof. dr Alexandra CORNILESCU – alexandracornilescu@yahoo.com

(i) lingvistică; (ii) sintaxă; (iii) semantică formală

3.Prof. dr Anca COSĂCEANU – anca.cosaceanu@lls.unibuc.ro
(i) lingvistică franceză; (ii) lingvistică comparată franco-română; (iii) didactica limbii franceze; (iv) semantică cognitivă (aplicații la studiul metaforei conceptuale); (v) frazeologie franceză și franco-română

4.Prof. dr habil. Dan DOBRE – dan.dobre@lls.unibuc.ro
(i) semantică; (ii) pragmatică; (iii) texte de presă sau literare din perspectivă semantică sau pragmatică; (iv) traductologie

5.Prof. dr Daniela IONESCU – daniela.ionescu@lls.unibuc.ro
(i) studii comparate de traducere (traductologie comparata); (ii) pragmatică; (iii) teoria analizei de discurs; (iv) studii contrastive de sintaxă și semantică lexicală

6.Prof. dr Ioan LĂZĂRESCU – ioan.lazarescu@lls.unibuc.ro
(i) lingvistică contrastivă şi comparată; (ii) lingvistică variaţională; (iii) lexicologie şi lexicografie generală şi specială; (iv) morfologie şi sintaxă; (v) pragmatică; (vi) didactica limbilor străine

7.Prof. dr Coman LUPU – coman.lupu@lls.unibuc.ro
(i) variația lingvistică; (ii) gramatică (fonetică, morfosintaxă); (iii) lexicologie; (iv) terminologie; (v) traductologie

Colaboratori

1.Prof. dr Alexandra CUNIȚĂ – alexandra.cunita@lls.unibuc.ro
(i) sintaxa şi lexicologia limbii franceze; (ii) analiza discursului; (iii) analiza contrastivă; (iv) teoria traducerii (traductologia); (v) didactica limbilor străine

2.Prof. dr Sanda RÎPEANU – ripeanus@gmail.com
(i) lingvistică romanică; (ii) lingvistică cognitivă; (iii) semantică lexicală; (iv) lingvistică contrastivă; (v) semantică cognitivă; (vi) lexicologie; (vii) metaforologie

 

 

Date de contact ale școlii doctorale:

Secretariat
Telefon: 021 311 68 37
Email: cristina.grigoras@lls.unibuc.ro
Website: sdlic.lls.unibuc.ro

Adresă
Facultatea de Limbi și Literaturi Străine,
Str. Edgar Quinet, nr.  5-7, etajul II, sector 1,  010017, Bucureşti, România

Noutăți

© Copyright 2018 Universitatea din București | Șoseaua Panduri, nr. 90,Sector 5,                                                
București, ROMÂNIA

Versiunea veche a site-ului