ȘCOALA DE LIMBI ȘI IDENTITĂȚI CULTURALE

școala doctorală de Limbi și Identități Culturale din cadrul Facultății de Limbi și Literaturi Ștrăine oferă un program doctoral care-i privește pe studenții care au absolvit un program masteral la orice facultate de științe socio-umane din România, Uniunea Europeană, Elveția sau din orice altă regiune în care vor fi urmat acest program recunoscut instituțional.

Școala oferă un program de 3 ani, după cum urmează: Anul I: cursuri predate, preponderent, de conducători de doctorat, axate pe diacronie și tipologie, morfosintaxă și teorie și metodă în pragmatică și semantică (examen la sfârșitul primului semestru, raport de progres la sfârșitul celui de-al doilea, susținut în fața unei comisii formate din conducători de doctorat ai școlii doctorale și cu acordul prealabil al comisiei de îndrumare); anul al II-lea: cercetare individuală (2-3 rapoarte de cercetare și un raport de progres susținute în fața unei comisii formate din conducători de doctorat ai școlii doctorale și cu acordul prealabil al comisiei de îndrumare); anul al III-lea: cercetare individuală; elaborarea tezei de doctorat (în general, în limba internațională la care se referă tema acesteia) și prezentarea ei în fața comisiei de îndrumare.

Școala doctorală organizează sesiuni științifice ale doctoranzilor, lucrările prezentate fiind publicate în volume speciale.

Școala oferă un program de 3 ani, după cum urmează: Anul I: cursuri predate, preponderent, de conducători de doctorat, axate pe diacronie și tipologie, morfosintaxă și teorie și metodă în pragmatică și semantică (examen la sfârșitul primului semestru, raport de progres la sfârșitul celui de-al doilea, susținut în fața unei comisii formate din conducători de doctorat ai școlii doctorale și cu acordul prealabil al comisiei de îndrumare); anul al II-lea: cercetare individuală (2-3 rapoarte de cercetare și un raport de progres susținute în fața unei comisii formate din conducători de doctorat ai școlii doctorale și cu acordul prealabil al comisiei de îndrumare); anul al III-lea: cercetare individuală; elaborarea tezei de doctorat (în general, în limba internațională la care se referă tema acesteia) și prezentarea ei în fața comisiei de îndrumare.

Directorul școlii doctorale

Prof.dr habil. Ioana COSTA
E-mail: ioana.costa@lls.unibuc.ro

Conducători de Doctorat
 • Prof. univ. dr. Andrei AVRAM
 • Prof. univ. dr. Larisa AVRAM
 • Prof. univ. dr. Florica BECHET
 • Prof. univ. dr. Alexandra CORNILESCU
 • Prof. univ. dr.Anca COSĂCEANU
 • Prof. univ. dr. habil. Ioana COSTA
 • Prof. univ. dr. Alexandra CUNIȚĂ
 • Prof. univ. dr. Dan DOBRE
 • Prof. univ. dr. Zsigmond GYŐZŐ
 • Prof. univ. habil. Gheorghe GRIGORE
 • Prof. univ. dr. Daniela Corina IONESCU
 • Prof. univ. dr. Ioan LĂZĂRESCU
 • Prof. univ. dr. Coman LUPU
 • Prof. univ. dr.  Sanda RÎPEANU
Date de contact ale școlii doctorale:

Secretariat
Telefon: 021 311 68 37
Email: luciana.agopsa@lls.unibuc.ro
Website: sdlic.lls.unibuc.ro

Adresă
Facultatea de Limbi și Literaturi Străine,
Str. Edgar Quinet, nr.  5-7, etajul II, sector 1,  010017, Bucureşti, România

Noutăți

© Copyright 2018 Universitatea din București | Bd. M. Kogălniceanu 36-46, Sector 5,                                                
București, ROMÂNIA

Versiunea veche a site-ului