ȘCOALA INTERDISCIPLINARĂ DE STUDII DOCTORALE A UNIVERSITĂȚII DIN BUCUREȘTI

Școala Interdisciplinară de Studii Doctorale a Universităţii din Bucureşti (ISDS-UB) susține învățarea prin cercetare, prin organizarea de programe interdisciplinare de pregătire bazate pe studii universitare avansate şi de cercetarea științifică.

Misiunea Școlii doctorale este de a stimula și promova cercetarea interdisciplinară de excelență și internaționalizarea la nivelul studiilor universitare de doctorat desfășurate în Universitatea din București.

Limbile de desfășurare a studiilor universitare de doctorat sunt engleza și alte limbi de circulație internațională.

Ȋn cadrul ISDS-UB activează 31 conducători de doctorat, recunoscuţi pe plan intern şi internaţional, provenind din 18 Facultăţi ale UB. Pe parcursul stagului de studiu şi cercetare, doctoranzii din cadrul Şcolii Doctorale beneficiază de:

 • coordonare realizată de o comisie din care fac parte conducători de doctorat din cel puţin două domenii distincte;
 • desfăşurarea activităţiilor ȋntr-un mediu academic eterogen, interdisciplinar;
 • sprijin pentru interacţiuni şi colaborări cu colegi din România şi din străinătate;
 • sprijin pentru accesarea de resurse financiare pentru stagii de cercetare desfăşurate pe parcursul programului de doctorat si pentru proiecte de cercetare ulterioare acestuia.

Ȋn consecinţă, doctoranzii au posibilitatea să-şi dezvolte o viziune extinsă asupra problemelor de cercetare ştiinţifică actuale şi să acumuleze o experienţă de cercetare bogată incluzând abordări, metode şi modele specifice mai multor discipline.

Directorul școlii doctorale

Prof.dr. Mihai DIMA
E-mail: mihai.dima@unibuc.ro

Conducători de Doctorat

Conducătorii de doctorat din cadrul ISDS-UB (şi domeniul de cercetare asociat)

 • Prof. Dr. Michael FIEGER                        – TEOLOGIE
 • Prof. Dr. Daniela FRUMUŞANI              – STIINŢELE COMUNICĂRII
 • Prof. Dr. Dragoș ILIESCU                        – PSIHOLOGIE
 • Prof. Dr. Romiță IUCU                             – ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI
 • Prof. Dr. Ruxandra IVAN                         – ȘTIINȚE POLITICE
 • Conf. Dr. Adrian LEMENI                       – TEOLOGIE
 • Prof. Dr. Laurențiu LEUȘTEAN             – MATEMATICĂ
 • Prof. Dr. Ileana MIHĂILĂ                       – FILOLOGIE
 • Prof. Dr. Dan MIHĂILESCU                   – BIOLOGIE
 • Prof. Dr. Victor MITRANA                      – INFORMATICĂ
 • Prof. Dr. Victor MOCANU                       – GEOLOGIE
 • Prof. Dr. Bogdan MURGESCU               – ISTORIE
 • Prof. Dr. Liviu PAPADIMA                     – FILOLOGIE
 • Conf. Dr. Daniel PEPTENATU               – GEOGRAFIE
 • Prof. Dr. Marian PREDA                         – SOCIOLOGIE
 • Prof. Dr. Cosima RUGHINIȘ                  – SOCIOLOGIE
 • Prof. Dr. Elena – Simina TĂNĂSESCU – DREPT
 • CS I Dr. Cristian TEODORESCU           – FIZICĂ
 • Prof. Dr. Rodica ZAFIU                            – FILOLOGIE
Date de contact ale școlii doctorale:

Secretariat
Telefon: 021
Email: isds@unibuc.ro
Website: https://isds.unibuc.ro

Adresă
Facultatea de Drept,
Bd. Mihail Kogălniceanu nr.36-46, Camera 107, Sector 5, Bucuresti, România

Noutăți

COMPETENȚE TRANSVERSALE LA ISDS – UB

Modern methods in molecular sciences (5 credite ECTS) – prof.dr. Alexandru Babeș Număr ore de curs: 10 Cursul se va desfășura la Facultatea de Biologie, Sala de Master Neurologie, în zilele de duminică- începând cu 3 martie 2019, orele 11,00-13,00. Aplications of...

citește mai mult

© Copyright 2018 Universitatea din București | Bd. M. Kogălniceanu 36-46, Sector 5,                                                
București, ROMÂNIA

Versiunea veche a site-ului