ȘCOALA INTERDISCIPLINARĂ DE STUDII DOCTORALE A UNIVERSITĂȚII DIN BUCUREȘTI

Școala Interdisciplinară de Studii Doctorale a Universităţii din Bucureşti (ISDS-UB) susține învățarea prin cercetare, prin organizarea de programe interdisciplinare de pregătire bazate pe studii universitare avansate şi de cercetarea științifică.

Misiunea Școlii doctorale este de a stimula și promova cercetarea interdisciplinară de excelență și internaționalizarea la nivelul studiilor universitare de doctorat desfășurate în Universitatea din București.

Limbile de desfășurare a studiilor universitare de doctorat sunt engleza și alte limbi de circulație internațională.

Ȋn cadrul ISDS-UB activează 42 conducători de doctorat, recunoscuţi pe plan intern şi internaţional, provenind din 18 Facultăţi ale UB. Pe parcursul stagului de studiu şi cercetare, doctoranzii din cadrul Şcolii Doctorale beneficiază de:

  • coordonare realizată de o comisie din care fac parte conducători de doctorat din cel puţin două domenii distincte;
  • desfăşurarea activităţiilor ȋntr-un mediu academic eterogen, interdisciplinar;
  • sprijin pentru interacţiuni şi colaborări cu colegi din România şi din străinătate;
  • sprijin pentru accesarea de resurse financiare pentru stagii de cercetare desfăşurate pe parcursul programului de doctorat si pentru proiecte de cercetare ulterioare acestuia.

Ȋn consecinţă, doctoranzii au posibilitatea să-şi dezvolte o viziune extinsă asupra problemelor de cercetare ştiinţifică actuale şi să acumuleze o experienţă de cercetare bogată incluzând abordări, metode şi modele specifice mai multor discipline.

Directorul școlii doctorale

Prof.dr. Mihai DIMA
E-mail: mihai.dima@unibuc.ro

Conducători de Doctorat

Conducătorii de doctorat din cadrul ISDS-UB (şi domeniul de cercetare asociat)

MATEMATICA

Liviu MARIN- liviu.marin@fmi.unibuc.ro

INFORMATICA

Liviu P. DINU-  liviu.p.dinu@unibuc.ro

Victor MITRANA- mitrana@fmi.unibuc.ro

FIZICA

Virgil BĂRAN- virbaran@yahoo.com

Adrian CRIŞAN- acrisan652@gmail.com

Mihai DIMA- mihai.dima@unibuc.ro

Daniela DRAGOMAN-  daniela@solid.fizica.unibuc.rom

Cristian TEODORESCU- teodorescu@ifim.ro

CHIMIE

Marius ANDRUH- marius.andruh@dnt.ro

Paul VASOS- Paul.Vasos@eli-np.ro

BIOLOGIE

Alexandru BABEŞ- alex@biologie.kappa.ro

Dan MIHĂILESCU- d.f.mihailescu@gmail.com

Ileana FĂRCĂŞANU- ileana.farcasanu@chimie.unibuc.ro

GEOLOGIE

Victor MOCANU- vi_mo@yahoo.com

GEOGRAFIE

Daniel PEPTĂNATU- daniel.peptenatu@geo.unibuc.ro

DREPT

Bogdan AURESCU- bogdan.aurescu@drept.unibuc.ro

Adriana ALMĂȘAN- adriana.almasan@drept.unibuc.ro

Elena Simina TĂNĂSESCU- simina-elena.tanasescu@drept.unibuc.ro

JURNALISM SI STIINTELE COMUNICARII

Mihai COMAN- mcoman53@gmail.com

Daniela FRUMUŞANI-  danifrumusani@yahoo.com

SOCIOLOGIE

Laura GRÜNBERG-  laura.grunberg@sas.unibuc.ro

Gabriel HȂNCEAN- gabriel.hancean@sas.unibuc.ro

Marian PREDA – marian.preda@sas.unibuc.ro

Cosima RUGHINIŞ- cosima.rughinis@sas.unibuc.ro

STIINTE POLITICE

Dragoş ALIGICĂ- paligica@yahoo.com

Radu CARP-  radu.carp@fspub.unibuc.ro

Ruxandra IVAN-   ruxandra.ivan@fspub.unibuc.ro

PSIHOLOGIE

Ioana PODINĂ-  ioana.podina@fpse.unibuc.ro

Dragoş ILIESCU dragos.iliescu@fpse.unibuc.ro

STIINTELE EDUCATIEI

Romiţă IUCU- romita.iucu@unibuc.ro

FILOLOGIE

Emil IONESCU- emil.ionescu@litere.unibuc.ro

Liviu PAPADIMA- lpapadima@yahoo.com

Rodica ZAFIU- rodica.zafiu@litere.unibuc.ro

Ileana MIHĂILĂ-  ileanamihaila59@gmail.com

FILOSOFIE

Mircea DUMITRU- mircea.dumitru@unibuc.ro

ISTORIE

Bogdan MURGESCU-  bogdan.murgescu@istorie.unibuc.ro

STUDII CULTURALE

Caius DOBRESCU- caius.dobrescu@gmail.com

Ionuț-Alexandru TUDORIE- IATudorie@svots.edu

TEOLOGIE (CATOLICA)

Michael FIEGER- m.fieger@bluewin.ch

TEOLOGIE (ORTODOXA)

Adrian LEMENI- adrian.lemeni@gmail.com

TEOLOGIE (BAPTISTA)

Otniel BUNACIU- otniel.bunaciu@g.unibuc.ro

 

 

 

 

 

 

 

 

Date de contact ale școlii doctorale:

Secretariat

Email: isds@unibuc.ro
Website: https://isds.unibuc.ro

Adresă
Facultatea de Drept,
Bd. Mihail Kogălniceanu nr.36-46, Camera 107, Sector 5, Bucuresti, România

Noutăți

© Copyright 2018 Universitatea din București | Șoseaua Panduri, nr. 90,Sector 5,                                                
București, ROMÂNIA

Versiunea veche a site-ului