ȘCOALA DOCTORALĂ DE PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI

Școala Doctorală de Psihologie și Științele Educației din cadrul Universității din București este dedicată pregătirii de cercetători, precum și dezvoltării cercetării avansate în cele două domenii de specializare: Psihologie și Științele Educației (Pedagogie).

Aceste două ramuri științifice, deși sunt strâns legate și având o colaborare intensivă în cadrul școlii doctorale, au ramuri de formare doctorală relativ separată: fiecare ramură este reprezentată de conducătorii săi doctorali, abilitați doar în acea știință, evaluarea pentru admitere se face în comisii separate, iar cursurile doctorale sunt separate.

Școala doctorală formează un număr aproximativ de 15-20 de studenți pe an, pentru fiecare dintre cele două ramuri (numerele variază de la an la an).

Școala doctorală este principalul centru de cercetare științifică al Facultății. Înțelegem cercetarea științifică avansată prin intermediul a doi indicatori. Primul indicator este acela care definește cercetarea avansată drept cercetare cu impact internațional, publicată în reviste științifice din fluxul principal internațional. Un al doilea indicator, important dar secundar și ulterior primului, este reflectarea cercetării în practică, prin intermediul unor politici publice, ghiduri de bună practică sau produse cu valoare socială sau comercială.

Misiunea Școlii

Misiunea școlii doctorale este aceea de a forma cercetători redutabili în cele două ramuri științifice pe care le include, precum și de a contribui, prin intermediul coordonatorilor afiliați și a studenților doctoranzi, la cercetarea științifică avansată în cadrul Facultății de Psihologie și Științele Educației.

Directorul Școlii Doctorale în Psihologie și Științe ale Educației este Prof. Univ. Dr. Dragoș Iliescu.

Dragoș Iliescu este profesor universitar în cadrul Facultății de Psihologie și Științele Educației din cadrul Universității din București, unde conduce și școala doctorală.

Pe lângă cariera sa academică, a fost activ în consultanță de-a lungul ultimilor 20 de ani, fiind implicat sau conducând un număr semnificativ de proiecte importante legate de testarea și evaluarea psihologică și educațională, în contexte comerciale sau guvernamentale, în Europa de Est, Asia, Africa și America de Sud.

Interesele sale de cercetare se grupează în jurul a două mari domenii: psihologia aplicată în context ocupațional și în probleme de capital uman și testarea și evaluarea psihologică și educațională (cu o componentă interculturală puternică).

Dragoș Iliescu a servit în diverse capacități oficiale pentru un număr de asociații profesionale naționale și internaționale; este fostul Președinte (Past-President) al International Test Commission (ITC). Este Editor Asociat al European Journal of Psychological Assessment și este autor a peste 100 de articole științifice, capitole de carte și cărți, printre altele fiind coordonator, împreună cu alți prestigioși colegi, al volumului premiat internațional ”International Handbook of Testing and Assessment”, publicat în 2016 la Oxford University Press, și autorul monografiei ”Adapting Tests in Linguistic and Cultural Situations”, publicat în 2018 la Cambridge University Press.

Un CV detaliat poate fi downloadat de aici.

Consiliul Școlii Doctorale de Psihologie și Științele Educației este format din cinci membri.

Componența consiliului are în vedere: doi profesori ai Facultății de Psihologie și Științele Educației din cadrul Universității din București (unul responsabil pentru ramura Psihologie și unul pentru ramura Științele Educației), doi profesori din afara facultății menționate (unul responsabil pentru ramura Psihologie și unul pentru ramura Științele Educației), și un student al școlii doctorale.


Membrii Consiliului Școlii Doctorale

Prof. Univ. Dr.
DRAGOȘ ILIESCU
Universitatea din București

Prof. Univ. Dr.
ANCA NEDELCU
Universitatea din București

Prof. Univ. Dr.
MARIELA PAVALACHE
Universitatea „Transilvania” din Brașov

Prof. Univ. Dr.
NICOLETA LIȚOIU
Universitatea Politehnica din București

Student Doctorand
ALEXANDRU CARȚIȘ
Universitatea din București

Prof. Univ. Dr.
EUGEN AVRAM
Psihologie

Prof. Univ. Dr.
LUCIAN CIOLAN
Științele Educației

Prof. Univ. Dr.
ROMEO CREȚU
Psihologie

Prof. Univ. Dr.
DANIELA DUMITRU
Științele Educației

Conf. Univ. Dr.
CEZAR GIOSAN
Psihologie

Conf. Univ. Dr.
FLORINDA GOLU
Psihologie

Prof. Univ. Dr.
DRAGOȘ ILIESCU
Psihologie

Conf. Univ. Dr.
ANDREI ION
Psihologie

Prof. Univ. Dr.
ROMIȚĂ IUCU
Științele Educației

Prof. Univ. Dr.
MARIN MANOLESCU
Științele Educației

Prof. Univ. Dr.
IOAN NEACȘU
Științele Educației

Prof. Univ. Dr.
CĂTĂLIN NEDELCEA
Psihologie

Prof. Univ. Dr.
ANCA NEDELCU
Științele Educației

Prof. Univ. Dr.
ION NEGREȚ
Științele Educației

Prof. Univ. Dr.
OVIDIU PÂNIȘOARĂ
Științele Educației

Prof. Univ. Dr.
GEORGETA PÂNIȘOARĂ
Științele Educației

Conf. Univ. Dr.
IOANA PODINA
Psihologie

Prof. Univ. Dr.
DORU POPOVICI
Științele Educației

Prof. Univ. Dr.
MIHAELA ROCO
Psihologie

Conf. Univ. Dr.
VIOLETA ROTĂRESCU
Psihologie

Prof. Univ. Dr.
ELENA STĂNCULESCU
Psihologie

Prof. Univ. Dr.
GHEORGHE TOMȘA
Științele Educației

Prof. Univ. Dr.
CĂTĂLINA
ULRICH-HYGUM

Științele Educației

Conf. Univ. Dr.
ROXANA UREA
Științele Educației

Prof. Univ. Dr.
EMILIAN FLORIN VERZA
Științele Educației

Prof. Univ. Dr.
ECATERINA VRĂSMAȘ
Științele Educației