Studii universitare de doctorat

În prezent, Universitatea din București oferă programe de studii într-o varietate largă de domenii, de la științe umaniste și științe sociale până la științe naturale și matematică, pentru toate ciclurile și formele de formare universitară organizate, precum și numeroase alte programe postuniversitare superioare, programe de reconversie profesională și perfecționare. Toate programele sunt acreditate și autorizate.

Programele de doctorat includ un program de formare bazat pe cursuri avansate și un program de cercetare. În mod normal, ele au o durată de 3 ani (180 ECTS), însă reglementările naționale și instituționale existente permit extinderi în situații bine motivate.

Teze de doctorat

Calendarul susținerilor

Rezumate teze de doctorat

Ordine de confirmare

Teze de abilitare

Calendarul susținerilor

DOSARE ABILITARE

Actualitate

Susținere teză de doctorat/ 24 noiembrie – POPA Lavinia Aniela – Sociologia copilăriei: context teoretic și noi realități din românia. Forme de manifestare a participării sociale a copiilor în mediul școlar

În ziua de 24 noiembrie 2020, ora 11:00 la Sala Senatului, Rectorat, va avea loc susţinerea publică, on-line, a tezei de doctorat intitulată:   SOCIOLOGIA COPILĂRIEI CONTEXT TEORETIC ȘI NOI REALITĂȚI DIN ROMÂNIA. FORME DE MANIFESTARE A PARTICIPĂRII SOCIALE A COPIILOR...

citește mai mult

Susținere teză de doctorat/ 25 noiembrie – HOARĂ Alina Simona – Educația incluzivă. Importanța serviciilor suport oferite de CSEI-uri școlilor de masă în contextul educației incluzive

În ziua de 25 noiembrie 2020, ora 12:00 la Sala de Consiliu a Facultăţii de Sociologie și Asistență Socială va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulată:   EDUCAȚIA INCLUZIVĂ. IMPORTANȚA SERVICIILOR SUPORT OFERITE DE CSEI-URI ȘCOLILOR DE MASĂ ÎN...

citește mai mult

© Copyright 2018 Universitatea din București | Bd. M. Kogălniceanu 36-46, Sector 5,                                                
București, ROMÂNIA

Versiunea veche a site-ului