ȘCOALA DE STUDII LITERARE ȘI CULTURALE

Art. 18 (d) din Regulament: Formatul tip al tezei, inclusiv limba în care este redactată, va fi stabilit de fiecare conducător de doctorat în parte.

Ordinul Ministerului Educației Naționale privind Standardele naţionale minimale pentru acordarea titlului de doctor, OMEN nr.5110/2018, poate fi consultat AICI.

Criteriile minimale pentru tezele de doctorat în domeniul Filologie pot fi consultate AICI

NOUTĂȚI