ȘCOALA DE STUDII LITERARE ȘI CULTURALE

 

Planul de învățământ 2022-2025 poate fi consultat AICI

 

 

Plan de învățământ

2020-2023

 

Denumire  Discipline & Activități Semestrul I Semestrul II* Finalizare ECTS
Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate Ore

curs

Ore

seminar

Ore

curs

Ore

seminar

Istoria instituţiilor literare şi culturale

 

12 Examen 5
Strategii ale cercetării doctorale

 

12 Verificare 4
Aspecte ale relaţiei dintre studiile literare şi studiile culturale: Construcţii identitare, politici  ale alterităţii şi fluxurile globalizării

 

12 Examen 5
Istorie intelectuală

 

12 Examen 5
Teorii ale traducerii şi adaptării interculturale şi transmedia

 

12 Verificare 4
Identitate culturală şi imagologie

 

12 Verificare 4
Etică și integritate academică 14 V 3
Total ore și ECTS 50 36 30

 

Programul de cercetare științifică Sem. II Sem. III Sem. IV Sem. V Sem. VI Finalizare ECTS
proiectul final de teză DA 30
raport de progresie anual DA DA DA 10×3=30
rapoarte stiintifice DA DA DA 30×3=90
Total ECTS 150
Total general ECTS 180

 

Mențiuni (dacă este cazul)

– Este obligatorie frecventarea de cursuri de pregătire doctorală totalizând 30 de credite ECTS. Dintre cursurile oferite de SDSLC, doctoranzii pot alege 3-7 cursuri pe care să le urmeze in cadrul SD de Studii Literare și Culturale, putand opta pentru 1-3 cursuri la alte SD din Universitatea din București, in care caz trebuie să obțină dovada de absolvire a lor și numărul de credite alocat de la respectiva SD. Sunt acceptate și alte forme de pregătire doctorale similare, dar numai cu instituții  agreate prin contract in acest sens de Universitatea București. Este obligatorie urmarea și absolvirea cursul de Etică și integritate academică în cadrul Universității din București.

 

Aprobat în ședința Consiliului SDSLC din 11 iunie 2020

Director școală doctorală,

 

Prof. dr. habil. Ileana Mihăilă

Plan de învățământ

2019-2022

 

Denumire  Discipline & Activități Semestrul I Semestrul II* Finalizare ECTS
Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate Ore

curs

Ore

seminar

Ore

curs

Ore

seminar

Istoria instituţiilor literare şi culturale 12 Examen 5
Strategii ale cercetării doctorale 12 Verificare 4
Aspecte ale relaţiei dintre studiile literare şi studiile culturale: Construcţii identitare, politici  ale alterităţii şi fluxurile globalizării

 

12 Examen 5
Istorie intelectuală

 

12 Examen 5
Teorii ale traducerii şi adaptării interculturale şi transmedia

 

12 Verificare 4
Identitate culturală şi imagologie

 

12 Verificare 4
Etică și integritate academică 14 V 3
Total ore și ECTS 50 36 30

 

Programul de cercetare științifică Sem. II Sem. III Sem. IV Sem. V Sem. VI Finalizare ECTS
proiectul final de teză DA 30
raport de progresie anual DA DA DA 10×3=30
rapoarte stiintifice DA DA DA 30×3=90
Total ECTS 150
Total general ECTS 180

 

Mențiuni (dacă este cazul)

– Este obligatorie frecventarea de cursuri de pregătire doctorală totalizând 30 de credite ECTS. Dintre cursurile oferite de SDSLC, doctoranzii pot alege 3-7 cursuri pe care să le urmeze in cadrul SD de Studii Literare și Culturale, putand opta pentru 1-3 cursuri la alte SD din Universitatea din București, in care caz trebuie să obțină dovada de absolvire a lor și numărul de credite alocat de la respectiva SD. Sunt acceptate și alte forme de pregdtire doctorale similare, dar numai cu institulii similare agreate prin contract in acest sens de Universitatea București (exemplu: EDSS). Este obligatorie urmarea și absolvirea cursul de Etică și integritate academică în cadrul Universității din București.

 

Decan,

Prof. dr. habil. Liviu Franga

 

Director școală doctorală,

Prof. dr. habil. Ileana Mihăilă