ŞCOALA DOCTORALĂ DE STUDII LITERARE ŞI CULTURALE

Admitere 2021

Pentru sesiunea septembrie 2021, la Școala Doctorală de Studii Literare și Culturale a fost propus următorul calendar:

1 – 13 septembrie, de luni până vineri, orele 9-14:  Inscrierea candidaților, secretariat FLLS, sediul FLLS din str. Edgar Quinet, nr. 5-7, et. 2, dna Luciana Agopșa. Pentru informații suplimentare, luciana.agopsa@lls.unibuc.ro

Condițiile generale de admitere și actele necesare se găsesc în METODOLOGIA ORGANIZĂRII ŞI DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT 2021 – 2022, disponibilă la adresa https://doctorat.unibuc.ro/admitere/

 

Miercuri,15.09.2021, începând de la ora 9: proba orală, Departamentul de Limba și Literatura Franceză, sediul FLLS din str. Edgar Quinet, nr. 5-7, et. 2

Comisie: prof.dr. emerit Rodica Mihaila; prof dr. habil.Liviu Franga; prof.dr. habil Lidia Cotea; prof.dr. habil. Tudor Dinu, președinte de comisie: prof.dr. habil Ileana Mihăilă

 

Joi, 16.09.2021 începând de la ora 9: proba scrisă, Departamentul de Limba și Literatura Franceză, sediul FLLS din str. Edgar Quinet, nr. 5-7, et. 2

Comisie: prof.dr.emerit Mădălina Nicolaescu, prof.dr.habil.Vlad Alexandrescu; președinte de comisie, prof.dr.habil. Ileana Mihăilă

 

Rezultatele parțiale și generale se pun la avizier și pe site-ul SDSLC https://doctorat.unibuc.ro/literare-culturale/admitere/  miercuri 15.09, seara, pentru proba orală, repectiv joi 16.09, seara, pentru proba scrisă.

 

Vineri, 17.09.2021, 8-12: depunere contestaţii la proba scrisă, secretariat FLLS, dna Luciana Agopșa. Între 12 și 20, depuneri contestații pe mail, la adresa luciana.agopsa@lls.unibuc.ro

 

Luni, 20.09.2021: ora 12: rezolvare contestații proba scrisă și afișarea rezultatelor provizorii

Comisie Contestații: prof.dr. emerit Monica Bottez, prof.dr. emerit Smaranda Elian

 

Rezultatele finale se vor comunica după ședinta CSUD in care se vor valida rezultatele.

Data limită de afișare a rezultatelor:  23 septembrie 2021

 

Taxe:

Inscriere: 500 RON

Studii cu taxă: 7.000 RON anual (pentru cetățeni români sau cetățeni UE) ;  3.500 euro pentru cetățeni NON-UE

  • Număr de locuri: buget cu bursă : 10 locuri
  • buget fără bursă : 10 locuri (dintre care unul pentru un candidat de etnie romă – sub rezerva obținerii notelor minime de admitere – minimum 7 la fiecare dintre probe)
  • cu taxă : 20 locuri

NB : Cetățenii români care au mai beneficiat o dată de o admitere pe loc fără taxă NU mai pot candida pe locurile de la buget.

Cetățenii UE sunt eligibili pentru locurile de la buget.

Metodologie, domenii de cercetare şi calendar admitere 2021

 

Istoric admitere

Admitere 2020