ŞCOALA DOCTORALĂ DE STUDII LITERARE ŞI CULTURALE

LISTA CANDIDAŢILOR admişi în urma colocviului din 9, 10 septembrie 2020

Cu frecvență, buget cu bursă 

Nr.

Crt.

Numele şi prenumele Media Conducător

ştiinţific

1. Hangu E. Giorgiana-Daniela 9,60 prof. dr. habil. Ileana Mihăilă
2. Alexandrescu L. Beatrice-Maria 9,42 Prof. dr. Florentina Vișan
3. Frunză A. Cristina-Delia 9,35 Prof. dr. Rodica Mihăilă
4. Florea Ș. Ștefania- Silviana 9,28 Prof. dr. Mădălina Nicolaescu
5. Neagu A. Vlad-Eugen 9,19 Prof. dr. Mădălina Nicolaescu
6. Plăeșu C. Dariana-Andreea 9,18 Prof. dr. Antoaneta Olteanu
7. Mirea C. Cosmin-Alexandru 9,08 Prof. dr. Antoaneta Olteanu
8. Vendetti A. Flavia-Elena-Silvana 9,08 Prof. dr. habil. Liviu Franga
9. Tănase I. Daniela 9,05 Prof. dr. habil. Lidia Cotea
10. Botîlcă M. Cristina-Mihaela 9,04 Prof. dr. Lidia Vianu

 

 LISTA CANDIDAŢILORadmişi în urma colocviului din 9, 10  septembrie 2019

 Cu frecvență/cu frecvență redusă, buget fără bursă

Nr.

Crt.

Numele şi prenumele Media Conducător

ştiinţific

 
1. Krasteva P. Maria Petkova (Nerandzidis) 9,04 Prof. dr. habil. Ileana Mihăilă Bulgaria
2. Ionescu I. Andreea 8,65 Prof. dr. Antoaneta Olteanu
3. Ion G. Denisa 8,55 prof. dr. Rodica Mihăilă
4. Degeratu D. Ștefania-Elena 8,50 Prof. dr. Rodica Mihăilă
5. Nestor M. Mihaela-Ileana 8,47 Prof. dr. Monica Bottez
6. Radu P. Roxana 8,40 Prof. dr. Mădălina Nicolaescu
7. Nicolae I. Silvia 8,13 Prof. dr. Monica Bottez
8. Cobuleanu S. Sorina-Elena 8,08 Prof. dr. habil. Mianda Cioba
9. Roman I. Bianca-Maria 8,05 prof. dr. habil. Madeea Axinciuc
10. Grecu I. Daniela (Ghițulescu) 7,42 Prof. dr. Monica Bottez

 LISTA CANDIDAŢILOR admiși în urma colocviului din 9, 10  septembrie 2020

Cu frecvență/cu frecvență redusă, buget fără bursă

Nr.

Crt.

Numele şi prenumele Media Conducător

ştiinţific

1. Onofrei Ș. Corina 7,16 Prof. dr. Lidia Vianu

 

LISTA CANDIDAŢILOR respinși în urma colocviului din 9, 10  septembrie 2020

Nr.

Crt.

Numele şi prenumele Media Conducător

ştiinţific

 
1. Khazail Rasha Hassooni Abdullah

 

5,68

 

prof. dr. Mădălina Nicolaescu

 

Non-UE

 

Rezultate contestaţii

Degeratu Ştefania Elena – Proba orală:9,57 ;Proba scrisă:7,25 ; Media:8,50.

Radu P. Roxana – Proba orală:9,56 ;Proba scrisă:7,25 ; Media 8,40

 

Rezultate finale

r. crt. Nume și prenume Oral Scris Media
1 Alexandrescu L. Beatrice-Maria 9 9,85 9,42
2 Botîlcă M. Cristina-Mihaela 8,33 9,75 9,04
3 Cobuleanu S. Sorina-Elena 8,83 7,33 8,08
4 Degeratu D. Ștefania-Elena 9,75 7,33 8,54
5 Florea Ș. Ștefania- Silviana 9,63 8,94 9,28
6 Frunză A. Cristina-Delia 9,78 8,93 9,35
7 Grecu I. Daniela (Ghițulescu) 7,06 7,78 7,42
8 Hangu E. Giorgiana-Daniela 9,66 9,55 9,60
9 Ion G. Denisa 9,45 7,66 8,55
10 Ionescu I. Andreea 9,12 8,18 8,65
11 Krasteva P. Maria Petkova (Nerandzidis) 9,58 8,50 9,04
12 Mirea C. Cosmin-Alexandru 9,83 8,33 9,08
13 Neagu A. Vlad-Eugen 9,06 9,33 9,19
14 Nestor M. Mihaela-Ileana 9,78 7,16 8,47
15 Nicolae I. Silvia 8,10 8,16 8,13
16 Onofrei Ș. Corina 7,33 7 7,16
17 Plăeșu C. Dariana-Andreea 9,78 8,58 9,18
18 Roman I. Bianca-Maria 8,66 7,44 8,05
19 Tănase I. Daniela 9,86 8,25 9,05
20 Vendetti A. Flavia-Elena-Silvana 9,26 8,91 9,08
21  Radu  R. Roxana 9,56 8,33 8,94
22 Khazail Rasha Hassooni Abdullah (cu taxa) 7,36 4 5,68 (rejected)

Rezultate proba orală

Nr. crt. Nume și prenume Rezultat
1 Alexandrescu L. Beatrice-Maria 9
2 Botîlcă M. Cristina-Mihaela 8,33
3 Cobuleanu S. Sorina-Elena 8,83
4 Degeratu D. Ștefania-Elena 9,75
5 Florea Ș. Ștefania- Silviana 9,63
6 Frunză A. Cristina-Delia 9,78
7 Grecu I. Daniela (Ghițulescu) 7,06
8 Hangu E. Giorgiana-Daniela 9,66
9 Ion G. Denisa 9,45
10 Ionescu I. Andreea 9,12
11 Krasteva P. Maria Petkova (Nerandzidis) 9,58
12 Mirea C. Cosmin-Alexandru 9,83
13 Neagu A. Vlad-Eugen 9,06
14 Nestor M. Mihaela-Ileana 9,78
15 Nicolae I. Silvia 8,10
16 Onofrei Ș. Corina 7,33
17 Plăeșu C. Dariana-Andreea 9,78
18 Roman I. Bianca-Maria 8,66
19 Tănase I. Daniela 9,86
20 Vendetti A. Flavia-Elena-Silvana 9,26
21  Radu  R. Roxana 9,56
22 Khazail Rasha Hassooni Abdullah (cu taxa) 7,36

Planificare examen oral admitere 2020

1 9:00 Ionescu I. Andreea Prof. dr. Antoaneta Olteanu
2 9:25 Mirea C. Cosmin-Alexandru Prof. dr. Antoaneta Olteanu
3 9:50 Plăeșu C. Dariana-Andreea Prof. dr. Antoaneta Olteanu
4 10:15 Cobuleanu S. Sorina-Elena Prof. dr. habil Mianda Cioba
5 10:40 Vendetti A. Flavia-Elena-Silvana prof. dr. habil. Liviu Franga
6 11:05 Khazail Rasha Hassooni Abdullah (cu taxa) prof. dr. Mădălina Nicolaescu
7 11:30  Radu Roxana   prof. dr. Mădălina Nicolaescu
8 11:55 Florea Ș. Ștefania- Silviana Prof. dr. Mădălina Nicolaescu
9 12:20 Neagu A. Vlad-Eugen Prof. dr. Mădălina Nicolaescu
10 12:45 Hangu E. Giorgiana-Daniela Prof. dr. habil. Ileana Mihăilă
11 13:10 Krasteva P. Maria Petkova (Nerandzidis) Prof. dr. habil. Ileana Mihăilă
13:35-14:30 PAUZĂ
12 14:30 Grecu I. Daniela (Ghițulescu) Prof. dr. Monica Bottez
13 14:55 Nestor M. Mihaela-Ileana Prof. dr. Monica Bottez
14 15:20 Nicolae I. Silvia Prof. dr. Monica Bottez
15 15:45 Botîlcă M. Cristina-Mihaela Prof. dr. Lidia Vianu
16 16:10 Onofrei Ș. Corina Prof. dr. Lidia Vianu
17 16:35 Tănase I. Daniela prof. dr. habil. Lidia Cotea
18 17:00 Degeratu D. Ștefania-Elena Prof. dr. Rodica Mihăilă
19 17:25 Frunză A. Cristina-Delia Prof. dr. Rodica Mihăilă
20 17:50 Ion G. Denisa Prof. dr. Rodica Mihăilă
21 18:15 Alexandrescu L. Beatrice-Maria Prof. dr. Florentina Vișan
22 18:40 Roman I. Bianca-Maria prof. dr. habil. Madeea Axinciuc

Vă reamintim că:

1. Proba orală are loc miercuri, 9 septembrie, la Catedra de franceză, et. 2, sediul din E. Quinet, lângă Decanat și Secretariat. Candidații sunt rugați să vină cu jumătate de oră înainte de ora programată.
2. Timpul acordat fiecărui candidat este de 25 de minute (maximum 15 minute prezentare neîntreruptă,  10 minute (cele care rămân) întrebări din partea comisiei).  Prezentarea se va face în română, cu excepția candidaților străini. Dacă este posibil, candidații sunt rugați să aducă încă 2-3 exemplare din proiect, pentru comisie.
3. Proba scrisă are loc joi, 10 septembrie, la Amf. Hasdeu, sediul din Edgar Quinet, et. 2, cu începere de la ora 10. Ea durează 2 ore.
Rezultatele se vor afișa în aceeași zi pe ușa catedrei de franceză și pe site, la adresa : https://doctorat.unibuc.ro/literare-culturale/admitere/
4. Contestațiile la proba scrisă (la oral nu se pot depune) se depun pe 14.09.2020, orele 8-12 și se rezolvă în aceeași zi.

 

Calendarul admiterii în sesiunea septembrie 2020 este:

Pentru sesiunea septembrie 2020 la Școala Doctorală de Studii Literare și Culturale a fost propus următorul calendar:

2 – 7 septembrie 2020, orele 9-14:  Inscrierea candidaților, secretariat FLLS, dna Luciana Agopșa

Miercuri, 9.09.2020, începând de la ora 9: proba orală, Departamentul de Limba și Literatura Franceză, sediul FLLS din str. Edgar Quine, nr. 5-7, et. 2

Joi, 10.09.2020 începând de la ora 9: proba scrisă, Departamentul de Limba și Literatura Franceză, sediul FLLS din str. Edgar Quine, nr. 5-7, et. 2 (sau un amfiteatru ce ne va fi desemnat ulterior)

NB În cazul continuării restricțiilor din cauza pandemiei, examenul se va desfășura on-line, pe platforma ZOOM. Informațiile precise vor fi comunicate cu trei zile înainte celor înscriși.

Rezultatele parțiale și generale se pun la avizier și pe site-ul SDSLC https://doctorat.unibuc.ro/literare-culturale/admitere/  miercuri, repectiv joi seara.

14.09.2020, 8-12: depunere contestaţii la proba scrisă, secretariat FLLS, dna Luciana Agopșa

14.09.2020: ora 12: rezolvare contestații proba scrisă și afișarea rezultatelor provizorii

Rezultatele finale se vor comunica după ședinta CSUD în care se vor valida rezultatele.

Data limită de afișare a rezultatelor:  23 septembrie 2020

Taxe:
Inscriere: 500 RON
Studii cu taxă: 7000 RON anual (pentru cetățeni români sau cetățeni UE) ; 3.500 euro pentru
cetățeni NON-UE
– Număr de locuri: buget cu bursă : 10 locuri
– buget fără bursă : 10 locuri
– cu taxă : 20 locuri
NB : Cetățenii români care au mai beneficiat o dată de o admitere pe loc fără taxă NU
mai pot candida pe locurile de la buget.
Cetățenii UE sunt eligibili pentru locurile de la buget.