Hotărâre cu privire la aprobarea exercitării calităţii de conducător de doctorat în cadrul şcolilor doctorale ale Universităţii din Bucureşti