Ordinul 3121/27.01.2015 privind organizarea și desfășurarea procesului de obținere a atestatului de abilitare

Regulamentul privind organizarea și desfășurarea procesului de obținere a atestatului de abilitatre la UB

Cerere tip pentru susținerea tezei de abilitare la UB

OPISUL privind documentele aflate în dosarul candidatului, întocmit în vederea obținerii atestatului de abilitare la UB