DATA SUSȚINERII
30/04/2024

ORA SUSȚINERII
12:30

LOCUL SUSȚINERII
Facultatea de Limbi și Literaturi Străine

DOMENIUL


 Autorul tezei de doctorat: ZAMFIR Ioana  CV
Conducător științific: Prof. dr. habil Madeea AXINCIUC  CV
 Președinte comisie: Prof. dr. habil Alina TIGĂU   CV
 Referenți oficiali: Prof. Dr. Ingrid BAUMGÄRTNER  CV

Prof. dr. Mihai VLADIMIRESCU  CV

Conf. dr. Ana BĂRBULESCU  CV

 Titlul şi rezumatul tezei de doctorat: THE IMAGE OF JERUSALEMIN 16TH CENTURY CARTOGRAPHY AND TRAVEL LITERATURE
Locul susținerii:
Sala de Consiliu a Facultății de Limbi și Literaturi Străine