DATA SUSȚINERII
19/06/2019

ORA SUSȚINERII
10:00

LOCUL SUSȚINERII
Facultatea de Geografie

DOMENIUL


 Autorul tezei de doctorat: VLAICU Marius CV
 Conducătorul științific: Prof. dr. Alexandru NEDELEA CV
 Președinte comisie: Prof. dr. Iuliana ARMAȘ CV
 Referenți oficiali: Prof. dr. Laura COMĂNESCU CV
Prof. dr. Sandu BOENGIU CV
C.Ș.I. dr. Cristian GORAN CV
 Titlul şi rezumatul tezei de doctorat: EVALUAREA VULNERABILITĂȚII ACVIFERELOR CARSTICE LA IMPACTUL PROCESELOR NATURALE ȘI ANTROPICE. STUDIU DE CAZ: BAZINUL SUPERIOR AL VĂII MOTRU
Locul susținerii: în Amf.G. Vâlsan al Facultăţii de Geografie