DATA SUSȚINERII
01/03/2024

ORA SUSȚINERII
11:00

LOCUL SUSȚINERII
Facultatea de Psihologie și Științele Educației

DOMENIUL


 Autorul tezei de doctorat: VLĂDESCU Cristina   CV
 Conducătorul științific: Prof. Univ. Dr Ion NEGREŢ  CV
 Președinte comisie: Prof. Univ. Dr. Ioan NEACŞU  CV
 Referenți oficiali: Prof. Univ. Dr. Constantin CUCOȘ  CV

Conf. Univ. Dr. Mihai DIACONU  CV

Conf. Univ. Dr. Laura CIOLAN  CV

 Titlul tezei de doctorat: DETERMINAREA EFICACITĂȚII SPECIFICE INSTRUIRII LA MATEMATICĂ CU AJUTORUL MODELELOR DE TIP MASTERY LEARNING
 Locul susținerii:
Sala de Consiliu a Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei