DATA SUSȚINERII
30/09/2020

ORA SUSȚINERII
12:00

LOCUL SUSȚINERII
Facultatea de Filosofie

DOMENIUL


 Autorul tezei de doctorat: Virgil Nicolae  CV
 Conducătorul științific: Prof. dr. Vasile MORAR CV
 Președinte comisie: Prof. dr. Constantin STOENESCU CV
 Referenți oficiali: Prof. dr. Nelu BĂNȘOIU CV

Prof. dr. Andrei MARGA CV

Prof. dr. Vasile MACOVICIUC CV

 Titlul şi rezumatul tezei de doctorat: CARACTERUL ETIC AL CĂSĂTORIEI ÎN ISLAM. DE LA PERIOADA PREISLAMICĂ ȘI CLASICĂ LA DILEMELE CONTEMPORANE
Locul susținerii: Sala de Consiliu a Facultăţii de Filosofie