DATA SUSȚINERII
12/01/2023

ORA SUSȚINERII
16:00

LOCUL SUSȚINERII
Facultatea de Biologie

DOMENIUL


 Autorul tezei de doctorat: UȚĂ Georgiana (CÎRSTEA)  CV
 Conducător științific: Prof. dr. Speranța AVRAM  CV
 Președinte comisie: Prof. dr. Otilia ZĂRNESCU CV
 Referenți oficiali: Conf.dr. Maria MERNEA  CV

Conf. dr. Cătălin PETRESCU  CV

Prof. dr. Cătălin BUIU  CV

 Titlul şi rezumatul tezei de doctorat: APLICABILITATEA TERAPEUTICĂ A EXTRACTULUI DE SALVIA OFFICINALIS L. ÎN PATOLOGIA ALZHEIMER – ABORDĂRI AVANSATE BIOINFORMATICE ȘI EXPERIMENTALE
Locul susținerii:
Platforma P.C.B.E. a Facultăţii de Biologie