DATA SUSȚINERII
23/06/2021

ORA SUSȚINERII
11:00

LOCUL SUSȚINERII
Facultatea de Teologie Ortodoxă

DOMENIUL


 Autorul tezei de doctorat: UNGUREANU Radu  CV
 Conducătorul științific: Pr.prof. dr. Constantin COMAN CV
 Președinte comisie: Conf. dr. Adrian-Nicolae LEMENI CV
 Referenți oficiali: Pr.Prof. dr. Marian VÎLCIU  CV

Pr.Conf. dr. Ilie MELNICIUC-PUICĂ  CV

Diac.Conf. dr. Alexandru MIHĂILĂ  CV

 Titlul şi rezumatul tezei de doctorat: TEXTUL LITURGIC AL PENTICOSTARULUI CA ERMINIE A TEXTULUI BIBLIC
Locul susținerii:
Amfiteatrul I.G. Coman al Facultăţii de Teologie Ortodoxă