DATA SUSȚINERII
20/12/2022

ORA SUSȚINERII
12:00

LOCUL SUSȚINERII
Facultatea de Limbi și Literaturi Străine

DOMENIUL


 Autorul tezei de doctorat: TUNARU Minodora  CV
 Conducător științific: Prof. dr. Lidia VIANU   CV
 Președinte comisie: Prof. dr. habil  Ileana MIHĂILĂ   CV
 Referenți oficiali: Prof. univ. dr. Daniela IONESCU CV

Prof. univ. dr. Ramona MIHĂILĂ  CV

Conf. dr. Adrian RADU  CV

 Titlul şi rezumatul tezei de doctorat: ARTICULATING MEANING IN AGATHA CHRISTIE’S LITERARY AND CINEMATIC UNIVERSE: A COMPARATIVE ANALYSIS
Locul susținerii:
Sala de Consiliu, a Facultății de Limbi și Literaturi Străine