DATA SUSȚINERII
26/05/2022

ORA SUSȚINERII
14:00

LOCUL SUSȚINERII
Facultatea de Limbi și Literaturi Străine

DOMENIUL


 Autorul tezei de doctorat: TOMA Ruxandra  CV
 Conducători științifici: Prof. dr. Mianda CIOBA  CV
 Președinte comisie: Prof. dr. habil. Ileana MIHĂILĂ CV
 Referenți oficiali: Prof. dr. habil. Anca CRIVÎȚ  CV

C.Ș. I  Laura BĂDESCU CV

Prof. dr. Lopez MARTINEZ- MORAS  CV

 Titlul şi rezumatul tezei de doctorat: LA COMPILACIÓN DE LOS MILAGROS DE SANTIAGO DE DIEGO RODRÍGUEZ DE ALMELA. LA TRADICIÓN DEL APÓSTOL EN MASNUSCRITOS CASTELLANOS DEL SIGLO XV
Locul susținerii:
Sala de Consiliu, a Facultății de Limbi și Literaturi Străine