DATA SUSȚINERII
30/11/2018

ORA SUSȚINERII
0:00 - 23:59

DOMENIULNo Categories


Nume
şi Prenume
lector. dr. CAZACU Cristian-Mihai – CV
Universitatea la care este titular Universitatea din București
Domeniul Matematică
Locul Susţinerii Sala de Consiliu a Facultății de Matematică și Informatică
Data şi ora 12 decembrie 2018 ora 11:00
Titlu teză / Direcţii principale de cercetare HARDY INEQUALITIES, ASYMPTOTIC AND CONTROL PROPERTIES OF EVOLUTION EQUATIONS
Propunere comisie susținere teză de abilitare Conf. dr. BEREANU Cristian – Universitatea din București
Prof. dr. MICU Sorin – Universitatea din Craiova
Prof.dr. MIRONESCU Petru – Universitaté Lyon 1
C.S. I dr. PURICE Radu – membru supleant – Institutul de Matematică „Simion Stoilow” al Academiei Române
Rezumatul tezei Rezumatul tezei de abilitare Română
Lista publicaţiilor Lista publicatiilor candidatului
Fişa de verificare a standardelor minimale Verificarea indeplinirii standardelor
Raportul Susținerii Tezei de Abilitare Raportul comisiei de abilitare